My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
4726 H471 Mj1 : Qin Han shi jin zhi du / Huang, Liuzhu zhu.  1985 1
4726 K044 Mj1 : Ming shi zhi guan zhi suo yin gao / gai shi bian.  1972 1
4726 L424 Mj1 : Li dai yue guan zhi du shi xi / Li Jian bian zhu.  1975 1
4726 L447 Mj1 : Zhongguo kao quan zhi du / Li Huamin zhu.  1983 1
4726 L721   32
4726 M284 Mj1 : Ming dai xu li / Miao Quanji zhu.  1969 1
4726 P237 Gd18 : You xi guan chang : sheng guan tu yu Zhongguo guan zhi wen hua / Bo Yongjian.  2010 1
4726 S164 Mj1 : Tang dai zhong yang zhong yao wen guan qian zhuan tu jing yan jiu / Sun Guodong.  1978 1
4726 S223 Mj6 : Sōshi shokkanshi sakuin.  1974 1
4726 T817 Mj1 : Tang dai kao ke zhi du yan jiu / Zeng Yimin zhu.  1978 1
4726 Y444 Mj1 : Zhongguo wen guan zhi du shi / Yang Shufan zhu.  1976 1
4726.5 W219 Mj1 : Ming du fu nian biao / Wu Tingxie zhuan.  1982 1
4726.9 C548 Mj1 : Zhonghua ren min gong he guo zhi guan zhi / He Husheng, Li Yaodong, Xiang Changfu zhu bian.  1993 1
4726.9 C548c Mj1 : Zhong gong di 14 jie zhong yang wei yuan ming lu / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi zhu shi zu ; [zhu bian Shen Xueming, Liu Jintian, Han Honghong ; zhuan gao ren Deng Pei ... et al.].  1993 1
4726.9 C548c1 Gd17 : Zhong gong di 1 jie zhi shi wu jie zhong yang wei yuan / Shen Xueming, Zheng Jianying zhu bian.  2001 1
4726.9 C835 Mj1 : Qing ji zhong yao zhi guan nian biao / Qian Shifu bian.  1959 1
4726.9 C835c Mj1 : Qing ji xin she zhi guan nian biao / Qian Shifu bian.  1961 1
4726.9 C835c1 Gd17 : Qing dai zhi guan nian biao / Qian Shifu bian [zhu].  1980 1
4726.9 C835c1 Mj1   2
4726.9 C835c2 Gd17 : Bei yang zheng fu zhi guan nian biao / Qian Shifu bian zhu ; Huang Qinggen zheng li.  1991 1
4726.9 K431 Mj1 : Qing dai da xue shi nian biao = The grand secretariat in Chʻing China : a chronological list / compiled by Hongding Gu.  1980 1
4726.9 K431c Mj1 : Qing dai Du cha yuan da chen nian biao = Censorate-General in Chʻing China, 1644-1911 / compiled by Gu Hongding.  1986 1
4726.9 L744 Mj1   2
4726.9 N446 Mj6 : Shindai jūyō shokkan no kenkyū : Man-Kan heiyō no zenbō / Narakino Shimesu cho.  1975 1
4726.9 W224 Mj1   2
47268 Bb.26 : Fanfare for brass quintet / Leon Stein.  1981 1
4727   7
4727.6 K481 Mf34 : Kao quan yao lan / [bian zhe Kao shi yuan bian zuan shi].  2001 1
4727.6 L405 Gd17 : "Zhong gong shi shi guo jia gong wu yuan zhi du zhi yan jiu" : Jian lun Zhong gong ren shi zhi du gai ge xian kuang / Lin Wenxuan zhu.  1997 1
4727.6 M638 Mj1 : Ming shi lu lei zuan. Zhi guan ren mian juan / Li Guoxiang, Yang Chang zhu bian ; Liu Chonglai ... [et al.] bian.  1995 1
4728   5
4728 C734 Mj1 : Jian cha gan bu bian lan / Nie Jianhua ... [et al.] bian.  1991 1
4728 C937 Mj1 : Zhongguo xian dai jian cha zhi du / Chang Zemin zhu.  1979 1
4728 J424 Mj1 : Xi Han yu shi zhi du / Rui Hezheng zhu.  1964 1
4728 Range E20: Vca Film Reel : Desert People, No. 4728.    1
4729   14
4729 C567 : 1987/91 Mj1 : Zhongguo jian cha nian jian / Zhonghua Renmin Gongheguo jian cha bu bian.  1993- 1
4729 C567p Gd18 : Zhongguo jian cha zhi du shi / Peng Bo, Gong Fei zhu.  1989 1
4729 C737 Mj1   19
4729 T925 Mf34 : Dang dai Zhongguo de jian cha zhi du / ["Dang dai Zhongguo" cong shu bian ji bu bian].  1988 1
4729 W240 Mj1 : Zhongguo gu dai zheng zhi yu jian cha zhi du / Wu Guanwen zhu.  1991 1
4729.2 C548 : Zhonghua Renmin Gongheguo, zui gao ren min jian cha yuan gong bao = Zhonghua renmin gongheguo zuigao renmin jianchayuan gongbao.    1
4729.2 C564 : Zhongguo jian cha nian jian / ["Zhongguo jian cha nian jian" bian ji bu].    1
4729.2 C564 Mj1   9
4729.2 C733 Mj1 : Jian cha ye wu fa gui zheng ce xuan bian he ding ben, 1989-1990 / Jian cha bu zheng ce fa gui si bian.  1990 1
4729.2 H157 Mj1 : Xiqing Qu jian cha zhi / << Xiqing qu jian cha zhi >>bian xiu wei yuan hui.  1999 1
4729.2 L661 Mj1 : Jian cha gai ge li lun yu shi wu / Luo Changping zhu.  2002 1
4729.2 T608 Mj2 : Zui gao ren min jian cha yuan gong zuo bao gao ji / Zui gao ren min jian cha yuan ban gong ting bian.  1999 1
47292 Pb50 : malaguena/lecuona    1
473   4
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next