My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
5212 L712 Mj1 : Xun zhao yu hu huan / Liu Zaifu zhu.  1989 1
5212 L712f Mj1 : Fang zhu zhu shen : wen lun ti gang he wen xue shi chong ping / Liu Zaifu zhu.  1994 1
5212 L724 Mj1 : Wen yi san lun / Liu Shousong zhu.  1955 1
5212 L724l Mj1 : Liu Shousong wen xue lun ji.  1982 1
5212 L728 Mj1 : Xian dai Zhongguo wen xue ping lun xuan ji / Liu Shaoming bian.  1970 1
5212 L728f Mj1 : Feng yan zhan shu du / Liu Shaoming zhu.  1981 1
5212 L728t Mj1 : Ti lei jiao ling de xian dai Zhongguo wen xue / Liu Shaoming zhu.  1979 1
5212 L743 Mj1   2
5212 L743a Gd17 : Wen xin diao long : [10 juan] / Liu Xie zhuan ; Huang Shulin zhu.  1936 1
5212 L743b Mj1 : Wen xin diao long / [Liu Xie zhu] ; Zhuang Shi xuan zhu.  1959 1
5212 L743c Mj1 : Zhongguo wen xue pi ping yan jiu lun wen ji : wen xin diao long yan jiu zhuan ji / Zhongguo yu wen xue she bian.  1969 1
5212 L743c1 Mj1 : Liu Xie yu "Wen xin diao long" / Zhan Ying.  1980 1
5212 L743c2 Mj1 : Wen xin diao long xuan yi / Zhou Zhenfu yi zhu.  1980 1
5212 L743c3 Mj1 : Liu Xie di wen xue shi lun / Zhang Wenxun.  1984 1
5212 L743c4 Mj1 : Wen xin diao long lun cong / Jiang Zuyi zhu.  1985 1
5212 L743c54 1970 : The literary mind and the carving of dragons = Wen xin diao long / by Liu Xie ; translated and annotated by Vincent Yu-chung Shih.  1970 1
5212 L743c6 Mj1 : "Wen xin diao long" de feng ge xue / Zhan Ying.  1982 1
5212 L743c7 Mj1 : Wen xin diao long xin tan / Zhang Shaokang zhu.  1991 1
5212 L743c8 Mj1 : Wen xin diao long zong lun / Zhongguo gu dian wen xue yan jiu hui zhu bian.  1988 1
5212 L743d Mj1   3
5212 L743e Mj1 : Wen xin diao long jiao zhu : [10 juan] / Huang Shulin zhu ; Li Xiang bu zhu.  1959 1
5212 L743f Mj1   2
5212 L743g Mj1   2
5212 L743h Mj1 : Wen xin diao long zha ji / [Huang Kan zhu]  1962 1
5212 L743j Mj1 : Riben yan jiu "Wen xin diao long" lun wen ji / Wang Yuanhua bian xuan.  1983 1
5212 L743l Mj1 : Wen xin diao long jiao shi / Liu Xie zhu, Liu Yongji jiao shi.  1962 1
5212 L743l1 Mj1 : Liu Xie he Wen xin diao long / Lu Kanru, Mou Shijin.  1978 1
5212 L743p Mj1 : Wen xin diao long zong he yan jiu / Peng Qinghuan zhu.  1990 1
5212 L743p1 Mj1 : Wen xin diao long shi yi / Liu Xie yuan zhu ; Peng Qinghuan zhu shu.  1971 1
5212 L743s Mj1 : Wen xin diao long pi ping lun fa wei / Shen Qian zhu.  1977 1
5212 L743t Mj1 : Ti da si jing de "Wen xin diao long" / Zuo Jian zhu.  1995 1
5212 L743w Mj1   2
5212 L743w1 Mj1 : Wen xin diao long yan jiu hui cui / zhu bian Rao Pengzi.  1992 1
5212 L743w2 Mj1 : Wen xin diao long yan jiu / Zhongguo "Wen xin diao long" xue hui bian.  1995- 1
5212 L743y Mj1 : Wen xin diao long jiao zhu shi yi / Yang Mingzhao zhu.  1982 1
5212 L744 Mj1 : Liu Dajie gu dian wen xue lun wen xuan ji.  1984 1
5212 L7449 Mj1 : Wen xue de chao xi / He Zhen bang zhu.  1993 1
5212 L745 Mj1 : Wen fu ji shi / Lu Ji zhuan ; Zhang Shaokang ji shi.  1987 1
5212 L752 Mj1 : Zhongguo wen xue xin lun / Liu Zhonghe zhu.  1979 1
5212 L773 Mj1 : Yi gai / Liu Xizai zhuan.  1978 1
5212 M144 Mj6 : Chūgoku bungaku ronshū / Miki Katsumi cho.  1980 1
5212 M192 Mj1 : Fu chu li shi di biao : Zhongguo xian dai nü xing wen xue yan jiu / Meng Yue, Dai Jinhua he zhu.  1993 1
5212 M224 Mj1 : Shen mei de gan wu yu zhui qiu / Miao Junjie zhu.  1995 1
5212 M248 Mj1 : Diao long ji / Mou Shijin.  1983 1
5212 M261 Gd17 : Lun wen xue yi shu de te xing / Mao Xing zhu.  197- 1
5212 M421 Mj1 : Wen tan shi hua / Miao Deyu zhu.  1981 1
5212 M476 Mj1 : Ye du ou ji / Mao Dun.  1958 1
5212 M680 Mj1 : Da lu wen xue zhi lü / Moren zhu.  1992 1
5212 M741 Gd17 : Wan zhao lou lun wen ji / Ma Maoyuan zhu.  1981 1
5212 M835 Mj1   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next