My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
458.8 Pern : Uffa! : espressioni idiomatiche e ... molto di più leggere e comunicare / Concetta Perna.  2007 1
458.81 Cost Mj25 : Pronunciare l'italiano [electronic resource] : corso di pronuncia italiana per stranieri / by Lidia Costamagna.  2002 1
458.81 Fran : Sulla pronuncia di e, o, s, z nelle parole di non diretta tradizione : con cenni sulla lenizione consonantica e la dittongazione in Toscana / Temistocle Franceschi.  1965 1
458.83421 Fala : Syllabus lesson profiles : an aural/oral approach to the teaching of Italian to students in Australian infants and primary schools (Year 2) / adapted by Patricia Falanga from the syllabus for the teaching of German [by Mariel Tisdell].  1995 1
4580   5
4580.1 C566 Mj1   6
4580.1 C566c 1999 Mj1 : 1999 Zhongguo cai zheng bao gao / Xiang Huaicheng zhu bian.  1999 1
4580.1 C566s 1999 Mj1 : 1999 Zhongguo cai zheng fa zhan bao gao = 1999 Zhongguo caizheng fazhan baogao / Shanghai cai jing da xue gong gong zheng ce yan jiu zhong xin.  1999 1
4580.1 J842 Mj1 : Ru shi hou cu jin wo guo chan ye fa zhan de cai shui dui ce yan jiu / zhu bian Zhu Zhigang.  2003 1
4580.1 T615 1980 Mj1 : Cai zheng gui zhang zhi du xuan bian / Zhonghua Renmin Gongheguo cai zheng bu ban gong shi bian.  1980- 1
4580.1 T615 : 1978 Mj1 : Cai zheng gui zhang zhi du xuan bian / Zhonghua Renmin Gongheguo cai zheng bu ban gong shi bian.  1980- 1
4580.1 T615 : 1981 Mj1 : Cai zheng gui zhang zhi du xuan bian / Zhonghua Renmin Gongheguo cai zheng bu ban gong shi bian.  1980- 1
4580.1 T615 : 1982.1 Mj1 : Cai zheng gui zhang zhi du xuan bian / Zhonghua Renmin Gongheguo cai zheng bu ban gong shi bian.  1980- 1
4580.1 T615 : 1982.2 Mj1 : Cai zheng gui zhang zhi du xuan bian / Zhonghua Renmin Gongheguo cai zheng bu ban gong shi bian.  1980- 1
4580.1 T615 : 1983.1 Mj1 : Cai zheng gui zhang zhi du xuan bian / Zhonghua Renmin Gongheguo cai zheng bu ban gong shi bian.  1980- 1
4580.1 T615 : 1983.2 Mj1 : Cai zheng gui zhang zhi du xuan bian / Zhonghua Renmin Gongheguo cai zheng bu ban gong shi bian.  1980- 1
4580.3 G126 Mj6 : Gendai zaiseihō no kihon mondai / Kobayashi Naoki, Kitano Hirohisa hen.  1987 1
4580.6 Y436 Mj3 : Ying Han cai jing ci dian = An English-Chinese dictionary of finance and economics / [Liu Yayi, Tang Jun zhu bian].  1989 1
4580.8 C103 Gd17 : Cai zheng yu fa zhan / Jia Kang, Bai Jingming zhu.  2000 1
4580.8 C566 Mj1 : Zhongguo cai zheng gai ge er shi nian / He Shengming zhu bian.  1998 1
4580.8 C566c Qc1 : Zhongguo cai zheng = China's Finance / Zhonghua Renmin Gongheguo cai zheng bu ban gong ting = Ministrial Office, Ministry of Finance People's Republic of China.  1999 1
4580.8 T221 Mj1 : Zhongguo cai zheng zhi du gai ge zhi tan suo / Zou Jichu zhu.  2003 1
4580.8 Z610 Mj6 : Zaisei tokuhon / Noguchi Yukio hen.  1990 1
