My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
9561 T094 Mj1   3
9561 W127 Mj1 : Dunhuang gu ji xu lu, Wang Zhongmin zhu.  1958 1
9562   4
9562 M783 Mj1 : Shui jing zhu deng ba zhong gu ji yin yong shu mu hui bian / Ma Nianzu bian, [Zhong hua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji].  1959 1
9563   4
9563 C231 Mj1 : Bei Wei yi shu kao / Zhu Zuyan zuan.  1985 1
9563 Y122w1 Mj1 : Yu han shan fang ji yi shu bu yi / Wang Renjun ji.  1990 1
9564   4
9564 C324   4
9564 C426 Mj1 : Jin zhi tu shu mu lu : kang ri zhi bu : Di 1 ji.  1969 1
9564 L147 Mj1 : Qing dai ge sheng jin shu hui kao / Lei Mengchen.  1989 1
9564 W255 Gd17 : Qing dai jin hui shu mu yan jiu / Wu Zhefu zhu.  1969 1
9564 Y441 Mj1 : Qing dai jin hui shu mu (bu yi) / Yao Jinyuan bian, Qing dai jin shu zhi jian lu, Sun Dianqi ji.  1957 1
9565   2
9565 C133 Mj1   2
9565 C556 Mj1 : Xian cun song ren zhu xu mu lüe / bian yi zhe Guo li zhong yang tu shu guan.  1971 1
9565 H417 : Gu jin wei shu kao bu zheng Huang Yunmei ji zhu.  1932 1
9565 W254 Mj1 : Wei shu kao wu zhong. Qing dai jin shu zhi jian lu / [Sun Yaoqing zhuan].  1965 1
9566   4
9566 B103 Mj1 : A catalogue of the old Chinese books in the Bodleian Library.  1985 1
9566 C344 Mj1 : Qing hua da xue tu shu guan cang shan ben shu mu / Qing hua da xue tu shu guan bian.  2003 1
9566 C551 Mj1 : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo shan ben shu mu / Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo bian yin.  1968 1
9566 C556 Mj1   3
9566 C556a Mj1   6
9566 C556b Mj1 : Taiwan gong cang shan ben shu mu shu ming suo yin / Guo li zhong yang tu shu guan bian yin.  1971 1
9566 C556c Mj1 : Guo li zhong yang tu shu guan shan ben shu mu chu gao / Qu Wanli bian.  1985 1
9566 C556p Mj1 : Guo li Beiping tu shu guan shan ben shu mu : fu Shu ming zhu zhe suo ying.  1969 1
9566 C564   5
9566 C564c Mj1   2
9566 C564c1 Mj1   3
9566 C564c2 Mj1 : Zhongguo gu ji shan ben shu mu. Cong bu / [Zhongguo gu ji shan ben shu mu bian ji wei yuan hui bian].  1990 1
9566 C564c3 Mj1   2
9566 C722 Mj1 : Da kai jin gui shi shi zhi men : gu ji shan ben / Chen Xianxing zhu.  2003 1
9566 C740 Gd17 : A guide to the Sung Yüan Ming shan pen tsʻung shu shih chung / by William Y. Chen = Song Yuan Ming shan ben cong shu shi zhong zhi nan / Chen Youfang bian yi.  1986 1
9566 F341 Mj1 : Falanxi xue yuan Han xue yan jiu suo cang Han ji shan ben shu mu ti yao = Catalogue annoté des ouvrages Chinois rares conservés à l'institut des hautes études Chinoises du Collège de France / Wei Pixin jian xiu ; Tian Tao zhu bian ; Cen Yongfang, Wang Jiaqian zhu bian.  2002 1
9566 H225 Mj1 : Guo li zhong yang tu shu guan Taiwan fen guan xian zhuang shu mu lu / Guo li zhong yang tu shu guan Taiwan fen guan bian yin.  1991 1
9566 H234 Mj1 : Xianggang da xue Feng Pingshan tu shu guan cang shan ben shu lu / [bian zhu zhe Rao Zongyi].  1970 1
9566 H235 Mj1 : Xianggang Zhong wen da xue tu shu guan shan ben shu mu / [Li Zhifang bian].  1987 1
9566 H235c Mj1 : Xianggang Zhong wen da xue tu shu guan gu ji shan ben shu lu / Xianggang Zhong wen da xue tu shu guan xi tong bian.  1999 1
9566 H241 Mj1 : Zhongguo gong ting shan ben / Xiang Si zhu.  2003 1
9566 H349 Mj1 : Hunan sheng gu ji shan ben shu mu / Chang Shuzhi, Li Longru zhu bian.  1998 1
9566 H434 Mj1 : Hangzhou da xue tu shu guan shan ben shu mu.  1965 1
9566 K434 Mj1 : Guo li gu gong bo wu yuan shan ben shu mu / Guo li gu gong bo wu yuan bian yin.  1968 1
9566 K434a Mj1   2
9566 K602   4
9566 K602b Mj1 : Guo li Beiping tu shu guan shan ben shu mu yi bian xu mu : 4 juan.  1937 1
9566 K636 Mj1 : Guo jia tu shu guan shan ben shu zhi chu gao. Jing bu / Guo jia tu shu guan bian yin.  1996 1
9566 K636c Mj1   4
9566 K636s Mj1   2
9566 K636t Mj1   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next