My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
D421 Hobb 2014 : Ji duan di nian dai (1914-1991) = The age of extremes : a history of the world, 1914-1991 / (Ying) Airuike Huobusibaomu zhu ; Zheng Mingxuan yi.  2014 1
D443 Chen 2011 Gd19   3
D443 Guo 2006 : Guo ji huan jing yu Zhongguo de he ping fa zhan = International environment and China's peaceful development / Shanghai she hui ke xue yuan shi jie jing ji yu zheng zhi yan jiu yuan ; [zhu bian Liu Jie].  2006 1
D486 : Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin.  1900 1
D492 Qr.1 : Quartet, C major, op. 73, no.1, for bassoon and string trio / Francois Devienne ; [ed. by A. Lumsden].  1959 1
D521 Koba 2008 : Sōryokusen to demokurashī : Daiichiji Sekai Taisen, Shiberia kanshō sensō / Kobayashi Hiroharu.  2008 1
D522.25 Toky 2006 : Sensō no hyōshō : Tōkyō Daigaku Jōhō Gakkan shozō Daiichiji Sekai Taisenki puropaganda posutā korekushon / Yoshimi Shunʼya hen = World War I propaganda posters : from the collection of the University of Tokyo Interfaculty Initiative in Information Studies / edited by Shunya Yoshimi.  2006 1
D525 Wu 1979 : Di yi ci shi jie da zhan / Wu Jipeng.  1979 1
D553 Win.1 : Winter afternoons : cantata for six solo voices and double bass / music by Peter Dickinson ; words by Emily Dickinson.  1974 1
D56.52.H45 Maed 2003 : Ajia no genzō : rekishi wa Herodotosu to tomo ni.  2003 1
D609.J3 Shir 2007 : Ajia Taiheiyō Sensō ni okeru Keiō Gijuku kankei senbotsusha meibo / hensha Shirai Atsushi.  2007 1
D617 Cvd.1 : Concerto in D per violino e orchestra / Carl Ditters von Dittersdorf ; közreadta, cadenzákkal ellátta és a continuot kidolgozta Major Ervin.  1967 1
D617 Qrb.1 : Quartett No. 2, B dur : für 2 Violinen, Viola und Violoncell / von Carl Ditters von Dittersdorf ; revidiert von Wilhelm Altmann.  1999 1
D617 Qrd.1 : Quartett no. 1, D-dur : für 2 Violinen, Viola und Violoncell / von Carl Ditters von Dittersdorf ; rev. von Wilhelm Altman.  1938 1
D639.L2 Hua 2013 Gd19 : Hua gong yu ou zhan.  2013 1
D639.L2 Ou 1997 Gd19 : Ou zhan Hua gong shi liao, 1912-1921 / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian yin.  1997 1
D639.L2 Xu 2014 Gd19 : Yi zhan zhong de Hua gong = Strangers on the western front : Chinese workers in the Great War / Xu Guoqi zhu ; Pan Xing, Qiang Ge yi ; You Weiqun jiao.  2014 1
D656 Qra.1 : Quartett A-moll, no. 3, op. 33 / Erno Dohnanyi .  1961 1
D656 Qt.1 : Quintet, E♭ minor : for pianoforte, 2 violins, viola and violoncello, op. 26 / by Ernst von Dohnányi.  1921 1
D656 Ru.1 : Ruralia Hungarica : five pieces for orchestra, op. 32/b / by Ernő Dohnányi.  1958 1
D656 Ru.2 : Ruralia Hungarica : five pieces for orchestra, op. 32/b / by Ernő Dohnányi.  1958 1
D656 Se.1 : Serenade für Violine, Viola und Violincell : op. 10 / von Ernst von Dohnányi.    1
D656 Sy.1 : Symphonische Minuten : op. 36 / by Ernő Dohnányi.  1967 1
