My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
4306 C123 Mj1 : Zheng zhi jing ji ming ci ci dian = English Chinese dictionary of international plitics [sic] & economics terms / zhu bian Cai Shujuan ; bian ji Li Yanjuan ... [et al.].  1991 1
4306 C132 : Zheng zhi jing ji xue ming ci jie shi / Xu He deng bian.  1974 1
4306 C132c : Zheng zhi jing ji xue xiao ci dian / Jilin da xue jing ji xi zi liao shi bian.  1980 1
4306 C132c Mj1 : Zheng zhi jing ji xue xiao ci dian / Jilin da xue jing ji xi zi liao shi bian.  1980 1
4306 C132h   3
4306 C132n Mj1 : Zheng zhi jing ji xue ming ci jian shi : zi ben zhu yi bu fen / Nanjing da xue Ma Lie zhu yi jiao yan shi zheng zhi jing ji xue zu.  1977 1
4306 C232 Mj1 : Jing ji he tong ji ming ci ci dian / Dai Shiguang [deng] he yi.  1980 1
4306 C237 Mj1 : Jing ji yu guan li da ci dian / zhu bian Ma Hong, Sun Shangqing ; fu zhu bian Zhou Shulian, Zhang Zhuoyuan, He Cun.  1985 1
4306 C861 Mj1 : Jian ming zheng zhi jing ji xue ci dian / zhu bian Xu Dixin ; fu zhu bian Su Xing ; [bian xie ren yuan Jiang Xuemo ... et al.].  1983 1
4306 C861l Mj1 : Jian ming zheng zhi jing ji xue xiao ci dian / Liu Shibai zhu bian ; [fu zhu bian Wang Yongxi ... et al. ; bian xie ren yuan Ding Renzhong ... et al.]  1986 1
4306 C862 Mj1 : Jian ming jing ji tong ji ci dian / Tong Zhehui zhu bian, Cang Kaiji fu zhu bian.  1983 1
4306 E422 Mj8 : Ei-Wa, Wa-Ei shin bijinesu Eigo daijiten = English-Japanese, Japanese-English advanced business English dictionary.  1987 1
4306 H782 Mj8 : Ei-Wa Wa-Ei keizai yōgo jiten = The dictionary of economic terms English - Japanese / Hasegawa Hiroyuki hen.  1980 1
4306 K004 Mj1 : Jing ji guan li xiao ci dian / Gao Yingkun.  1982 1
4306 K230 Mj6 : Keizai shingo jiten 1982 / Nihon Keizai Shinbunsha hen.  1965 1
4306 K230 Mj8 : Keizai shingo jiten 1995 / Nihon Keizai Shinbunsha hen.  1994 1
4306 K234 Mj8 : Keizai Eigo Wa-Ei katsuyō jiten = A writerʼs guide to the usage of economic and business English / Terasawa Kōji hen.  1985 1
4306 K237 Mj8 : Keizai yōgo jiten / Kanamori Hisao hen.  1978 1
4306 K320 1982 Mj6 : Keizai shingo jiten 1982 / Nihon Keizai Shinbunsha hen.  1982 1
4306 N652 Mj8 : Nihon keizai jiten / kanshū Kaizuka Keimei, Kōsai Yutaka, Nonaka Ikujirō ; henshū Itō Motoshige ... [et al.].  1996 1
4306 T631 Mj8 : Doku-Nichi-Ei bijinesu keizai hōsei jiten : jūyō kihon yōgo chūkai tsuki / Tazawa Gorō cho = Deutsch-Japanisch-Englisches Wörterbuch für Handel, Wirtschaft und Recht = German-Japanese-English dictionary of business, economic, and legal terms.  1999 1
4306 W247 Mj8 : Wa-Ei keizai kīwādo jiten / Nihon Keizai Shinbunsha Eibun Gurūpu hen ; [hensha Negishi Yutaka].  1999 1
4306 Y432 : Ying Han jing ji zi hui / [comp. by] Sizhuan zai jing xue yuan.  1984 1
4307   3
4307 /Reels 1-12 : Journaux éphémères de 1848-1849.  1979 1
4307 C569 Mj1 : Zhongguo dang dai zhu ming jing ji xue jia / Sun Liancheng, Lin Pu zhu bian.  1987 1
4307 C569c Mj1 : Zhongguo dang dai jing ji xue jia zhuan lüe / "Jing ji ri bao" zhu bian.  1989 1
4307 C730 Mj1 : Jing ji xue zhe nian pu / Zhou Xianwen zhu.  1975- 1
4307 T458 Mj6 : Nihon shihon shugi no gunzō : jinbutsu zaikaishi / Togai Yoshio.  1980 1
4307 W253 Mj1 : Zhongguo gu dai liu da jing ji gai ge jia / Wu Hui zhu.  1984 1
4307d : Bio-base.  1978- 1
4308   6
4308 J308 Mj6 : Jisshō bunseki Nihon keizai no kōzō / Sakamoto Nobuo ... [et al.] ; [hensansha Kyōto Gakuen Daigaku Bijinesu Saiensu Kenkyūjo].  1999 1
4308.97 T433 : Dayangzhou jing ji zi liao. 1 / Nan kai da xue jing ji yan jiu suo Dayangzhou yan jiu shi.  1982 1
4309   4
4309 A453 Mj6 : Keizaigaku gairon / Arii Osamu cho.  1955 1
4309 C228 Mj6 : Keizaigaku nyūmon, Chigusa Yoshindo cho.  1962 1
4309 C237 Mj1 : Jing ji ti zhi gai ge ruo gan li lun wen ti tan tao / Wei Xinghua ... [et al.] zhu.  1988 1
4309 C253 Mj1 : Kai fang jing ji fei jun heng hong guan jing ji xue / Yëh-han Ketingdun, Pei'Ao'luofu Yuehanxun, Ka'er -- Gusitafu Laofukelun zhu ; Lin Jian yi.  1992 1
4309 G229 Mj6 : Gendai keizai riron no kenkyū : keizaigaku no mikuroteki kisozuke / Yamada Katsuhiro hoka kyōcho.  1995 1
4309 S012 Mj1 : Jing ji xue jiang hua / Shi Jiansheng zhu.  1954 1
4309 S245 Mj6 : Keizaigaku / Satō Toyosaburō cho.  1966 1
4309 S908 Mj6   2
431   5
431 A (200) 1909-1915 : [Topographic survey of Japan] : [1:200,000] / Imperial Geological Survey of Japan.  1915 1
431 A (200) 1956- : 1:200,000 chishitsu.  1956 1
431 A (250) 1966- : Joint operations graphic (air). [Japan] / prepared under the direction of the Department of Defense.  1966- 1
431 A 1953 : Japan.  1953 1
431 A 1963 : Great map of Japan : traffic and sightseeing / compilation & regulation, Japan Topography Association.  1963 1
431 A 197- : New map of Japan.  1979? 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next