My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
472.78 Mitc : An introduction to Egyptian colloquial Arabic.  1956 1
472.8050922 Mart Mf17 : Dejando atrás Nentón : relato de vida de una mujer indígena desplazada / Isabel María Martínez Portilla.  1994 1
472.9 G958 : La préposition "de" dans la littérature latine et en particulier dans la poésie latine de Lucrèce à Ausone.  192-? 1
4720   5
4721   15
4722   5
4722 C101 1975 Mj1 : Zheng fu gong zuo bao gao : 1975 nian 1 yue 13 ri zai Zhonghua ren min gong he guo di 4 jie quan guo ren min dai biao da hui di 1 ci hui yi shang de bao gao = Zhengfu gongzuo baogao / Zhou Enlai.  1975 1
4722 C101 1979 Mj1 : Zheng fu gong zuo bao gao : 1979 nian 6 yue 18 ri zai di 5 jie ...  1979 1
4722 C101 : 1959 Mj1 : Zheng fu gong zuo bao gao : 1959 nian 4 yue 18 ri zai di 2 jie quan guo ren min dai biao da hui di 1 ci hui yi shang / Zhou Enlai.  1959 1
4722 C101 : 1984 Mj1 : Zheng fu gong zuo bao gao : 1984 nian 5 yue 15 ri zai di 6 jie quan guo ren min dai biao da hui di 1 ci hui yi shang / Zhao Ziyang.  1984 1
4722 C133 Mj1 : Zheng zhi xie shang hui yi zi liao.  1982? 1
4722 C133c Mj1   2
4722 C133c1 Mj1 : Zhongguo zheng xie jian shi / Zhu Lingming bian zhu.  1989 1
4722 C133w Mj1 : Zhongguo zheng zhi xie shang hui yi shi lue / Wang Gan'guo zhu.  1991 1
4722 C134 Mj1 : Wu xing hong qi cong zhe li sheng qi : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi dan sheng ji shi ji zi liao xuan bian / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian ; [bian zhu Yang Jianxin, Shi Guangshu, Yuan Tinghua].  1984 1
4722 C134. 5b Mj1 : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi di 5 jie quan guo wei yuan hui di 2 ci hui yi wen jian.  1979 1
4722 C134.13 Mj1 : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi di 1 jie quan guo wei hui di 3 ci hui yi wen jian.  1970? 1
4722 C134.5a Mj1 : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi di wu jie quan guo wei yuan hui di yi ci hui yi wen jian.  1978 1
4722 C134.5c Mj1 : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi di 5 jie quan guo wei yuan hui di 3 ci hui yi wen jian.  1980 1
4722 C134.5d Mj1 : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi di 5 jie quan guo wei yuan hui di 4 ci hui yi wen jian.  1982 1
4722 C134.61 Mj1 : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi di 6 jie quan guo wei yuan hui di 1 ci hui yi wen jian.  1983 1
4722 C134.62 Mj1 : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi di 6 jie quan guo wei yuan hui di 2 ci hui yi wen jian.  1984 1
4722 C134.63 Mj1 : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi di 6 jie quan guo wei yuan hui di 3 ci hui yi wen jian.  1985 1
4722 C134.64 Mj1 : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi di 6 jie quan guo wei yuan hui di 4 ci hui yi wen jian. Zhongguo ... di 5 ci hui yi ...  1987 1
4722 C134.73 Mj1 : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi di 7 jie quan guo wei yuan hui di 3 ci hui yi wen jian / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui ban gong ting bian.  1990 1
4722 C134.74 Mj1 : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi di 7 jie quan guo wei yuan hui di 4 ci hui yi wen jian / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui ban gong ting bian.  1991 1
4722 C134.81c Mj1 : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi di 8 jie quan guo wei yuan hui di 1 ci hui yi wen jian / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui ban gong ting bian.  1993 1
