My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds796.H25 Tian 1958 : Xihu you lan zhi yu / Tian Rucheng ji zhuan ; Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji.  1958 1
Ds796.H25 Wang 1979 : Hangzhou shi hua / Wang Shilun, Zhao Zhenhan bian xie.  1979 1
Ds796.H25 Wu 1981 : Meng Liang lu / [Wu Zimu zhu].  1984 1
Ds796.H25 Yu 2001 : Yu Dafu shuo Hangzhou / Zeng Zhizhong, You Deyan bian.  2001 1
Ds796.H25 Zhen : Hangzhou yu Xihu shi hua / Zheng Yunshan, Gong Yanming, Lin Zhengqiu zhu ; [ze ren bian ji Wu Cisheng].  1980 1
Ds796.H25 Zhon 1983 : Shuo Hangzhou / Zhong Yulong zhu.  1983 1
Ds796.H26 Hanz 1994 : Hanzhong shi zhi = Han zhong shi zhi / Hanzhong shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1994 1
Ds796.H42 Heng 1983 V.24   2
Ds796.H47 Heng 1996 : Hengshui shi zhi / Hengshui shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Liu Pengqi.  1996 1
Ds796.H48 Heng 1997 : Hengyang shi jiao qu zhi = Heng yang shi jiao qu zhi / Hunan sheng Henyang shi jiao qu zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhou Ze ; fu zhu bian Yin Yi, Liu Liang, Li Jingzhong.  1997 1
Ds796.H56 Heji 1992 : Hejian xian zhi / Hejian shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan, Zhao Jingchun zhu bian.  1992 1
Ds796.H57 Hech 1996 : Hechi shi zhi / Hechi shi zhi bian zuan wei yuan hui.  1996 1
Ds796.H593 Hega 1990 : Hegang Shi zhi / Hegang Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian.  1990 1
Ds796.H66 Heze 1993 : Heze shi zhi / Shandong sheng Heze shi shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Ds796.H7 Gang 1986 : Gang Ao yan jiu = The studies of Hong Kong and Macao.  1986- 1
Ds796.H7 Lei 1987 : Xianggang zheng zhi yu zheng zhi chu tan / Lei Jingxuan zhu.  1987 1
Ds796.H7 Xian 1993 : Xianggang de liu xing wen hua / Liang Bingjun bian.  1993 1
Ds796.H7 Xian 1997 : Xianggang ping lun, 1997 / Zheng Yushuo bian.  c1997 1
Ds796.H7 Xinx   5
Ds796.H73 Xian 1997 Ge3 : Xianggang di ming lu = Hong Kong gazetteer / Zhuang Jinnan bian .  1997 1
Ds796.H73 Xian 1999 Ge3 : Xianggang di ming ci dian / Fan Guiying, Niu Ruchen, Wu Yufen bian = Hong Kong placename dictionary / Fan Guiying, Niu Ruchen, Wu Yufen.  1999 1
Ds796.H74 Chan 2007 : Wan lai Xianggang yi bai nian / Chang Jiang zhu.  2007 1
Ds796.H74 Hu 2005 : Xianggang feng ge = Hong Kong style / Hu Enwei.  2005 1
Ds796.H74 Hua 1996 : Xianggang ye hua / Hua Zi.  1996 1
Ds796.H74 Li 1984 : Xianggang yu fei fei / Li You zhu.  1984 1
Ds796.H74 Liu 1986 : Xianggang, Xianggang-- / Liu Su.  1986 1
Ds796.H74 Peng 1986 : Xianggang yu Aomen / Peng Qirui, Xue Fengxuan, Su Zelin bian zhu.  1986 1
Ds796.H74 Wang 1997 : Wo de 1997 / Wang Jinjun zhu.  1997 1
Ds796.H74 Xian 1990   2
Ds796.H74 Xian 1997 Ge3 : Xianggang cheng shi zhi nan = Hong Kong city guide / [Lu Jin, Jiang Fan zhu bian]  1997 1
Ds796.H743 Meng 2007 : Xianggang de ling yi mian : yi wei she ying shi yan zhong de liu qi shi nian dai = Another Hong Kong : 1960s and 1970s in the camera of a proletarian / Meng Minsheng she ; Yan Wendou bian.  2007 1
Ds796.H743 Tu 1996 : Tu lu Xianggang da qu shi, 1996 / [Zhu bian Shang wu yin shu guan bian ji bu].  1996 1
Ds796.H743 Xian 1996 : Xianggang zhao xiang ce / Qiu Liang zhu bian = Photo Hong Kong, 1950's-1970's / edited by Yau Leung.  1996 1
Ds796.H745 Lin 2013 : Ji jin : Xianggang jin bu min zhu yun dong shi / Lin Kuangzheng zhu.  2013 1
Ds796.H745 Ma 2007 : Hou jiu qi Xianggang ren tong / Ma Jiewei zhu.  2007 1
Ds796.H745 Wu 1990 : Xianggang hui wang / Wu Hao chu.  1990 1
Ds796.H745 Zhou 2005 : Retrospective of Hong Kong's society and culture. eng  2005 1
Ds796.H745 Zhou 2007 : Xianggang min jian feng tu ji yi / Zhou Shujia zhu.  2007 1
Ds796.H747 Shan 2000 Gd19 : Xianggang kao gu lun ji / Shang Zhitan zhu.  2000 1
Ds796.H75 Chen 2005 : Wo si gu wo zai : Xianggang de feng su yu wen hua / Chen Yun zhu.  2005 1
Ds796.H75 Long 2006 : Long Yingtai de Xianggang bi ji : @Shawan Jing 25 hao / Long Yingtai zhu.  2006 1
Ds796.H75 Lu 1991 : Gang ren sheng huo wang hou jing / Lu Jin zhu.  1991 1
Ds796.H75 Luo 1993 : Xianggang wen hua man you / Luo Fu zhu.  1993 1
Ds796.H75 Luo 2014 : Zhi min jia guo wai / Luo Yongsheng.  2014 1
Ds796.H75 Wu 2015 : Mie mie wu wu : Lao Xianggang de shu min feng qing / Wu Wenzheng zhu.  2015 1
Ds796.H75 Xian 1993 : Xianggang pu ji wen hua yan jiu / Shi Wenhong, Wu Junxiong zhu bian.  1993 1
Ds796.H75 Xian 1999   5
Ds796.H75 Xian 2001 : Xianggang wen hua zong lan / ming yu zhu bian Ma Jianyi ; zhu bian Xuan Wei ; fu zhu bian Zhang Shijian, Li Qing, Qiao Liang ; ce hua Shenzhen Shi Shen Gang wen yi jiao liu xie hui ... [deng].  2001 1
Ds796.H75 Zhen 2014   2
Ds796.H75 Zhou 1996 : Xianggang de wen hua / Zhou Yizhi zhu.  1996 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next