My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page: Previous Next
Can't find that book? Try BONUS+
 

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Add record to RefWorks

PRINTED BOOKS
Author Ling, Hongxun, 1894-
凌鴻勛, 1894-

Title Zhonghua tie lu shi / Bian zhu zhe Ling Hongxun ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui, "Zhongguo zhi ke xue yu wen ming" bian yi wei yuan hui bian.
中華鐵路史 / 編著者凌鴻勛;中華文化復興運動推行 委員會, "中國之科學與文明" 編譯委員會編.

Published Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Min guo 70 [1981]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國70 [1981]

Copies

Location Call No. Status
 UniM Store  4500 L336C1 MJ1    AVAILABLE