My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds796.C5926 Zhon 2011 : Zhong Xian Cuipin Shan ya mu / Chongqing Shi wen wu ju, Chongqing Shi yi min ju bian.  2011 1
Ds796.C597 Guan 1989 Ge3 : Guangdong sheng Zhongshan shi di ming zhi = Guangdongsheng Zhongshanshi dimingzhi / "Guangdong sheng Zhongshan shi di ming zhi" bian zuan wei yuan hui.  1989 1
Ds796.C813 Quji 1997 : Qujing shi zhi / Qujing shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1997 1
Ds796.D3 Dair 1972 : Dairen-shi shi / henshūnin Inoue Kenzaburō.  1972 1
Ds796.D3 Nish 1999 : Zusetsu Dairen toshi monogatari / Nishizawa Yasuhiko.  1999 1
Ds796.F35 Feng 1981 : Fengli zhen zhi / Fengli zhen zhi bian xie zu.  1987 1
Ds796.F3657 Chon 1983 V.14   4
Ds796.F3657 Feng 1983 V.13   3
Ds796.F4 Feng 1957   4
Ds796.F4 Feng 1994 : Fenghua shi zhi / Fenghua shi zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Hu Yuanfu.  1994 1
Ds796.F57 Fosh 1988 : Foshan Shi zheng fu zhi / Foshan Shi ren min zheng fu ban gong shi bian zhi zu bian.  1988 1
Ds796.F57 Fosh 1994   2
Ds796.F7523 Fuji 1991 : Fujin xian zhi / Heilongjiang sheng Fujin shi zhi ban gong shi bian.  1991 1
Ds796.F84 Fuqi 1994 : Fuqing shi zhi / Fuqing shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Ds796.G85 Guil 1997   3
Ds796.H2 Hain 1995 : Haining shi zhi / [bian zuan "Haining shi zhi" bian zuan wei yuan hui].  1995 1
Ds796.H24 Chen 1991 Gd19 : Handan li shi yu kao gu / Chen Guangtang, Wang Changlan bian zhu.  1991 1
Ds796.H24 Hand 1994 Gd19 : Handan li shi / Handan Shi jiao yu wei yuan hui jiao yu ke xue yan jiu suo.  1994 1
Ds796.H24 Hand 1995 Gd19 : Handan di li / Handan Shi jiao yu ke xue yan jiu suo.  1995 1
Ds796.H24 Hans 1991 : Hanshan Qu zhi / Handan Shi Hanshan Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1991 1
Ds796.H25 Hang   3
Ds796.H25 Hang 1974   10
Ds796.H25 Hang 1990 : Hangzhou shi di ming zhi / Hangzhou shi di ming wei yuan hui ban gong shi.  1990 1
Ds796.H25 Hang 1996 : Hangzhou Shi zhi / Hangzhou Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
Ds796.H25 Hang 2001 : Hangzhou = Hangzhou / [edited by Lan Peijin ; text by Chen Mingzhao ; translated by Ren Ying].  2001 1
Ds796.H25 Jin 2005 : Jin dai Hangzhou tu ji / Hangzhou Shi dang an ju (guan) bian ; [zhu bian Wu Bin] = Album of modern Hangzhou / by Hangzhou Archives.  2005 1
Ds796.H25 Leif 2002 : Leifeng yi zhen / Zhejiang sheng wen wu kao gu yan jiu suo.  2002 1
Ds796.H25 Lin 1984 : Nan Song gu du Hangzhou / Lin Zhengqiu, Jin Min.  1984 1
Ds796.H25 Nan 1983   2
Ds796.H25 Qiu 2016 : Nan Song du cheng gou chen / Qiu Benpei zhu.  2016 1
Ds796.H25 Tian 1958 : Xihu you lan zhi yu / Tian Rucheng ji zhuan ; Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji.  1958 1
Ds796.H25 Wang 1979 : Hangzhou shi hua / Wang Shilun, Zhao Zhenhan bian xie.  1979 1
Ds796.H25 Wu 1981 : Meng Liang lu / [Wu Zimu zhu].  1984 1
Ds796.H25 Yu 2001 : Yu Dafu shuo Hangzhou / Zeng Zhizhong, You Deyan bian.  2001 1
Ds796.H25 Zhen : Hangzhou yu Xihu shi hua / Zheng Yunshan, Gong Yanming, Lin Zhengqiu zhu ; [ze ren bian ji Wu Cisheng].  1980 1
Ds796.H25 Zhon 1983 : Shuo Hangzhou / Zhong Yulong zhu.  1983 1
Ds796.H26 Hanz 1994 : Hanzhong shi zhi = Han zhong shi zhi / Hanzhong shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1994 1
Ds796.H42 Heng 1983 V.24   2
Ds796.H47 Heng 1996 : Hengshui shi zhi / Hengshui shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Liu Pengqi.  1996 1
Ds796.H48 Heng 1997 : Hengyang shi jiao qu zhi = Heng yang shi jiao qu zhi / Hunan sheng Henyang shi jiao qu zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhou Ze ; fu zhu bian Yin Yi, Liu Liang, Li Jingzhong.  1997 1
Ds796.H56 Heji 1992 : Hejian xian zhi / Hejian shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan, Zhao Jingchun zhu bian.  1992 1
Ds796.H57 Hech 1996 : Hechi shi zhi / Hechi shi zhi bian zuan wei yuan hui.  1996 1
Ds796.H593 Hega 1990 : Hegang Shi zhi / Hegang Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian.  1990 1
Ds796.H66 Heze 1993 : Heze shi zhi / Shandong sheng Heze shi shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Ds796.H7 Gang 1986 : Gang Ao yan jiu = The studies of Hong Kong and Macao.  1986- 1
Ds796.H7 Lei 1987 : Xianggang zheng zhi yu zheng zhi chu tan / Lei Jingxuan zhu.  1987 1
Ds796.H7 Xian 1993 : Xianggang de liu xing wen hua / Liang Bingjun bian.  1993 1
Ds796.H7 Xian 1997 : Xianggang ping lun, 1997 / Zheng Yushuo bian.  c1997 1
Ds796.H7 Xinx   5
Ds796.H73 Xian 1997 Ge3 : Xianggang di ming lu = Hong Kong gazetteer / Zhuang Jinnan bian .  1997 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next