My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
5162 W142 : V.2 Pt.1 Mj1 : Gu dai Han yu / Wang Li zhu bian.  1964 1
5162 W142 : V.2 Pt.2 Mj1 : Gu dai Han yu / Wang Li zhu bian.  1964 1
5162 W142 Mj1 : Gu dai Han yu / Wang Li zhu bian.  1964 1
5162 W142a -2 Mj1 : Gu dai Han yu / Wang Li zhu bian.  1982 1
5162 W142a Mj1   3
5162 W142b Mj1 : "Gu dai Han yu" xi ti ji = Gudai Hanyu xitiji : fu xi ti da an.  1983 1
5162 W173 Mj1 : Xiao xue yu wen ban shu shou ce / Wang Kaixuan zhu bian.  1995 1
5162 W224 Mj1   3
5162 W472 Mj1   4
5162 W641 : V.1-2 In 1 Mj1 : Han yu hui hua / Wu Zhixiao.  1989 1
5162 Y473 Mf32 : Chūgokugo to gendai Nihon / Ie Chunhai, Takahashi Yasuhiko hencho ; Inoue Takaichi kanshū.  1985 1
5162.3 C174 Mj1 : Zhongguo bao kan dao du = A guide to Chinese newspaper-reading / Zhang Fengge bian zhu.  1994 1
5162.3 C326   3
5162.3 C326t : Chu ji guo yu ke ben / [Taiwan Sheng Guo yu tui xing wei yuan hui].  1956 1
5162.3 C350 Mj1 : Chu zhong yu wen. Di yi ce / Zhong nan gan bu ye yu wen hua ke ben lin shi bian xuan zu bian.  1954 1
5162.3 C396 V.2 & V.4 1943-1944 : Chu xiao guo yu. [Di 2, 4 ce] / [Wei guo min zheng fu] jiao yu bu bian shen wei yuan hui bian.  1974? 1
5162.3 C430 : Qiao liang : shi yong Han yu zhong ji jiao cheng = Bridge : a practical intermediate Chinese course / Chen Zhuo zhu bian.  2000 1
5162.3 C443.4   2
5162.3 C443.5 : Guo yu hui hua ke ben / Zhu Zhaoxiang bian yi.  1955 1
5162.3 C560c7 : Selected works of Chinese literature = Zhongguo wen xue xuan du.  1970 1
5162.3 C560h : Zhongguo wen hua er shi jiang = Twenty lectures on Chinese culture.  1971 1
5162.3 C563m : Zhongguo jin dai shi da gang zi hui = Glossary for an outline of modern Chinese history / Meiguo ge da xue Zhongguo yu wen lian he yan xi suo, Inter-University Program for Chinese Language Studies.  1971? 1
5162.3 C568l Mj2 : China panorama : Chinese for tourism = Zhongguo quan jing : lü you Han yu, jiu zhou xing / Liu Daozun bian zhu ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu bian shen ding.  2002 1
5162.3 C568s : Zhongguo quan jing : shang wu han yu = China panorama : Chinese for business / Huang Weizhi, Yang Tingzhi bian zhu ; Zhong hua ren min gong he guo jiao yu bu dui wai han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu bian shen ding.  2002 1
5162.3 C864 : Jin ri Taiwan. Quan 1 ce = Taiwan today.  1971 1
5162.3 C869 1992 : 1992 nian quan guo xiao xue yu wen bi ye shi ti jing xuan / Jin Yu deng bian.  1992 1
5162.3 F192 : Fu ji qian li = Campus talk.  198-? 1
5162.3 H018 Mj1   2
5162.3 H024 Mj1 : Gao ji Hua wen du ben = Advanced Chinese reader / edited and annotated by Tien-yi Li, Richard F. Chang.  1992 1
5162.3 H073.1 : Xin wen xuan du. Di 1 ji = Newspaper readings : book I.  1971 1
5162.3 H073.2 : Xin wen xuan du. Di 2 ji = Newspaper readings : book II.  1969 1
5162.3 H120   2
5162.3 H120 V.1.1 : Notes to readings in contemporary Chinese literature / prepared by Wu-chi Liu, Tien-yi Li, and Grace Wan.  1957- 1
5162.3 H123c   6
5162.3 H254 : Xian Qin gu shi / Edited by John C. Jamieson and Shih Li Lin.  1970 1
5162.3 H303 Mj1   2
5162.3 H304 : Han yu jiao ke shu / Beijing da xue wai guo liu xue sheng Zhongguo yu wen zhuan xiu ban bian = Modern Chinese reader / compiled by the Chinese Language Special Class for Foreign Students in Peking University.  1958 1
5162.3 H329 : Hai wai xiao xue Zhong wen ke ben / Zhang Hongyu zhu bian.  1999 1
5162.3 H329 Gd18   12
5162.3 H329l Gd18   8
5162.3 H970 V.8 : Xiao xue yu wen ke wai yue du. di 8 ce / Shi Ruiquan zhu bian ; Shu Xiaoyu bian xie.  1982 1
5162.3 K260 : Kan tu shi zi. 1.  196-? 1
5162.3 K426h060 V.1 : Gongheguo jiao ke shu xin guo wen. Di 1 ce / [bian zuan zhe Zhuang Yu, Shen Yi ; jiao ding zhe Gao Fengqian, Zhang Yuanji].  1918 1
5162.3 K426h060 V.5 : Gongheguo jiao ke shu xin guo wen. Di 5 ce / [bian zuan zhe Zhuang Yu, Shen Yi ; jiao ding zhe Gao Fengqian, Zhang Yuanji].  1918 1
5162.3 M862.1 : Hui hua bu chong jiao cai (kong zhong jiao xue) Meiguo ge da xue Zhongguo yu wen lian he yan xi suo [bian.  1969 1
5162.3 M862.2 : Zhongguo gu shi wu shi pian = Fifty Chinese stories / Meiguo ge da xue Zhongguo yu wen lian he yan xi suo [bian.  1968 1
5162.3 M862.3   5
5162.3 M862.4 : Tai yu fa yin lian xi = Pronunciation drills for Taiwanese / Wu Suzhu.  1969 1
5162.3 M862.5 : Zhongguo jin dai shi da gang zi hui / Meiguo ge da xue Zhongguo yu wen lian he yan xi suo [bian.  1964 1
5162.3 M862.6 : Gou shu zhi nan / Meiguo ge da xue Zhongguo yu wen lian he yan xi suo bian yin.  1969 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next