My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds793.F445 Feng 1991 : Fengxiang xian zhi / Shaanxi sheng Fengxiang xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1991 1
Ds793.F452 Feng 1988 : Feng Xian zhi min guo shi qi zi liao hui bian / [bian ji Feng Xian di fang zhi bian wei hui].  1988 1
Ds793.F4523 Feng 1991 : Fengxin xian zhi / Fengxin xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Xu Bingyun, Wei Zaikuan ; fu zhu bian Xiao Zhenggen, Yang Lianggong, Yan Zuying.  1991 1
Ds793.F4523 Shan 1987 : Shanghai shi Fengxian xian zhi / zhu bian Yao Jinxiang ; fu zhu bian Zhou Zhengren, Zhang Mingchu ; Shanghai shi Fengxian xian xian zhi xiu bian wei yuan hui bian.  1987 1
Ds793.F4625 Feng 1993 : Fengrun xian zhi / Fengrun xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Wang Congzheng ; fu zhu bian Wang Jianzhi, Ma Yuwen.  1993 1
Ds793.F47 Feng 1994 : Fenggang xian zhi / Guizhou sheng Fenggang xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Ds793.F475 Feng 1990 : Fengnan xian zhi / Fengnan xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1990 1
Ds793.F478 Feng 1994 : Fengning Manzu Zizhixian zhi / Fengning Manzu Zizhixian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Ma Tiesong.  1994 1
Ds793.F485 Feng 1995 : Fengshun xian zhi / Fengshun xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
Ds793.F52 Feny 1993 : Fenyi xian zhi / Fenyi xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Ds793.F55 Fopi 1993 : Foping xian zhi / Foping xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1993 1
Ds793.F7528 Fuqu 1992 : Fuquan xian zhi / Guizhou sheng Fuquan xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
Ds793.F753 Fufe 1993   2
Ds793.F7535 Fu 1994 : Fu Xian zhi / Fu Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Ds793.F755 Fugo 1986 : Fugou xian zhi / Fugou xian zhi zong bian ji shi bian.  1986 1
Ds793.F75514 Fugu 1994 : Fugu xian zhi / Fugu xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1994 1
Ds793.F757 Funi 1975   4
Ds793.F757 Funi 1990 : Funing xian zhi / Funing xian zhi bian shen wei yuan hui.  1990 1
Ds793.F757 Funi 1992 : Funing xian zhi / Funing xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1992 1
Ds793.F757 Fuzh 1974 : Fuzhou xian zhi / Gan Rutang xiu zuan.  1974 1
Ds793.F7574 Fupi 1994 : Fuping xian zhi / Fuping xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1994 1
Ds793.F7582 Fush 1993 : Fushun xian zhi / Sichuan sheng Fushun xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1993 1
Ds793.F7585 Fusu 1989 : Fusui xian zhi / Fusui xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.,  1989 1
Ds793.F759 Fuso 1974   2
Ds793.F767 Fuya 1993 : Fuyang xian zhi / Fuyang xian zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Wang Wenzhi ; fu zhu bian Xu Deyu.  1993 1
Ds793.F77 Fuyu 1990 : Fuyu xian zhi / zhu bian Jiang Chenghou, Ji Yongchang.  1990 1
Ds793.F78 Fuyu 1993 : Fuyuan xian zhi / Zhong gong Fuyuan xian wai shi zhi gong zuo wei yuan hui bian.  1993 1
Ds793.F8 Chen 1964 : Fujian tong zhi lie zhuan xuan / Chen Yan zhu ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.  1964 1
Ds793.F8 Fuch 1995 : Fuchuan Yaozu Zizhixian zhi / Fuchuan Yaozu Zizhixian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Ds793.F8 Fuji   20
Ds793.F8 Fuji 1969   5
Ds793.F8 Fuji 1992   6
Ds793.F8 Fuji 1993   2
Ds793.F8 Fuji 1994 : Fujian sheng zhi. Cai shui zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Ds793.F8 Fuji 1995   6
Ds793.F8 Fuji 1995 11 : Fujian sheng zhi. Wei sheng zhi / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
Ds793.F8 Fuji 1996   5
Ds793.F8 Fuji 1997   5
Ds793.F8 Fuji 1998 : Fujian ming ci / [zhu bian Zhang Lizhou, Xie Shuishun].  1998 1
Ds793.F8 Fuji 2000   2
Ds793.F8 Fuji 2010 : Fujian Jinjiang liu yu kao gu diao cha yu yan jiu / Fujian Jinjiang liu yu kao gu diao cha dui bia zhu.  2010 1
Ds793.F8 Fuji 2011 : Fujian kao gu zi liao hui bian (1953-1959) / Fujian bo wu yuan bian.  2011 1
Ds793.F8 Fuji 2012 : Fujian Sheng zhi. Tong ji zhi 1996-2005 / Fujian sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2012 1
Ds793.F8 Fuji 2012 Gd19   2
Ds793.F8 Fuji 2017   3
Ds793.F8 Min 2000 : Min dong She zu zhi / zhu bian Lan Yunquan, Miao Pinmei.  2000 1
Ds793.F8 Min 2009 : Min nan wen hua bai ke quan shu / Chen Zhiping, Xu Hong zhu bian.  2009 1
Ds793.F8 Min 2012 Gd19   2
Ds793.F8 Min 2016 : Min nan di fang wen hua gai lan / Wu Songqing zhu bian ; Qiu Shihua fu zhu bian.  2016 1
Ds793.F8 Ming 1993 : Ming shi lu lei zuan. Fujian Taiwan juan / zhu bian Li Guoxiang, Yang chang ; Xue Guozhong, Wei Hong bian.  1993 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next