My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
447.9881 Fauq : Analyse structurale du créole guyanais.  1972 1
447.9882 Jadf : Kréòl : guide pratique de conversation en créole guyanais : avec un mini-dictionnaire de 3000 mots / Roseline Jadfard ; dessins de Fabrice Masson.  1997 1
447.9882 Jenn   2
447.99597 Ehrh : Le créole français de St-Louis (le tayo) en Nouvelle-Calédonie / Sabine Ehrhart.  1993 1
447.99597 Paul : Le français de Nouvelle-Calédonie : contribution à un inventaire des particularités lexicales / Christine Pauleau.  1995 1
447.99597 Rivi : Phonologie comparée des dialectes de l'extrême-sud de la Nouvelle Calédonie / Jean-Claude Rivierre.  1973 1
4470   8
4470 C561 Mj1 : Zhongguo zhi gong yi liao bao jian zhi du gai ge / Guo wu yuan yan jiu shi ke ti zu bian zhu ; zhu bian Zou Ping.  1993 1
4470 H015 Mj1 : She hui yi liao bao xian : Zhi du xuan ze yu guan li mo shi / Xu Zhengzhong zhu.  2002 1
4470 L642 Gd18 : Zhongguo gong li yi yuan gai ge : guan zhu yun xing ji zhi he zhi du huan jing / Luo Li zhu.  2010 1
4470d : A report of the Workshop on Remote Sensing Applied to Land Use Potential.  1985 1
4471   5
4471 A380 Mj6 : Danjo koyō byōdō hōron : Igirisu to Nihon / Asakura Mutsuko cho.  1991 1
4471 H094 Mj1 : Lao dong fa jian lun / Xie Huaichi, Chen Mingxia.  1985 1
4471 K932 Mj6 : Keizai keihō no keisei to tenkai / Yamanaka Keiichi ... [et al.] kyōcho.  1996 1
4471 L923 Mj1 : Lao dong fa yu lao dong zheng yi shi yong shou ce / zhu bian Guo Qun, Li Wenhua ; bian wei Dong Baohua ... [et al.].  1994 1
4471 M223 Mj6 : Chūgoku rōdōhō no kenkyū / Mukōyama Hiroo cho.  1968 1
4471 M471 Mj6 : Keieiken jinjiken to rōdōhō / Matsuoka Saburō cho.  1979 1
4471.1 C547 Mj1 : Zhonghua min guo lao gong fa gui = Labor laws and regulations of the Republic of China / Xing zheng yuan lao gong wei yuan hui bian yin.  1988 1
4471.1 C548 Mj1   3
4471.1 L913 Mj1 : Lao gong fa ling ji yao / Taiwan sheng she hui chu bian yin.  1982 1
4471.322 T258 Mj1 : Xianggang gu yong he yue fa / Cen Zhenyou zhu.  1989 1
4471.4 H272 Mj6 : Rōdōhō nyūmon / Hokao Kenʼichi cho.  1989 1
4471.4 H433 Mj6 : Gendai rōdōhō no shomondai / Hashizume Yōzō cho.  1978 1
4471.4 H433r Mj6 : Rōdō kijunhō : hanrei to tsūtatsu ni manabu jissen rōdōhō / Hashizume Yōzō cho.  1981 1
4472   5
4473   5
4474   5
4474 A440 Mj6 : Rengō Shireibu : rōsen tōitsu no tateyakusha yawa / Yoshimura Yōsuke.  1987 1
4474 C548 Mj1 : Zhonghua quan guo zong gong hui qi shi nian / Zhonghua quan guo zong gong hui bian.  1995 1
4474 C561 Mj1 : Zhongguo gong hui li ci dai biao da hui wen xian / Zhonghua quan guo zong gong hui Zhongguo gong ren yun dong shi yan jiu shi bian.  1984- 1
4474 C561.10 Mj1 : Zhongguo gong hui di shi ci quan guo dai biao da hui zhu yao wen jian.  1983 1
4474 C561.9 Mj1 : Zhongguo gong hui di jiu ci quan guo dai biao da hui ji nian kan / Gong ren chu ban she bian.  1979 1
4474 C561c Mf34 : Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu. Nong lin juan / "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" zong bian ji wei yuan hui, "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" nong lin juan bian wei hui bian.  1999 1
4474 C561c V.20 Mf34   2
4474 C561c V.22 Mf34 : Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu. Mei kuang juan / "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" zong bian ji wei yuan hui bian.  2001 1
4474 C561c V.24 Mf34   2
4474 C561c V.25 Mf34 : Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu Qing gong ye juan / "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" zong bian ji wei yuan hui bian.  1998 1
4474 C561c V.28 Mf34 : Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu. You dian juan / "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" zong bian ji wei yuan hui, "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" you dian juan bian wei hui bian.  2003 1
4474 C561c V.31 Mf34 : Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu. Min hang juan / "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" zong bian ji wei yuan hui bian.  1998 1
4474 C561c V.36 Mf34 : Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu. Nei Menggu juan / "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" zong bian ji wei yuan hui, ["Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" Nei Menggu juan bian wei hui] bian ; [zhu bian You Ren].  1998 1
4474 C561c V.37 Mf34   2
4474 C561c V.38 Mf34 : Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu. Jilin juan / "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" zong bian ji wei yuan hui bian.  2000 1
4474 C561c V.39 Mf34 : Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu. Heilongjiang juan / "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" zong bian ji wei yuan hui bian.    1
4474 C561c V.42 Mf34   2
4474 C561c V.43 Mf34 : Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu. Anhui juan / "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" zong bian ji wei yuan hui bian.  1998 1
4474 C561c V.44 Mf34 : Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu. Fujuan juan / "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" zong bian ji wei yuan hui bian.    1
4474 C561c V.45 Mf34 : Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu. Jiangxi juan / "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" zong bian ji wei yuan hui, "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu Jiangxi juan" bian wei hui bian ; [zhu bian Pan Zongzhou].  2000 1
4474 C561c V.47 Mf34   2
4474 C561c V.51 Mf34 : Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu. Guangxi juan / "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" zong bian ji wei yuan hui, "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" Guangxi juan bian wei hui bian ; [zhu bian Wang Junqing].  1999 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next