My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
4893.91 S322 Mj1 : She wai jing ji he tong shi wu : Zhong Ying dui zhao / Wei Jiaju zhu bian.  1989 1
4893.932 K053 Mj1 : Guangdong she wai fa gui / Guangdong sheng ren min zheng fu fa zhi ju bian = Guangdong's legislation involving foreign interests / The legislative bureau of the people's government of Guangdong province.  1989 1
4893.978 P324 Gd18 : Ying mei qie yue fa an li jie xi / Pan Weida, Huang Yangshou bian zhu.  2001 1
4893d : Women in Australia [microform] / prepared ... and index compiled by Frances Brown.  1991 1
4894   5
4894 C114 Gd18 : Zhongguo xing fa shi xin lun / Zhang Jinfan, Lin Zhong, Wang zhigang zhu.  1992 1
4894 C548 Mj1 : Zhonghua ren min gong he guo xing fa. Zhonghua ren min gong he guo xing shi su song fa.  1981 1
4894 C568 : Zhonghua Renmin Gongheguo xing fa ; Zhonghua Renmin Gongheguo xing shi su song fa.  1979 1
4894 C568 Mj1 : Zhonghua Renmin Gongheguo xing fa ; Zhonghua Renmin Gongheguo xing shi su song fa.  1979 1
4894 H056 Mj1 : Xin Zhongguo xing fa xue yan jiu zong shu : 1949-1985 / zhu bian Gao Mingxuan ; zhuan gao ren Chen Xingliang ... [et al.].  1986 1
4894 H133 Mj1 : Xing fa / Shanghai she hui ke xue yuan fa xue yan jiu suo bian yi ; ben ce zhu bian Zeng Qingmin.  1981 1
4894 H137 Mj1 : Xing fa xue / zhu bian Gao Mingxuan ; fu zhu bian Gao Ge ; zhuan gao ren Gao Mingxuan ... [et al.].  1989 1
4894 H153 Mj1 : Xing shi fa lü shi yong shou ce : xing shi ban an 551 wen / Quan guo ren da chang wei hui fa zhi gong zuo wei yuan hui xing fa shi ; Li Chun ... [et al.] bian zhu.  1994 1
4894 K086 Gd18 : Gao Mingxuan zi zuan ji / Gao Mingxuan zhu.  2007 1
4894 K134 Mj6   3
4894 K147 Mj1 : Gai ge kai fang yu xing fa fa zhan : 1992 nian xing fa xue shu yan tao hui lun wen jing xuan / zhu bian Yang Dunxian, Cao Zidan.  1993 1
4894 K442 Mj6 : Keihō kakuron / Kimura Kameji cho.  1938 1
4894 L003 Mj1 : Lun wen xuan bian : Zhonghua ren min gong he guo xing fa can kao zi liao.    1
4894 L721 Mj1 : Li dai xing fa zhi.  1988 1
4894 N334 Mj1   2
4894 O443 Mj6 : Kokka baishōhō shōkai : keisatsu jimu chūshin / Ōtsubo Kinzō cho.  1957 1
4894 O963 Mj6 : Keihō / Ono Seiichirō ... [et al.] ; Ono Seiichirō kanshū.  1988 1
4894 P166c Mj1 : "Han shu xing fa zhi" zhu shi / Zhao Zengxiang, Xu Shihong zhu ; Gao Chao shen ding.  1983 1
4894 S162 Mj1 : Zhongguo xing fa zhi zui / Sun Ming bian [zhu].  1994 1
4894 S222 Mj6   2
4894 S233 Mj1   2
4894 S335 Gd18   4
4894 T284 Mj1 : Zhongguo dang dai xing you fa / Zui min zhu.  1993 1
4894 T322 Mj6 : Takikawa sensei kanreki kinen : gendai keihōgaku no kadai / Hiraba Yasuharu hen.  1955 1
4894 T442 Mj1 : Zhongguo xing fa shi / Cai Shuheng zhu.  1983 1
4894 U468 Mj6 : Yakuchū Chūgoku rekidai keihōshi, Uchida Tomoo hen.  1964 1
4894.1 W123 Mj1 : Zhongguo xing fa yan jiu / Wang Zuofu zhu.  1988 1
4894.2 C548 Mj1 : Zhonghua ren min gong he guo xing fa zong ze jiang yi / Zhong yang zheng fa gan bu xue xiao xing fa xing shi su song fa jiao yan shi bian zhu.  1980 1
4894.2 C551 Gd17 : Zhonghua renmin gongheguo xing fa jiang yi. Zong ze bu fen / Zhong yang zheng gan bu xue xiao xing fa xing shi su song fa jiao yan shi bian zhu.  1982 1
4894.2 H137 Mj1 : "Xing fa" wen da. Zong ze bu fen / Beijing zheng fa xue yuan xing fa jiao yan shi bian.  1982 1
4894.2 T812 Gd18 : Xing fa zong ze / Zeng Shaoxun yi zhu.  1974 1
4894.4 H266 Mj1 : Heng zui liang xing shou ce / zhu bian Ren Zixiao ; fu zhu bian Wang Xiansheng, Shu Ming.  1991 1
4894.4 L512 Mj1 : Xing fa xin zui ming ji jie / Lou Yunsheng zhu.  1994 1
4894.4 M842 : Shikei / bun Maesaka Toshiyuki ; irasuto Hashimoto Masaru.  1991 1
4894.4 M842 Mj6 : Shikei / bun Maesaka Toshiyuki ; irasuto Hashimoto Masaru.  1991 1
4894.4 O471 Mj6 : Izu shichitō runinshi / Ōkuma Miyoshi cho.  1974 1
4894.4 O471m Mj6 : Meiji jidai runin shi / Ōkuma Miyoshi cho.  1974 1
4894.4 S142 Mj1 : Fa jin xing yan jiu / Sun Li zhu.  1995 1
4894.5 C129/V.61 Mj1 : Xun ci : [12 juan] / [Zhang Kentang zhuan].  1970 1
4894.5 C129/V.62 Mj1 : Xun ci : [12 juan] / [Zhang Kentang zhuan].  1970 1
4894.5 C560 Gd17 : Zhongguo zheng quan shi chang shi nian zhu ming an li ping xi / Fu Qilin.  2003 1
4894.5 C565 Gd18 : Zhongguo dian xing an li cai pan gui ze jing xuan. Xing shi juan / zhu bian Liu Dequan.  2010 1
4894.5 C841 Gd17 : Zhe yu gui jian xuan / Zheng Ke bian zhu ; Yang Fengkun xuan yi.  1981 1
4894.5 C863 Gd17 : Quan guo fa yuan you xiu xing shi cai pan wen shu xuan ping / Zui gao ren min fa yuan ban gong ting bian.  2002 1
4894.5 H152 Mj1 : Xing shi yi an yan jiu / Chen Xingliang zhu bian.  1992 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next