4580.9 C164 Gd18 : Fen quan ti zhi xia de cai zheng zheng ce yu jing ji zeng zhang / Zhang Yan zhu.  2005 1
4580.9 H482 Mj1 : Cai zheng xue / Huang Xihe zhu.  1954 1
4581   5
4581 C433 Mj1 : Tang dai cai zheng shi / Zhu Qingyuan zhu.  1978 1
4581 C548 Mj1 : Zhonghua ren min gong he guo shen ji jian du fa gui hui bian / Quan guo ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui fa zhi gong zuo wei yuan hui shen ding.  1991 1
4581 C548t Gd17 : Zhonghua ren min gong he guo cai zheng fa gui hui bian. Qi ye cai wu kuai ji zhi du zhuan ji / Cai zheng pu tiao fa si bian.  1993 1
4581 C555 Mj1 : Zhuan gui zhong de Zhongguo cai jing wen ti / Liu Rongcang, Li Maosheng zhu bian.  2002 1
4581 C561 2002 Mj1 : Zhi du, guan li yu an li : Zhongguo zheng fu yu suan / Lou Jiwei zhu bian.  2002 1
4581 C561c 2004 Gd18 : Zhongguo zheng fu zhai wu guan li bao gao, 2004 = Debt management report of Chinese government / Cai zheng bu guo ku si bian zhu.  2005 1
4581 C563 : Zhongguo jin dai cai zheng shi / zhu bian Sun Wenxue, fu zhu bian Li Biru.  1990 1
4581 C563 Mj1 : Zhongguo jin dai cai zheng shi / zhu bian Sun Wenxue, fu zhu bian Li Biru.  1990 1
4581 C566 Gd17 : Zhongguo cai zheng jian shi / Zhong yang cai zheng jin rong xue yuan cai zheng jiao yan shi bian.  1980 1
4581 C566c Mj1 : Zhongguo cai zheng yu jin rong / "Zhongguo cai zheng yu jin rong" bian xie zu.  1985 1
4581 C566c1 1950- 1985 Mj1 : Zhongguo cai zheng tong ji, 1950-1985 / Zhonghua Renmin Gongheguo cai zheng bu zong he ji hui si bian.  1987 1
4581 C566c2 1996- 1997 Mj1 : Zhongguo cai jing gai ge yan jiu bao gao, 1996-1997 / Cai zheng bu cai zheng ke xue yan jiu suo bian.  1999 1
4581 C566h Mj1 : Zhongguo cai zheng ti zhi gai ge / Xiang Huaicheng zhu bian.  1994 1
4581 C566k Mj1 : Zhongguo cai zheng zhi chu xiao yi yan jiu / Kang Xuejun zhu shen ; Hou Ronghua zhu bian ; Wang Jun, Liu Jinyun fu zhu bian.  2001 1
4581 C566s Mj1   3
4581 C621 Mj1 : Cai shui gai ge zong lun : cai shui gai ge lun wen ji diao yan bao gao wen ji / Zhang Youcai zhu bian.  1999 1
4581 C724 Mj1 : Zhongguo cai zheng shi / Zhou Bodi bian zhu.  1981 1
4581 C724c Mj1 : Zhongguo cai zheng si xiang shi gao / Zhou Bodi zhu.  1984 1
4581 C866 Mj1 : Dang qian cai zheng wen ti : Di si ci quan guo cai zheng li lun tao lun hui wen xuan / Zhongguo cai zheng xue hui bian.  1981 1
4581 H237 Mj1 : Zhongguo cai jin zhi du shi lun / Hou Jiaju zhu.  1988 1
4581 H414 Mj1 : Zhongguo cai zheng shi gang / Huang Tianhua bian zhu.  1999 1
4581 H455 Mj1 : Jing ji fa zhan zhong de zhong yang yu di fang guan xi : Zhongguo cai zheng zhi du bian qian yan jiu / Hu Shudong zhu.  2001 1
4581 L377 Mj1 : Zhongguo xin yi lun cai shui ti zhi gai ge : Mu biao yu lu jing.  2004 1
4581 L414 Mj1 : Zhongguo jing ji fa zhan zhong cai zheng zheng ce yu huo bi zheng ce / Li Wuhao zhu.  2001 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next