My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
450.924 Devo : Gioco di forze.  1971 1
450.924 Paga : La teoria linguistica di Dante : De vulgari eloquentia : discussioni, scelte, proposte / Ileana Pagani.  1982 1
450.945 Terz : La terza lingua : aspetti dell'italiano in Svizzera agli inizi del terzo millennio.  2004- 1
450.973 Pres : Preserving and promoting Italian language and culture in North America / general editor Gianclaudio Macchiarella ; co-editors Hermann W. Haller, Roberto Severino.  1998 1
450.994 Andr : L'australitaliano come linguaggio letterario : un racconto documento / Giovanni Andreoni.  1982 1
450.S714 : Sintassi romanza : ricerche e prospettive.  1951 1
4500   5
4500 A400 : Akarenga no tōkyō-eki / [Miura Shumon, Inagaki Eizō, Koike Shigeru]; Akarenga no Tōkyō-eki o Aisuru Shimin no Kai hen.  1992 1
4500 C006 Mj1 : Xin Zhongguo de tie dao jian she, Qi yu bian zhu.  1953 1
4500 C112 Mj1 : Ping Han tie lu yu Hua bei de jing ji fa zhan, 1905-1937 / Zhang Ruide zhu.  1987 1
4500 C112c Mj1 : Zhongguo jin dai tie lu shi ye guan li de yan jiu : zheng zhi ceng mian de fen xi (1876-1937) / Zhang Ruide zhu.  1991 1
4500 C208 Mj1 : Chongqing tie lu fen ju jian shi, 1965-1989 = Chong qing tie lu fen ju jian shi / Chongqing tie lu fen ju lu zhi bian zuan wei yuan hui.  1989 1
4500 C538 1953- 1988 Mj1 : Chengdu tie lu ju gong hui zhi, 1953-1988 / Chengdu tie lu ju gong hui zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
4500 C547 1912- 1949 Mj1 : Zhonghua min guo tie lu shi zi liao (1912-1949) / Mi Rucheng bian.  2002 1
4500 C566 Mj1 : Zhongguo guo min dang yu Zhongguo tie lu / [Xiong Hengling, He Dechuan bian zhuan]  1965 1
4500 C568 Mj1 : Zhongguo tie lu jian zhu bian nian jian shi, 1881-1981 / Ma Liqian, Lu Yizhi, Wang Kaiji bian zhu ; Wang Xuejun shen jiao.  1983 1
4500 C568 Mj2 : Zhongguo tie dao = Railways in China / [she ying zuo zhe Yu Chengwen ... et al.].  1980 1
4500 C568c Mj1 : Zhongguo tie lu da shi ji (1876-1995) / Zhongguo tie lu shi bian ji yan jiu zhong xin bian.  1996 1
4500 C568k Mj1 : Zhongguo tie lu yan ge shi / [zhu bian zhe Guo shi guan shi liao chu].  1984 1
4500 C622 Mj1 : Yan Xishan yu Tong Pu tie lu / Jing Zhankui zhu.  2003 1
4500 C842 Mj1 : Zhongguo tie lu shi hua / Jin Xi bian zhu.  1977 1
4500 C843 Mj1 : Zhongguo tie lu fa zhan shi, 1876-1949 / Jin Shixuan, Xu Wenshu.  1986 1
4500 H235 Mj1 : Jing Han tie lu chu qi shi lüe / He Hanwei.  1979 1
4500 H239 Mj1 : Zhan Tianyou he Zhongguo tie lu / Xu Qiheng, Li Xibi zhu.  1978 1
4500 H782 Mj6 : Tōkyōeki rekishi tanken : koshashin to shiryō de tsuzuru tōkyōeki kyūjūnen no ayumi / Hasegawa,Akira;Miyake,Toshihiko;Yamaguchi,Masato.  2003 1
4500 K038 Mj1 : Gao su tie lu / [bian ji zhe Li fa yuan tu shu zi liao shi].  1994 1
4500 K248 Mj1 : Zhongguo tie lu fa zhan shi, Kende zhu, Li Baohong deng yi.  1958 1
4500 K254 Mj6 : Tōkyō-eki monogatari / Kishimoto Takashi cho.  1980 1
4500 K578 Mj1 : Guiyang tie lu fen ju zhi (Guizhou Sheng).  2000 1
4500 L336 Mj1 : Zhongguo tie lu zhi / Ling Hongxun zhu.  1963 1
4500 L336c Mj1 : Zhan Tianyou yu Zhongguo tie lu / Ling Hongxun, Gao, Zonglu he bian.  1977 1
4500 L336c1 Mj1 : Zhonghua tie lu shi / Bian zhu zhe Ling Hongxun ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui, "Zhongguo zhi ke xue yu wen ming" bian yi wei yuan hui bian.  1981 1
4500 L424 Mj1 : Zhongguo tie lu shi, 1876-1949 / Li Zhancai zhu bian.  1994 1
4500 L434 Gd18 : Tie dao jian zhu man you / Li Qingzhi zhu.  2006 1
4500 L463 Mj1 : Zhongguo zao qi de tie lu jing yin / Li Guoqi zhu.  1961 1
4500 M318 Mj6 : Mantetsu Chōsabu to Ozaki Hotsumi / Miyanishi Yoshio hencho.  1983 1
4500 M335 Mj1   3
4500 M335t Mj1 : Di guo zhu yi yu Zhongguo tie lu, 1847-1949 / Mi Rucheng zhu.  1980 1
4500 M385/V.2 P.1 Mj1 : Man tie shi zi liao / Jilin sheng she hui ke xue yuan "Man tie shi zi liao" bian ji zu bian.  1987 1
4500 M385/V.2-2 Mj1 : Man tie shi zi liao / Jilin sheng she hui ke xue yuan "Man tie shi zi liao" bian ji zu bian.  1987 1
4500 M385l Gd18 : 'Man tie' jiu ying : Lüshun bo wu guan cang 'Man tie' lao zhao pian / Lüshun bo wu guan bian.  2007 1
4500 M630 Mj7 : Kōtsū Hakubutsukan shozō Meiji no kikansha korekushon.  1968 1
4500 M778 Gd18 : Qing mo Min chu tie lu wai zhai guan yan jiu / Ma Linghe zhu.  2004 1
4500 M807 Gd18 : Dian Yue tie lu : yi ge Faguo jia ting zai Zhongguo de jing li = Un chemin de fer au Yunnan : l'aventure d'une famille francaise en Chine / Pi'ai'er Ma'erbote zhu ; Xu Tao yi.  2010 1
4500 P108 1881- 1987 Mj1   2
4500 S427 Gd17 : Man tie shi / Su Chongmin zhu.  1990 1
4500 T161 Mj1 : Tie lu qu hua / Ding Guoping bian zhu.  1983 1
4500 T504   2
4500 T504 Mj6 : Tōkyō chika shinsen gijutsu no subete (Tōkyō chikaeki - Shinagawa kan)/ henshū ken hakkōnin Tanaka Hironobu.  1977 1
4500 T507   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next