My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
4820.3 K477 Mj6 : Tōnan Ajia no seiji to bunka / Tsuchiya kenji, Shiraishi Takashi hen.  1984 1
4820.3 K677 Mj6   3
4820.3 T494 Gd17 : Jin dai guo jia zhi dui wai guan xi Du Guangxun zhu.  1962 1
4820.4 K677 Mj6   6
4820.8 S324 Mf32 : Gendai no kokusai kankei / Segawa Hiroyoshi ... [et al.]  1988 1
4820.8 T824 Mj1   2
4820.8003 Word : Words and visions.  1985 1
4820.9 C735 Mj1 : Zhan wang dong Ya xin ju shi / zhu bian Zhang Tailin.  1990 1
4820.9 E243 Mj6 : Kokusai kankeiron / Etō Shinkichi ... [et al.] cho.  1982 1
4820.9 K006 : V. 2 Mj6 : Kokusai seiji no riron / Aruga Tadashi ... [et al.] hen.  1989 1
4820.9 K006 : V. 4 Mj6 : Kokusai seiji no riron / Aruga Tadashi ... [et al.] hen.  1989 1
4820.9 K944 Mj6 : Sengo Nihon shihon shugi to "Higashi Ajia keizaiken" / Kobayashi Hideo cho.  1983 1
4820.9 K944d Mj6 : Dai Tōa kyōeiken no keisei to hōkai / Kobayashi Hideo.  1975 1
4820.9 Y834 Gd18 : Fei chuan tong an quan gai lun / Yu Xiaofeng, Pan Yihe, Wang Jiangli zhu.  2006 1
4821   5
4821 T021 Mj6 : Taigai seisaku kettei katei no Nichi-Bei hikaku / Hosoya Chihiro, Watanuki Jōji hen.  1977 1
4822   5
4822 C548 Mj1 : Zhonghua Renmin Gongheguo ling shi tiao yue ji / Zhonghua Renmin Gongheguo wai jiao bu ling shi si bian.  1989- 1
4822 C562 Mj6 : Chūgoku gaikōkan meibo = Chinese diplomatic list / [henshūsha Rajio Puresu].  1974 1
4822 C567 Gd17 : Zhongguo zhu wai ge gong da shi guan li ren guan zhang xian ming nian biao / Wai jiao bu dang an zi liao chu bian.  1969 1
4822 W200 Gd17 : Zhongguo wai jiao ji guan li ren shou zhang xian ming nian biao / Wai jiao bu dang an zi liao chu bian.  1967 1
4822 W203 Mj1 : Wai jiao guan ming ze / Zhonghua ren min gong he guo wai jiao bu li bin si.  198- 1
4823   5
4824   4
4824 O414 Mj6 : Kyū jōyakuka ni okeru kaishi kaikō no kenkyū : Nihon ni okeru gaikokujin kyoryūchi / Ōyama Azusa cho.  1988 1
4824.1 C761 Mj1 : Ling shi cai pan quan zai Zhongguo zhi xing cheng yu fei chu / Chen Guohuang zhu.  1971 1
4824d   2
4825   6
4825.1 C234 1972 : Zhonghua Renmin Gongheguo dai biao tuan tuan zhang Qiao Guanhua zai Lian he guo da hui di er shi qi jie hui yi quan ti hui yi shang de fa yan.  1972 1
4825.1 C234 1973 : Qiao Guanhua tuan zhang zai Lian he guo da hui di er shi ba jie hui yi quan ti hui yi shang de fa yan.  1973 1
4825.1 C234 1974 : Qiao Guanhua tuan zhang zai Lian he guo da hui di er shi jiu jie hui yi quan ti hui yi shang de fa yan / [Qiao Guanhua jiang].  1974 1
4825.1 C234 1975 : Qiao Guanhua tuan zhang zai Lianheguo da hui di san shi jie hui yi quan ti hui yi shang di fa yan.  1975 1
4825.1 C234j 1973 : Qiao Guanhua tuan zhang zai Lian he guo da hui di er shi ba jie hui yi quan ti hui yi shang de fa yan.  1973 1
4825.1 C562 Mj1   7
4825.1 C562w Qc1 : Zhongguo - Eluosi / ZhongHua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian.  2003 1
4825.1 C564 Gd18 : Zhongguo gong chan dang dui wai gong zuo gai kuang, 2009/ "Zhongguo gong chan dang dui wai gong zuo gai kuang" bian wei hui bian.  2010 1
4825.1 C564 Mj1 : Zhongguo gong chan dang dui wai gong zuo gai kuang, 1995 / "Zhongguo gong chan dang dui wai gong zuo gai kuang" bian wei hui bian.  1996 1
4825.1 H052 Mj6 : Chūgoku no anzen hoshō / Āsā Hakku cho ; Katō Jirō yaku.  1971 1
4825.1 J425 Mj1 : Ru he tuo zhan wo guo yu Dong xie guo jia guan xi zhi yan jiu / yan jiu zhu chi ren Chen Hongyu ; xie tong zhu chi ren Lin Bizhao ; Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui bian yin.  1989 1
4825.1 J876 Mj1 : "Ren min ri bao", "Hong qi" za zhi , "Jie fang jun bao" she lun ping lun xuan bian 1970.  1971 1
4825.1 K021 Gd17 : Zhong gong yu Nan Bei Han guan xi de yan jiu / Gao Chongyun zhu.  1989 1
4825.1 M671 1933-1937 Mj1 : Guo min zheng fu shi qi wai jiao bu gong zuo bao gao (min guo 22 nian zhi 26 nian) / [bian ji zhe Zhou Xiuhuan].  1999 1
4825.1 T227 Mj1 : Dui wai guan xi yu wai jiao xing zheng / bian ji Wai jiao bao gao shu bian ji wei yuan hui.  1992 1
4825.1 T437 Mj1 : Taiwan guan xi fa : guo qu yu wei lai shi nian / Jin Xiuming, Hu Zuqing bian yi.  1991 1
4825.2 C242 Mj1 : Cong Dong nan Ya kan Riben : [yi ge bao ren de guan cha he ti yan] / Zhuo Nansheng zhu.  1983 1
4825.2 I464 Mj6 : Kokusai kankei no seiji keizaigaku : Nihon no yakuwari to sentaku / Inoguchi Takashi.  1985 1
4825.2 J232 Mj6 : Jichitai no kokusai seisaku / Matsushita Keiichi hencho.  1988 1
4825.2 K000t Mj6 : Kokoro to kotoba ni tōzai no setten o motomete / Tōgō Yoshio, Nakamura Ikuo hencho.  1990 1
4825.2 K243 Mj6 : Kan Taiheiyō rentai no kōsō / Kan Taiheiyō Rentai Kenkyū Gurūpu ; [Naikaku Kanbō Naikaku Shingishitsu Bunshitsu, Naikaku Sōri Daijin Hosakanshitsu hen].  1980 1
4825.2 K984 Mj6 : Nihon no sentaku : kaikoku sakoku no rekishi to mirai / Kogane Yoshihiro cho.  1985 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next