My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
839.3111 L657 : Leven van Sinte Lutgart : tweede en derde boek / naar een Kopenhaagsch handschrift vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitg. door Frans van Veerdeghem.  1899 1
839.3111 M185hb : Verklarende en tekstcritische aanteekeningen op Maerlants : "Historie van den Grale" en "Merlijns boeck".  1905 1
839.3111 M185m : Merlijn : naar het eenig bekende Steinforter handschrift / uitg. door J. van Vloten.  1880 1
839.3111 M185s Ga7   4
839.3111 M854s : Dat scone bediet van Moriane : middelnederlandsche ridderroman / met inl., aantek. en bibl. uitg. door A. Bellemans.  1942 1
839.3111 Maerlan Ga7   2
839.3111 Maerlan Mf31 : Rymbybel / van Jacob van Maerlant ; met voorrede, varianten van hss., aenteekeningen en glossarium, ... voor de eerste mael uitgegeven door J. David.  1859 1
839.3111 Penninc Bund28 20111209}   2
839.3111 Potter/Buur Ga7 : Der minnen loep van Dirc Potter : studie over een Middelnederlandse ars amandi / A. M. J. van Buuren.  1979 1
839.3111 Q2a : Vergelijkend-syntactische studie van den Renout en het volksboek der Heemskinderen ...  1934 1
839.3111 R363r : Denkmäler Altniederländischer sprache und litteratur : nach ungedruckten quellen / herausgegeben von Eduard Kausler ... ...  1866 1
839.3111 Reinaer : Reinaert : Willems Gedicht van den vos Reinaerde und die Umarbeitung und Fortsetzung Reinaerts Historie / herusgegeben und erlæutert von Ernst Martin.  1874 1
839.3111 Reinaer Bund28 20111209}   2
839.3111 S497n : Klank- & vormleer van het gedicht van den VII vroeden van binnen Rome / door Emiel de Neef ... ...  1897 1
839.3111 S497p : De middelnederlandsche bewerking van het gedicht van den VII vroeden van binnen Rome / door Herman Peter Barend Plomp.  1899 1
839.3111 Veldeke/Sinn Ga7 : Hendrik van Veldeke / by John R. Sinnema.  1972 1
839.3111 Vrouwen : The secrets of women in Middle Dutch : a bilingual edition of Der vrouwen heimelijcheit in Ghent University Library Ms 444 / [edited and commentary by] Orlanda S.H. Lie and Willem Kuiper ; translation by Thea Summerfield.  2011 1
839.3111 W458w   2
839.3111 W699m : Willem van Afflighem : en het Leven van Jesus en het Leven van Sinte Lutgart / door J. Van Mierlo.  1936 1
839.3111 W699t : Klankleer der gedichten van Willem van Hildegaersberch.  1916 1
839.311108 V572 : Bloemlezing uit middelnederlandsche dichters / bijeenverzameld door Eelco Verwijs.  1873 1
839.311109 Berg Ga7 : Middelnederlandse versbouw en syntaxis : ontwikkelingen in de versifikatie van verhalende poëzie, ca. 1200-ca. 1400 / E. van den Berg.  1983 1
839.311109 Besa Ga7 : The book of Lancelot : the Middle Dutch Lancelot compilation and the medieval tradition of narrative cycles / Bart Besamusca ; translated by Thea Summerfield.  2003 1
839.3112 B756p : Katherina Boudewyns Het prieelken der gheestelyker wellusten / Catharina Boudewijns ; met inleiding en aanteekeningen van Hermance Van Belle.  1927 1
839.3112 C348 Ga7 : Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken / S. A. P. J. H. Iansen.  1971 1
839.3112 E37e : Elckerlijc : [Den Spyeghel der salicheyt van Elckerlyc : hoe dat elckerlyc mensche wert ghedaecht Gode rekeninghe te doen].  1951 1
839.3112 E37e Ga7 : Den spieghel der salicheit van Elckerlijc : hoe dat Elckerlijc mensche wert ghedaecht Gode rekeninghe te doen van sinen wercken / ingeleid en van aantekeningen en bijlagen voorzien door R. Vos.  1967 1
839.3112 H925 : Repertorium van het rederijkersdrama 1500-cn. 1620 / [Door] W. M. H. Hummelen.  1968 1
839.3112 N819b Ga7   2
839.3112 Noot   3
839.3112 Noot/ Wate Ga7 : Een inleiding tot de bibliografie der "Poeticsche Werken" van Jonker Jan Van Der Noot / W. Waterschoot.  1967 1
839.3112 R783g Ga7 : De gedichten van Anthonis de Roovere : naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken / uitg. door J.J. Mak.  1955 1
839.3112 S755.V Ga7 : Hendrick Laurensz Spieghel / door Albert Verwey.  1919 1
839.3112 W678d : Wilhelmus van Nassouwe : een proeve van synchronische interpretatie.  1946 1
839.3112 W678s : Le Wilhelmus : hymne national des Pays-bas / traducion en vers français dans le rythme du texte original et commentaire historique, religieux et littéraire par Jean Stals ...  1954 1
839.311208 Bloe : Bloemkrans van verscheiden gedichten / door eenige liefhebbers der poëzij bij een verzamelt.  1659 1
839.3113 A621p : Parysche bruiloft : treurspel / van inleiding en aantekeningen voorzien door H.H. Knippenberg.  1958 1
839.3113 B738d : De dichtwerken van Philibert van Borsselen : een bijdrage tot de studie van zijn taal en stijl / door Paul Engelbert Muller.  1937 1
839.3113 Brandt : G. Brandts poëzy.  1688 1
839.3113 C367p : Voorlezingen over den raadspensionaris en dichter Jacob Cats, in zijn openlijk en bijzonder leven, inzonderheid als diëet- en zedemeester, en als bevorderaar van de verstandelijke en zedelijke beschaving der Nederlandsche natie / door J. J. Pennink.  1851 1
839.3113 C367s : Jacob Cats in Dordrecht : leven en werken gedurende de jaren 1623-1636 / door Hendrik Smilde.  1938 1
839.3113 Dullaer/ Putt   2
839.3113 F652a   2
839.3113 G881b : Bevvys van den waren godsdienst in ses boecken ghestelt / by Hvgo de Groot.    1
839.3113 H471.B Ga7 : Daniel Heinsius / by Baerbel Becker-Cantarino.  1978 1
839.3113 H471s : Daniel Heinsius and Stuart England : with a short-title checklist of the works of Daniel Heinsius / Paul R. Sellin.  1968 1
839.3113 H698n : Nederduytsche poëmata van Adrianvs Hoffervs Zirizævs ...  1635 1
839.3113 H987b : Bloemlezing uit de gedichten / van Constantijn Huygens ; verzameld en toegelicht door C.G. Kaakebeen.  1918 1
839.3113 H987c : 'Some thankfulnesse to Constantine' : a study of English influence upon the early works of Constantijn Huygens / by Rosalie L. Colie.  1956 1
839.3113 H987k   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next