My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ae17.0906 Zhon 2008   2
Ae17.0907 Zhon 2008 : Zhonghua da dian. Wen xue dian. Zong mu lu · zong suo yin / "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2008 1
Ae17.101 Zhon 2015 : Zhonghua da dian. Yi shu dian. Tao ci yi shu fen dian / [bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Chen Yuqian].  2015 1
Ae17.111 Zhon 2007   3
Ae17.1121 Zhon 2017 : Zhonghua da dian. Li shi dian. Bian nian fen dian. Xian Qin zong bu Qin Han zong bu / [bian zuan"Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui].  2017 1
Ae17.1123 Zhon 2017 : Zhonghua da dian. Li shi dian. Bian nian fen dian. Wei Jin Nan Bei chao zong bu / [bian zuan"Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui].  2017 1
Ae17.1124 Zhon 2008   2
Ae17.1125 Zhon 2008   2
Ae17.1126 Zhon 2017 : Zhonghua da dian. Li shi dian. Bian nian fen dian. Yuan zong bu / [bian zuan"Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui].  2017 1
Ae17.1127 Zhon 2017   2
Ae17.1128 Zhon 2017   2
Ae17.121 Zhon 2012   3
Ae17.122 Zhon 2004   3
Ae17.133 Zhon 2016   3
Ae17.161 Zhon 2014   3
Ae17.162 Zhon 2012 : Zhonghua da dian. Tian wen dian. Li fa fen dian / bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Dong Yuyu ; fu zhu bian Niu Weixing.  2012 1
Ae17.171 Zhon 2014   2
Ae17.19101 Zhon 2008 : Zhonghua da dian. Yi yao wei sheng dian. Yi xue fen dian. Yi xue tong lun zong bu, dian zhi zong bu, yi jia zong bu, ci zhang za ji zong bu / [bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Li Mingfu, Zhao Lixun, Huang Yingzhong].  2008 1
Ae17.191013 Zhon 2014 : Zhonghua da dian. Yi yao wei sheng dian. Yi xue fen dian. Yan ke zong bu / ["Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui bian zuan] ; zhu bian He Zhongjun ; fu zhu bian Zhou Huaxiang, Li Xiang.  2014 1
Ae17.191014 Zhon 2014 : Zhonghua da dian. Yi yao wei sheng dian. Yi xue fen dian. Er bi yan hou kou chi zong bu / ["Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui bian zuan] ; zhu bian Jia Derong ; fu zhu bian Tian Li.  2014 1
Ae17.19102 Zhon 2008   2
Ae17.19103 Zhon 2005 : Zhonghua da dian. Yi yao wei sheng dian. Yi xue fen dian. Zhen fa zong bu / [zhu bian Yan Shilin, fu zhu bina Ma Weiqi ; bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui].  2005 1
Ae17.19104 Zhon 2010 : Zhonghua da dian. Yi yao wei sheng dian. Yi xue fen dian. Wen bing zong bu / [bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Yang Yu].  2010 1
Ae17.19105 Zhon 2002   2
Ae17.19108 Zhon 2009   3
Ae17.19112 Zhon 1999 : Zhonghua da dian. Yi yao wei sheng dian. Yi xue fen dian. Er ke zong bu / ["Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui bian zuan]  1999 1
Ae17.192 Zhon 2013   10
Ae17.1921 Zhon 2008   2
Ae17.1922 Zhon 2008   3
Ae17.211 Zhon 2014   2
Ae17.212 Zhon 2012 : Zhonghua da dian. Lin ye dian. Sen lin pei yu yu guan li fen dian / Zhu bian Xiong Datong ; fu zhu bian Zeng Zhengde ... [et al.] ; bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui.  2012 1
Ae17.213 Zhon 2012 : Zhonghua da dian. Lin ye dian. Sen lin li yong fen dian / zhu bian Li Li ; fu zhu bian Gu Kaibi, Li Fei ; "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2012 1
Ae17.214 Zhon 2014   2
Ae17.215 Zhon 2014 : Zhonghua da dian. Lin ye dian. Lin ye si xiang yu wen hua fen dian / zhu bian Lin Zhen ; "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2014 1
Ae17.225 Zhon 2016   4
Ae17.241 Zhon 2012   2
Ae17.242 Zhon 2013 : Zhonghua da dian. Wen xian mu lu dian. Wen xian xue fen dian, ban ben, liu tong zong bu / bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui.  2013 1
Ae17.K82 Gile 1911 Ge3 : An Alphabetical index to the Chinese encyclopaedia = Chin ting ku chin tu shu chi cheng / compiled by Lionel Giles.  1911 1
Ae2 Luan 1997 : Yongle da dian suo yin / Luan Guiming bian zhu.  1997 1
Ae2 Yu 1974 : Bei Tang shu chao : fu zi mu suo yin / Yu Shinan zhuan.  1979 1
Ae2.T343 Zhou 2016 : "Taiping yu lan" shi hua / Zhou Shengjie zhu.  2016 1
Ae2.Y853 Zhan 2014 : "Yongle da dian" shi hua / Zhang Chenshi zhu.  2014 1
Ae3 Xu 1980 : Chu xue ji suo yin / Xu Yimin bian.  1980 1
Ae35.2 Buri 1998 : Buritanika kokusai dai hyakka jiten = Britannica international encyclopaedia / [henshūsha Furanku B. Gibunī].  1998 1
Ae35.2 Seik 1994 : Seikatsu tanken daizukan : challenge-pal.  1994 1
Ae4 Guan 1991 : Guang Bo wu zhi / Dong Sizhang zuan.  1991 1
Ae4.Y78 Yang 1993 : Shi wu yi ming jiao zhu / Yu Tingbi zhu ; Yang Shengxin jiao zhu.  1993 1
Aea : Working paper / East Asia Analytical Unit, Department of Foreign Affairs and Trade.  1994 1
Aero Bund29 20111209}   4
Aero Bund31 20111209}   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next