My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
5230 K473 Mj1   2
5230 L046 : Zhongguo yun wen shi / [zhu zuo ren Long Muxun].  1970 1
5230 L724 Mj1   3
5230 L724a Mj1 : Zhongguo shi shi / Lu Kanru, Feng Yuanjun zhu.  1956 1
5230 S362 Mj1   2
5230 W117 Mj1 : Zhongguo shi ge fa zhan jiang hua / Wang Yao zhu.  1956 1
5230 W142 Gd17 : Xian dai Zhongguo shi shi / Wang Zhijian zhu.  1975 1
5230 Y466 Mj1 : Zhongguo xin shi shi hua / Yang Li'ang zhu.  1992 1
5230.301 C761 Mj1 : Taiwan wen xue yu ben tu hua yun dong / Chen Zhaoying zhu.  1998 1
5230.301 K429 Mj1 : Taiwan xin shi fa zhan shi / Gu Jitang zhu.  1989 1
5230.301 S129 Mj1 : Shuang hou de can lan : Lin Haiyin ji qi tong bei nü zuo jia xue shu yan tao hui lun wen ji / Li Ruiteng zhu bian ; Guo li zhong yang da xue Zhong wen xi bian yin.  2003 1
5230.39 W225 Gd17 : Xizang wen xue / Wu Wei, Geng Yufang zhu.  2002 1
5231   4
5232   4
5232 C114 Gd18 : Taiwan dang dai nü xing san wen shi lun / Zhang Ruifen = Historical perspectives on female essays in contemporary Taiwan / Rui-fen Chang.  2007 1
5232 C711 Mj1 : Zhongguo xian dai san wen de fa zhan / Zhou Lili zhu.  1980 1
5232 C741 Mj1 : Zhongguo san wen shi / Chen Zhu zhu.  1984 1
5232 F444 Mj1 : Zhongguo xian dai san wen shi = Zhong guo xian dai san wen shi / Fan Peisong zhu.  1993 1
5232 L411 Gd17 : Zhongguo xian dai san wen shi gao / Lin Fei.  1981 1
5232 S844 Mj1 : Zhongguo dang dai san wen bao gao wen xue fa zhan shi / She Shusen, Chen Xuguang zhu.  1996 1
5232 T630 Gd18 : Taiwan gu dian san wen yan jiu / Tian Qiwen zhu.  2006 1
52323 Pb60 : lucy's riff/goldenberg    1
52327 Pb60 : divertissement/lacour    1
5233   4
5233 C125 Mj1 : Liu shi nian lai zhi pian wen / Zhang Renqing zhu.  1977 1
5233 C595 : Pian wen xuan zhu / Cheng tixuan xuan zhu.  1971 1
5233 L702 Gd17 : Zhongguo pian wen shi / Liu Linsheng zhu.  1984 1
5233.C6 Zhao 1994 : Xian dai xin ru jia yu xi fang zhe xue / Zhao Dezhi zhu.  1994 1
52330 Pb70 : Les echanges : Symphonie für Percussions-Ensemble (7 Spieler) = Symphony for percussion ensemble (7 players) / bearbeitet von Siegfried Fink.  1971 1
5234   4
5234 C200 : The Communist program for literature and art in China.  1955 1
5234 H344.1 : Bai hua wen xue shi. Shang juan / Hu Shi zhu.  193-? 1
5234 T022 Mj1 : Wan qing de bai hua wen yun dong / Tan Bi'an zhu.  1956 1
5235   4
5235.2 H320 Mj1   4
5235.2 H320y Mj1 : Han Wei liu chao bai san jia ji ti ci zhu / Zhang Pu zhu ; Yin Menglun zhu.  1960 1
5235.7 L347 Mj1 : Xu Digong shi ji si juan, wai ji san juan, fu lu yi juan / Xu Zhenqing zhuan.  1981 1
5236   4
5236 C300c Gd17 : Ping zhu yi xi gu wen bai pian / Qu Shucheng zhu.  1982 1
5236 C562 Mj1   3
5236 C562c Gd18   4
5236 C567 Mj1 : Zhongguo li dai fu nü zuo pin xuan / Su Zhecong xuan zhu.  1987 1
5236 C567t Mj1 : Zhongguo li dai fu nu wen xue zuo pin jing xuan / Du Xun bian zhu.  2000 1
5236 F253 Mj1 : Fo dian dao zang sheng jing wen xue jing hua : Zhong wai zong jiao wen xue jian shang.  1994 1
5236 H421a Mj1   4
5236 H421b Mj1 : Wen xuan : fu kao yi / Xiao Tong bian ; Li Shan zhu.  1960 1
5236 H421d   16
5236 H421e   22
5236 H421f Gd17 : Wen xuan / Xiao Tong bian ; Li Shan zhu.  1986 1
5236 H421f Mj1   5
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next