My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds793.K8159 Ganz 1994   4
Ds793.K9 Ming 1990 : Ming shi lu lei zuan. Guangxi shi liao juan / zhu bian Li Guoxiang ; fu zhu bian Yang Chang ; Ou Weiwei ... [et al.] bian.  1990 1
Ds793.L3 Laif 1990 : Laifeng xian zhi / Hubei sheng Laifeng xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1990 1
Ds793.L324 Laix 1990 : Laixi xian zhi / Shandong Sheng Laixi xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1990 1
Ds793.L33 Laib 1937   2
Ds793.L33 Qian 1935 : Qianjiang xian zhi / Liu Zongyao zuan; Huang Xuchu xiu.  1967 1
Ds793.L345 Lanx 1992 : Lanxi xian zhi / [Heilongjiang sheng Lanxi xian zhi ban gong shi bian].  1992 1
Ds793.L35 Lang 1993 : Langao xian zhi / Langao xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1993 1
Ds793.L3515 Lans 1995 : Lanshan xian zhi / "Lanshan xian zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
Ds793.L352 Lant 1994 : Lantian xian zhi / Lantian xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1994 1
Ds793.L353 Lanc 1996 : Lancang Lahuzu Zizhixian zhi = Laq Cha Lad Hol ceul ziq ziq shieq ziq / Yunnan sheng Lancang Lahuzu Zizhixian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1996 1
Ds793.L355 Qing 1999 : Qingdao Shi zhi. Laoshan zhi Qingdao Shi shi zhi ban gong shi bian.  1999 1
Ds793.L36 Lean 1989 : Le'an Xian zhi / Jiangxi Sheng Le'an Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Xiong Shousong ; fu zhu bian Tong Shijie.  1989 1
Ds793.L38 Lech 1994 : Lechang xian zhi / Lechang xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1994 1
Ds793.L386 Lepi 1987 : Leping xian zhi / Leping xian zhi bian cuan wei yuan hui bian.  1987 1
Ds793.L3882 Leti 1994 : Leting xian zhi / Leting xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zhu.  1994 1
Ds793.L3884 Ledu 1992 : Ledu xian zhi / Ledu xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
Ds793.L4 Leip 1946 : Leiping xian zhi / Liang Minglun [i.e. Lun] deng zuan.  1975 1
Ds793.L414 Leis 1992 : Leishan xian zhi / Leishan xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
Ds793.L4242 Yang 1993 : Shen qi de xun qin / Yang Fuquan zhu.  1993 1
Ds793.L42428 Lich 1994 : Licheng xian zhi / Licheng xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Ds793.L4243 Lich 1990 : Licheng xian zhi / Shandong sheng Licheng xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1990 1
Ds793.L438 Lipi 1989 : Liping xian zhi / Guizhou sheng Liping xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1989 1
Ds793.L47 Libo 1875   2
Ds793.L47 Libo 1997 : Libo xian zhi / Guizhou sheng Libo xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Ds793.L474 Lipu 1996 : Lipu xian zhi / Lipu xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Mo Ruliang ; fu zhu bian Xu Qirang.  1996 1
Ds793.L48 Lish 1990 : Lishui xian zhi / Lishui xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1990 1
Ds793.L484 Lish 1993 : Lishui di qu zhi / Lishui di qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Ds793.L486 Liya 1992 : Liyang xian zhi / Liyang xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1992 1
Ds793.L488 Lian 1993 : Lianghe xian zhi = Lengho ginwang labaulkika / Yunnan sheng Lianghe xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1993 1
Ds793.L493 Lian 1998 Gd19 : Li shi de xin pian zhang : jie fang Xichang, kai pi Liangshan min zu gong zuo hui yi lu / Liang Wenying [zhu]  1998 1
Ds793.L4955 Guo 2001 Gd19 : Long chu Liao He yuan / Guo Dashun zhu.  2001 1
Ds793.L4957 Hout 2011 Gd19 : Houtaiping : Dongliao He xia you you an yi qing tong shi dai yi cun wei zhu de diao cha yu fa jue / Jilin Sheng wen wu kao gu yan jiu suo ... [et al.] bian zhu ; zhu bian: Jin Xudong.  2011 1
Ds793.L4957 Liao 2011 Gd19 : Liaohe xun gen wen ming su yuan : Zhonghua wen ming qi yuan zhan = Tracing the source of the Liaohe river civilization : the formative period of Chinese civilization / Guo jia wen wu ju, Zhonghua Renmin Gongheguo ke xue ji shu bu, Liaoning Sheng ren min zheng fu bian.  2011 1
Ds793.L4957 Liao 2012 Gd19 : Liao He xun gen wen ming su yuan : Zhonghua wen ming qi yuan xue shu yan tao hui lun wen ji / Liaoning Sheng bo wu guan bian.  2012 1
Ds793.L4964 Liao 1997 : Liaocheng Diqu zhi / Shandong sheng Liaocheng Diqu di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Ds793.L5 Dong 1997 : Dong bei Ya kao gu xue yan jiu : Zhong Ri he zuo yan jiu bao gao shu / Liaoning sheng wen wu kao gu yan jiu suo, (Ri) Zhongguo kao gu xue yan jiu hui ; zhu bian Guo Dashun, Qiushanjinwu.  1997 1
Ds793.L5 Guo 2005 : Hongshan wen hua / Guo Dashun zhu.  2005 1
Ds793.L5 Jian 2013 Gd19   2
Ds793.L5 Liao   7
Ds793.L5 Liao 1984   7
Ds793.L5 Liao 1996 : Liaoning sheng zhi. Wen wu zhi / Liaoning Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi zhu bian.  2001 1
Ds793.L5 Liao 2012 Gd19 : Liaoning sheng wen wu kao gu yan jiu suo cang wen wu jing hua / Liaoning Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2012 1
Ds793.L5 Liao 2014 : Liao Hai ji yi : Liaoning kao gu liu shi nian zhong yao fa xian (1954-2014) / Liaoning Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2014 1
Ds793.L5 Liao 2016 : Liaodong zhi / Sun Qian dian jiao.  2016 1
Ds793.L5 Lu 2002 : Shengjing san ling / Lu Haiying, Wang Yanchun zhu.  2002 1
Ds793.L5 Ryot 2015 : Ryōtō hantō jōbaseki kaizuka no kenkyū = Research on the Shangmashi Shell Midden Site on the Liaodong Peninsula, China / Miyamoto Kazuo hen.  2015 1
Ds793.L5 Tong 2001 Gd19 : Liaoning Man zu shi hua / Tong Yue, Chen Junling zhu.  2001 1
Ds793.L5 Xibo 1986 : Xibo zu shi lun kao / Liaoning sheng min zu yan jiu suo bian.  1986 1
Ds793.L5 Yi 2003 Gd19 : Yi gong san ling dang an shi liao xuan bian / Liaoning Sheng dang an guan bian ; zhu bian Zhao Huanlin ; fu zhu bian He Rongwei, Liu Dongmei ; bian wei Wang Qi ... [deng].  2003 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next