4722 C134.82 Mj1 : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi di 8 jie quan guo wei yuan hui di 2 ci hui yi wen jian / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui ban gong ting bian.  1994 1
4722 C134.83 Mj1 : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi di ba jie quan guo wei yuan hui di san ci hui yi wen jian / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui ban gong ting bian.  1995 1
4722 C134j Mj2 : Ren min zheng xie wu shi nian / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui ban gong ting bian.  1999 1
4722 C562 Mj1 : Zhongguo xiang he chu qu? : Zhongguo gong chan dang li ci quan guo dai biao da hui dong tai fen xi / Zhang Xixian ... [et al.] bian zhu.  1993 1
4722 C562h Mj1 : Zhongguo duo dang he zuo yu zheng zhi xie shang zhi du zhuan ti zi liao hui bian / chu pien Xiao Chaoran ; fu zhu pien Sun Bokan, Guan Haiting, Wang Kuiling.  1998 1
4722 C764 Mj1 : Zheng zhi bao gao (Yi jiu wu liu nian yi yue san shi ri zai Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi di er jie quan guo wei yuan hui di er ci quan ti hui yi shang) / Zhou Enlai [jiang]  1956 1
4722 J842 Mj1 : Ren da dai biao lun / Wang Yijing bian zhu.  1996 1
4722 J842j Gd18 : Ren min dai biao da hui zhi du zhi shi wen da / Quan guo ren da chang wei hui ban gong ting, Quan guo ren da chang wei hui fa zhi gong zuo wei yuan hui zu zhi bian xie.  2000 1
4722 J872 : Zhonghua Renmin Gongheguo quan guo ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui gong bao.    1
4722 J872 C2 Mj1 : Ren min dai biao da hui ji qi chang wu wei yuan hui yi shi gui ze hui bian / Quan guo ren da chang wei hui ban gong ting mi shu ju bian.  1993 1
4722 J872 Mj1 : Zhonghua ren min gong he guo quan guo ren min dai biao da hui zu zhi fa.  1974 1
4722 J872.13 Mj1 : Zhonghua renmin gongheguo di yi jie quan guo ren min dai biao da hui di san ci hui yi hui kan.  1957 1
4722 J872.31 Mj1 : Zhonghua ren min gong he guo di san jie quan guo ren min dai biao da hui di yi ci hui yi zhu yao wen jian.  1965 1
4722 J872.41 Mj1 : Zhonghua ren min gong he guo di 4 jie quan guo ren min dai biao da hui di 1 ci hui yi wen jian.  1975 1
4722 J872.4c Mj1 : Zhong gong si jie "ren da" zi liao hui ji / Zhong gong yan jiu za zhi she bian ji wei yuan hui bian.  1975 1
4722 J872.51 Mj1 : Zhonghua Renmin Gongheguo di wu jie quan guo ren min dai biao da hui di yi ci hui yi wen jian.  1978 1
4722 J872.52 Mj1 : Zhonghua renmin gongheguo di 5 jie quan guo ren min dai biao da hui di 2 ci hui yi wen jian.  1979 1
4722 J872.53 Mj1 : Zhonghua ren min gong he guo di wu jie quan guo ren min dai biao da hui di san ci hui yi wen jian.  1980 1
4722 J872.54 Mj1 : Zhonghua renmin gongheguo di wu jie quan guo ren min dai biao da hui di si ci hui yi wen jian / Quan guo ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui ban gong ting bian.  1981 1
4722 J872.55 Mj1 : Zhonghua renmin gongheguo di wu jie quan guo ren min dai biao da hui di wu ci hui yi wen jian / Quan guo ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui ban gong ting bian.  1983 1
4722 J872.61 Mj1 : Zhonghua renmin gongheguo di liu jie quan guo ren min dai biao da hui di yi ci hui yi wen jian.  1983 1
4722 J872.62 Mj1 : Zhonghua Renmin Gongheguo di 6 jie quan guo ren min dai biao da hui di 2 ci hui yi wen jian hui bian / Quan guo ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui ban gong ting bian.  1984 1
4722 J872.73 Mj1 : Zheng fu gong zuo bao gao yao dian fu dao.  1990 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next