My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
457.9994 Caru   2
457.9994 Cava   2
457.9994 Leo 1 : Vocabolario australitaliano / Franko Leoni ; con un'introduzione di Gio Andreoni.  1981 1
457.99943 Bett : Italian in North Queensland : changes in the speech of first and second generation bilinguals / Camilla Bettoni.  1981 1
4570   5
4570 C153 Gd17 : Zhongguo wai hui shi chang jin rong gong ju pei zhi / Zhang Dongxiang zhu.  2002 1
4570 F342 Gd18 : Ren min bi jian jin guo ji hua de lu jing you zheng ce xuan ze = Renminbi jianjin guojihua de lujing yu zhengce xuanze / Feng Yuchuan zhu.  2009 1
4570 G263 Mj6   2
4570 G768 Mj6 : Gaikoku kawase no jitsumu yōgo jiten / Muranishi Junʼichi.  1994 1
4570 H091 Mj1 : 1949-2000 nian de ren min bi hui lü shi = A history of renminbi exchange rates : from 1949 to 2000 / Xu Shaoqiang, Zhu Zhenli zhu.  2002 1
4570 H324 Gd17 : Han E Ying Fa dui zhao wai hui ye wu chang yong ci hui / Zhongguo yin hang zong guan li chu bian.  1973 1
4570 K262 1963 Mj1 : Ge guo huo bi shou ce / Zhongguo ren min yin hang zong hang guo wai ye wu guan li ju bian.  1963 1
4570 K262 : 1975 Mj1 : Ge guo huo bi shou ce / Zhongguo yin hang zong guan li chu, Beijing jing ji xue yuan jing ji yan jiu suo he bian.  1976 1
4570 K878 Mj6 : Japan ofushoa māketto Q & A / Kaneko Yoshiaki, Isaka Takehiko kyōhen.  1987 1
4570 M364 Mj6 : Gaikoku kawase no keiri / Miyata Tatsurō cho.  1991 1
4570 N641 Mj6 : Suwappu torihiki no subete / Nihon Chōki Shin'yō Ginkō. Kin'yū Shōhin Kaihatsubu hencho.  1992 1
4570 W238 Gd17 : Wai hui guan li yu shi chang gui fan cao zuo shi wu quan shu / Dong Gaihong zhu bian.  2002 1
4570 W238 Mj1   2
4571   8
4571 F128 Mj6 : Zusetsu kokusai kinʼyū / Fujikawa Tetsuma hen.  1990 1
4571 F574 Mj6 : Kokusai kin'yū no seijigaku / Frieden Jeffry A. ; Abe Tsutomu ; Onozuka Yoshimitsu.  1991 1
4571 I129 Mj6 : Zusetsu kokusai kinʼyū. 1994 / Ikawa Motomichi hen.  1994 1
4571 K673 Mj6 : Kokusai shihon idō to ruiseki saimu / Iwami Tōru, Itō Motoshige hen.  1990 1
4571 K878 Mj6 : Zusetsu kokusai kinʼyū / Kaneko Yoshiaki hen.  1988 1
4571 N178 Qc4 : Zusetsu kokusai kinʼyū / Nishihara Norio hen.  1992 1
4571 O464 Mj6 : Kokusai kinʼyū genba kara no shōgen : Nichigin kara mita gekidō no 30-nen / Ōta Takeshi cho.  1991 1
4571 O712 Mj6 : Saikenkoku Nihon no yakuwari : kokusai kinʼyū masatsu e no taiō / Oka Masao.  1990 1
4571 T390 Mj6 : Gurōbaru jidai no kokusai kenkyū / Tsuji Teruhiko.  1991 1
4572   8
4572 C565 Mj1 : Zhongguo zhong xiao qi ye rong zi / zhu bian Yu Jianguo ; fu zhu bian Wu Xiaohua.  2002 1
4572 C569 Gd18 : Zhongguo xiao qi ye rong zi zhuang kuang diao cha / Huang Mengfu zhu bian.  2010 1
4572 F432 : Cai wu guan li xue / Fan Jinke deng zhu.  2002 1
4572 L762 Gd17 : Zhongguo zhong xiao qi ye rong zi wen ti yan jiu = China : small and mid size enterprise financing / Liu Manhong zhu bian.  2003 1
4572 T291 Gd17 : Zhongguo zhong xiao qi ye rong zi wen ti yan jiu / Tong Guangji zhu.  2001 1
4572 Y078 : Ying yong gong si li cai / Asiwasi·Damodalan zhu ; Zheng Zhenlong deng yi = Applied corporate finance / Aswath Damodaran.  2000 1
4573   6
4574   6
4574 C101 Gd18 : Zhongguo shang shi gong si guan li ceng shou gou (MBO) yan jiu / Zhang Liyong zhu.  2005 1
4574 C111 Gd18 : Pian hao, xin nian, xin xi yu zheng quan jia ge / Zhang Shengping zhu.  2002 1
4574 C112 Mj1 : Zhongguo li yong wai zi de xin zhan lüe / Zhang Qi zhu.  2003 1
4574 C126 Mj1 : Zhongguo gu shi xiang he chu qu / Zhang Weixing zhu.  2002 1
4574 C140 Mj1 : Zhongguo zheng quan fa xing zhi du yu shi chang yan jiu = Listing system and market study of China securities / Zhang Guiqing, Xie Fenghua zhu.  2004 1
4574 C254 Mj1 : Dui wai zhi jie tou zi bi jiao you shi yan jiu / Cheng Huifang zhu.  1998 1
4574 C324.31 Mj1 : Jin dai Hua qiao tou zi guo nei qi ye shi zi liao xuan ji. Fujian juan / Lin Jinzhi, Zhuang Weiji [bian].  1985 1
4574 C324.32 Mj1 : Jin dai Hua qiao tou zi guo nei qi ye shi zi liao xuan ji. Guangdong juan / Lin Jinzhi, Zhuang Weiji.  1989 1
4574 C393 Mj1 : Zhongguo de wai zi jing ji = Zhong guo de wai zi jing ji : dui zeng zhang, jie gou sheng ji he jing jing zheng li de gong xian / Jiang Xiaojuan zhu.  2002 1
4574 C409 Mj1 : Zhongguo zheng quan shi chang jian guan li lun yu shi jian / Zhuang Xuying.  2001 1
4574 C434 Gd17 : Shang shi gong si de guo du rong zi / Zhao Tao, Zheng Zuxuan zhu.  2005 1
4574 C467 Mj2 : Zhongguo gu piao tou zi xin xi zhi nan / zhu bian Song Zizhou ; fu zhu bian Li Danming, Li Naijun, Hu Dingsong.  1993 1
4574 C523 Mj6 : Kisei hakai : kōkyōsei no gensō o kiru / Chūjō Ushio cho.  1995 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next