My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds779.49.B63 Shao 2013 Gd19 : Bo Xilai jue jing fan ji / Shao Guohai.  2013 1
Ds779.49.B63 Yu 2012 Gd19 : Bo Xilai bi gong / Yu Gong.  2012 1
Ds779.49.B64 Tan 2011 : Bo Xilai po ju : tai zi dang de "Chongqing mo shi" / Tan Xiao.  2011 1
Ds779.49.F78 Fu 2012 Gd19 : Wo wei Zhongguo fa sheng : Fu Ying da shi yan jiang lu = I speak for China : selected speeches of Fu Ying / Fu Ying zhu.  2012 1
Ds779.49.L46 Zhao 2012 : Li Keqiang zhuan / Zhao Jinghua.  2012 1
Ds779.49.L53 Xian 2011 : Li Keqiang ban di / Xiang Jiangyu zhu.  2011 1
Ds779.49.L53 Xian 2013 Gd19 : Li Keqiang nei ge / Xiang Jiangyu, Ye Maozhi.  2013 1
Ds779.49.P464 Song 2013 Gd19 : Zhongguo di yi fu ren Peng Liyuan / Song Dongdong, Cheng Yuxia.  2013 1
Ds779.49.W365 Huan 2012 : Wang Lijun huo bing Bo Xilai : Chongqing da hei chang hong hei mu / Huang Shiren zhu.  2012 1
Ds779.49.W365 Wang 2012 : Wang Lijun shi jian xi jie / Wai can bian ji bu.  2012 1
Ds779.49.W375 Dou 2009 : Zhongguo zheng tan na pi "lang" : Wang Yang zhuan / Dou Zijia.  2009 1
Ds779.49.X525 Li 2012 Gd19 : The new powerful man Xi Jinping. eng  2013 1
Ds779.49.X525 Xi 2010 Gd19 : Xi Jinping de di xian / "Nei mu" bian ji bu.  2013 1
Ds779.49.X53 Ai 2013 Gd19 : Xi Jinping bu ru Xi Zhongxun / Ai Lun zhu.  2013 1
Ds779.49.X53 Ding 2014 : Ping yi jin ren : Xi Jinping de yu yan li liang / Ding Xiaoping, Wang Yushen, Huang Qingqiao bian zhu ; Chen Xixi zhu bian ; Zhang Xi zhu shen.  2014 1
Ds779.49.X53 Hong 2013 Gd19 : Hong di Xi Jinping / Guo Bihua.  2013 1
Ds779.49.X53 Huan 2014 Gd19 : Xi Jinping de zheng zhi gong guan / Huang Bo.  2014 1
Ds779.49.X53 Ji 2015 : Xi Jinping yu zhi pai wu / Ji Fengli.  2015 1
Ds779.49.X53 Jian 2013 : An sha Xi Jinping ji hua / Jiang Yi zhu .  2013 1
Ds779.49.X53 Ke 2013 Gd19 : Ying xiang Xi Jinping de ren / Ke Lizi zhu.  2013 1
Ds779.49.X53 Li 2012 Gd19 : Xi Jinping da zhuan / Li Taohua, Hu Lili.  2013 1
Ds779.49.X53 Li 2013 Gd19 : Xi Jinping de zhen mian mu : shui zai xiang Xi Jinping shi jia zheng zhi ying xiang? / Li Lulu.  2013 1
Ds779.49.X53 Lian 2012 : Xi Jinping xin zhuan / Liang Jian.  2012 1
Ds779.49.X53 Liu 2013 : Xi Jinping mi tuan / Liu Daping.  2013 1
Ds779.49.X53 Liu 2014   2
Ds779.49.X53 Luo 2013 Gd19 : Xi Jinping li bu cong xin / Luo La bian zhu.  2013 1
Ds779.49.X53 Qin 2014 Gd19 : Xi Jinping he Mao Zedong / Qin Jinnang.  2014 1
Ds779.49.X53 Ran 2013 : Zhongguo Pujing Xi Jinping / Ran zai xin.  2015 1
Ds779.49.X53 Shen 2014 Gd19 : Xi Jinping de xian jing / Sheng Dongdong.  2014 1
Ds779.49.X53 Wang 2013 Gd19 : Xi Jinping shi dai wang dang wang guo : fu hua, se yu rang zheng quan qi shu yi jin / Wang Wei bian zhu.  2013 1
Ds779.49.X53 Wu 2010 : Zhongguo xin ling xiu: Xi Jinping zhuan / Wu Ming bian zhu.  2010 1
Ds779.49.X53 Wu 2013 Gd19 : Xi Jinping de meng / Wu Xingquan.  2013 1
Ds779.49.X53 Wu 2014 : Xi Jinping zheng bian / Wu Minyi.  2014 1
Ds779.49.X53 Xi 2010 : Xi Jinping jie ban / Wai can bian ji bu.  2010 1
Ds779.49.X53 Xi 2011   2
Ds779.49.X53 Xi 2011 Gd19 : Xi Jinping mian dui de si di : Bo Xilai zhen ying jie mi / Xin ji yuan zhou kan bian ji bu.  2013 1
Ds779.49.X53 Xi 2015 : Xi Jinping yong dian / Ren min ri bao ping lun bu bian zhu.  2015 1
Ds779.49.X53 Xi 2017 : Xi Jinping xin wen yu lun si xiang yao lun / Xin hua tong xun she ke ti zu bian.  2017 1
Ds779.49.X53 Xi 2018 : Xi Jinping guan yu zong ti guo jia an quan guan lun shu zhai bian / Zhong gong zhong yang dang shi he wen xian yan jiu yuan bian.  2018 1
Ds779.49.X53 Xian 2011 : Xi Jinping ban di / Xiang Jiangyu.  2011 1
Ds779.49.X53 Yang 2011 : Xi Jinping : zhan zai li shi shi zi lu kou de Zhong gong xin ling dao ren / Yang Zhongmei zhu.  2011 1
Ds779.49.X53 Yu 2014   2
Ds779.49.X53 Zhon 2013 Gd19 : Xi Jinping ji quan / Zhong Yanyuan zhu.  2013 1
Ds779.49.X53 Zou 2014 Gd19 : Xi Jinping zhang jun da jue zhan / Zou xiaojun  2014 1
Ds779.49.X55 Bai 2015 : The two predecessors of Xi. eng  2015 1
Ds779.49.X55 Chen 2015 : Xi Jinping on dangerous node. eng  2015 1
Ds779.49.X55 Mo 2015 : Xi Jinping hou yuan shi huo / Mo Zhiyong.  2015 1
Ds779.49.X55 Shi 2011 : Xi Jinping ren ma / Shi Jun zhu.  2011 1
Ds779.49.X55 Wen 2012 Gd19 : Xi Jinping de xuan ze / Wen Zixian.  2012 1
Ds779.49.X55 Wen 2013 Gd19 : Xi Jinping de nan ti : zai wei wen gai ge jian zuo jue ze / Wen Ren.  2013 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next