My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
4861 M737 : Min zhu yu fa zhi = Min zhu yu fa zhi.  1979- 1
4861 M737 : No.102-125/1988-89 : Min zhu yu fa zhi = Min zhu yu fa zhi.  1979- 1
4861 T523 : V.3/1980 : Dong Wu fa lü xue bao. Soochow law review.    1
4862   5
4863   9
4863 C563 Mj1 : Zhongguo fa xue wen ji / Zhongguo fa xue wen ji bian ji zu bian.  1984- 1
4863 C733 Mj1   2
4863 F328 Mj1 : Fa lü zhi shi wen da / Chen Chunlong ... [et al.]  1984 1
4863 F340 Mj1 : Fa tan xin sheng : Fa lu xi jian xi wu zhou nian lun wen ji / Shenzhen da xue fa lu xi, Shenzhen da xue xue bao ...  1988 1
4863 F370 : 1984 : Fa xue lun wen ji : ji nian Beijing da xue fa lü xue xi chong jian san shi zhou nian / Chen Shouyi deng zhu.  1984 1
4863 F370 : 1986 Gd17 : Fa xue lun wen ji : ji nian Beijing da xue fa lü xue xi chong jian san shi zhou nian / Chen Shouyi deng zhu.  1984 1
4863 W154 Mj1 : Fa lü gu shi ping hua / Wu Zhongsen zhu.  1964 1
4863 W264 Mj6 : Gakusō no uchi to soto / Wada Hideo.  1988 1
4864   5
48643 Pb50 : fantastuc dance/shostakovitch    1
48644 Pb 70 : Swords of Moda-Ling / Peters    1
48649 Pb 40 : Quaternion / Delp    1
4865   4
48650 Pb40 : announcement/delp    1
48654 Pb 40 : Adagio / Corelli    1
48655 Pb90 : Three brothers [music] / by Michael Colgrass.  c1954 1
48656 Pb40 : inventions on a motive/colgrass    1
48657 Pb50 : canticle n.1/harrison    1
48658 Pb 40 : Bouree / Handel, G.F    1
48659 Pb 40 : Allegro / Handel    1
4865d : Victoria police gazette [microform]  1989 1
4866   4
4866 A086 Mj8 : Ei-Beihō jiten = Anglo-American law dictionary / henshū daihyō Takayanagi Kenzō, Suenobu Sanji.  1952 1
4866 C241 Mj3 : Fa lü ci dian / Zhu Shilie, Chen Zhongbao bian.  1962 1
4866 C523 Mj1 : Zhong wai she hui ke xue ming zhu qian zhong ping yao. Fa xue / ben she she ke bian ji shi zu bian ; ben ce gu wen Zeng Xianyi ; ben ce zhu bian Liu Zhi.  1992 1
4866 C543 Mj3 : Zhonghua shi yong fa xue da ci dian / zhu bian Li Jing, Li Fang ; fu zhu bian Ma Xinfu, Long Sirong, Gao Ge.  1988 1
4866 C548 Mj1 : Zhonghua ren min gong he guo fa lü da shi dian / zhu bian Sun Wanzhong ; fu zhu bian You Shaohua, Wang Yongchang.  1993 1
4866 C563 Mj1 : Zhongguo fa lü da ci dian.  1982 1
4866 C800 Mj3   2
4866 C863 : Jian ming fa lü ci dian / "Jian ming fa lü ci dian" bian xie zu ; [zhu bian Ding Huanchun, Tang Yongchan, Zhang Ruolong ; zhuan gao ren Ding Huanchun ... et al.].  1982 1
4866 C863 Mj1 : Jian ming fa xue ci dian / Gao Mingxuan, Yang Dawen zhu bian.  1987 1
4866 F322 Mj3 : Fa lü ci dian / Lin Jidong ... [et al.] bian ji.  1970 1
4866 F329 Mj1 : Fa lü chang shi shou ce / Jin Mosheng ... [et al.] bian xie.  1981 1
4866 F329 Mj3 : Fa lu lei si yu bian yi / bian zhu zhe Guan Ou ... [deng]  1989 1
4866 F329s Gd17 : Fa lu xiao ci dian / [Shanghai ci shu chu ban she bian ji chu ban].  1983 1
4866 F370 Mj3 : Fa xue ci dian = Fazue cidian / <Fa xue ci dian> bian ji wei yuan hui bian ; [ben shu bian ji Zhou Guochao, Du Zheng, Xu Furong]  1980 1
4866 F370a Mj3 : Fa xue ci dian / "Fa xue ci dian" bian ji wei yuan hui bian.  1984 1
4866 H023 Mj3 : Xin bian fa xue ci dian / Jilin da xue fa lü xi, Shandong da xue fa lü xi, Hubei cai jing xue yuan fa lü xi ; [zhu bian Qiao Wei ; fu zhu bian You Shaoyin, Kong Qingming].  1985 1
4866 H244 Mj3 : Ying Han fa lü ci hui / He Shiying, Luo Haocai, Shen Sibao bian [xie].  1982 1
4866 H329 Mj6 : Hōritsu ruigo nango jiten / Hayashi Ōki, Yamada Takao hen.  1984 1
4866 H372 Mj8 : Zentei Hōgaku jiten / Suekawa Hiroshi hen.  1978 1
4866 H782 : Hōritsu Eigo no jiten : Ei-Wa, Wa-Ei, kaisha / Hasegawa Toshiaki cho.  1985 1
4866 H782 Mf32 : Hōritsu Eigo no jiten : Ei-Wa, Wa-Ei, kaisha / Hasegawa Toshiaki cho.  1985 1
4866 H782 Mj8 : Hōritsu eigo yōgo jiten = A dictionary of English legal terminology / Ozaki Tetsuo.    1
4866 H920 Mj8 : Yūhikaku hanrei roppō. 1994 / Hoshino Eiichi.  1993 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next