D656 Sy.2 : Symphonische Minuten : op. 36 / by Ernő Dohnányi.  1967 1
D656 Va.1 : Variations on a nursery song : for full orchestra and piano concertante, op. 25 / Dohnányi.  1922 1
D656 Va.2 : Variations on a nursery song, op. 25 : for full orchestra and piano concertante / Dohnányi.  1922 1
D656 Va.3 : Variations on a nursery song : for full orchestra and piano concertante, op. 25 / Dohnányi.  1922 1
D656 Va.4 : Variations on a nursery song : for full orchestra and piano concerante, op. 25 / Dohnányi.  1922 1
D6765 Etw.1 : Etwas ruhiger im Ausdruck : per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte / Franco Donatoni.  1968 1
D683 Qrs3.1 : String quartets nos. 13-18 [music] / Gaetano Donizetti ; edited by Giuseppe Pascucci.  c2009 1
D6915 Tr1.1 : Trio I : für Flöte, Oboe und Klarinette.  1964 1
D694 Var.1 : Variations on a theme of Zoltán Kodály / composed and dedicated to their master on his 80th birthday by Antal Doráti [and others] his grateful pupils.  1965 1
D706.5 Han 2015 : Zhongguo li shi di li shi wu jiang / Han mao li zhu.  2015 1
D720 Senk 2007 : Senkyūhyaku sanjūnendai kaiki ka shūen ka : gendaisei no kongen ni sakanoboru / Kuwano Hirotaka hoka hencho.  2007 1
D7258 Qrf.1 : Flute quartet in G minor / Freidrich Dotzauer.  1996 1
D733 Stu.1 : Sturt 1829 : symphonic poem / composed by Clive Douglas.  1952 1
D741 Di 1986 : Di er ci shi jie da zhan qi yuan yan jiu lun ji / Hua dong shi fan da xue li shi xi di er ci shi jie da zhan shi yan jiu shi.  1986 1
D741 Nich 2016 : Nichi-Bei sensō o okoshita no wa dare ka : Rūzuberuto no zaijō, Fūbā Daitōryō kaikoroku o ronzu / Kase Hideaki jo ; Fujii Genki, Inamura Kōbō, Moteki Hiromichi cho.  2016 1
D742.J3 Haya 1964 : Daitōa Sensō kōtei ron / Hayashi Fusao cho.  1964 1
D742.J3 Iwat 2015 : Jinshu sabetsu kara yomitoku daitōa sensō / Iwata Atsushi.  2015 1
D743 Di 1984   2
D743 Dier 1982 : Di er ci shi jie da zhan shi / Zhu Guisheng [and others].  1982 1
D743 Erzh 1995 : Er zhan ming die / zhu bian Yuan Jingwei.  1995 1
D743 Zhen 1995 : Zheng bian yu an sha / zhu bian Liu Liqin.  1995 1
D743.2 Maye 1979 : Di er ci shi jie da zhan hua shi / [zuo zhe S.L. Mayer].  1979 1
D743.42 Onum 2015 : "Rekishi ninshiki" to wa nani ka : tairitsu no kōzu o koete / Ōnuma Yasuaki cho ; kikite Egawa Shōko.  2015 1
D744.7.J3 Hash 2017 : Nihon no nagai sengo : haisen no kioku, torauma wa dō kataritsugarete iru ka = The long defeat : cultural trauma, memory, and identity in Japan / Hashimoto Akiko ; Yamaoka Yumi yaku.  2017 1
D744.7.J3 Saku 2005 : Terebi wa sensō o dō egaite kita ka : eizō to kioku no ākaibusu / Sakurai Hitoshi.  2005 1
D754.J3 Kais 1998 : Kaisen to shūsen : Taiheiyō Sensō no kokusai kankei / Iokibe Makoto, Kitaoka Shinʼichi hen.  1998 1
D755.7 Tola 2018 : Zui hou yi bai tian : Xitele di san di guo fu wang ji / (Mei) Yuehan Tuolan zhu ; Liu Yonggang yi.  2018 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next