My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds797.68.P83 Tang 2005 Gd19 : Tang Li Xian mu fa jue bao gao = The tomb of Li Xian of Tang Dynasty / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo bian zhu.  2005 1
Ds797.68.P834 Puch 1993 : Pucheng xian zhi / Pucheng xian zhi bian zuan wei yuan hui ; [Liu Fuqian zhu bian].  1993 1
Ds797.68.P834 Tang 2004 : Tang Huizhuang tai zi Li Hui mu fa jue bao gao = The tomb of Prince Huizhuang of Tang dynasty / Shanxi Dheng kao gu yan jiu suo bian zhu.  2004 1
Ds797.68.Q254 Qian 2003 : Qian Xian zhi / Qian Xian xian zhi bian zuan wei yuan hui.  2003 1
Ds797.68.Q254 Tang 2016 : Tang Yide tai zi mu fa jue bao gao / Shanxi Sheng kao gu yan jiu yuan, Qianling bo wu guan bian zhu.  2016 1
Ds797.68.Q256 Lija 2013 : Lijiaya / Shanxi Sheng kao gu yan jiu yuan bian zhu = Li Jia Ya / Shaanxi Provincial Institute of Archaeology.  2013 1
Ds797.68.S36 Shan 2007 : Shanxi Sheng Sanmenxia ku qu zhi / Shanxi Sheng Sanmenxia ku qu guan li ju bian ; [zhu bian Zhai Xincai].  2007 1
Ds797.68.S369 Sany 2000 : Sanyuan Xian zhi / Sanyuan Xian zhi bian zuan wei yuan hui.  2000 1
Ds797.68.S546 Faxi 2016 : Fa xian Shimao gu cheng = Discovery of the Shimao archaic city / Shanxi Sheng kao gu yan jiu yuan, Yulin Shi wen wu kao gu kan tan gong zuo dui, Shenmu Xian wen ti guang dian ju, Shenmu Xian Shimao yi zhi guan li chu bian zhu.  2016 1
Ds797.68.W833 Wuba 1995 : Wubao Xian zhi / Wubao Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
Ds797.68.X53 An 1983 Gd19 : Qian ling / [An Hongxiang, Qin Mutang zhuan wen ; Long Hou ... et al. she ying ; Ma Changgang fan yi ; Chen Jinxin, Yuan Kanqing hui tu]  1983? 1
Ds797.68.X53 Xian 2008 : Xi'an bei jiao ZhengWang Cun xi Han mu = Xi'anbeijiaoZhengwangcunxiHanmu / Shanxi Sheng kao gu yan jiu yuan bian zhu.  2008 1
Ds797.68.X53 Yanl 2002 : Yanliang Qu zhi / Yanliang Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  2002 1
Ds797.68.X535 Bail 2003 : Bailuyuan han mu / Shaanxi Sheng kao gu yan jiu suo bian zhu.  2003 1
Ds797.68.X535 Chan 2004   2
Ds797.68.X535 Chan 2007 Gd19   5
Ds797.68.X535 Han 2005 : Han Chang'an cheng wu ku / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian zhu.  2005 1
Ds797.68.X535 Haoj 1995 : Haojing xi Zhou gong shi / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo [bian].  1995 1
Ds797.68.X535 He 2010 : Qin shi huang ling chu tu qing tong qi / He Hong zhu.  2010 1
Ds797.68.X535 He 2012 Gd19 : Gu du Xi'an / He Congrong bian zhu.  2012 1
Ds797.68.X535 Jial 2017 : Jialicun xi Zhou yi zhi / Shaanxi Sheng kao gu yan jiu yuan bian zhu = The Western Zhou Site at Jialicun / by Shaanxi Provincial Institute of Archaeology.  2017 1
Ds797.68.X535 Liu 2016 : Di xia Chang'an / Liu Qingzhu zhu.  2016 1
Ds797.68.X535 Song 2013 : Chang'an zhi / (Song) Song Minqiu zhuan ; Xin Deyong, Lang Jie dian jiao. Chang'an zhi tu / (Yuan) Li Haowen zhuan ; Xin Deyong, Lang Jie dian jiao.  2013 1
Ds797.68.X535 Xian 2004   2
Ds797.68.X535 Xian 2006 : Xi'an bei jiao Qin mu / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo bian zhu.  2006 1
Ds797.68.X535 Xian 2009   3
Ds797.68.X535 Xian 2013 Gd19 : Xi'an nan jiao Ming mu / Shanxi Sheng kao gu yan jiu yuan bian.  2013 1
Ds797.68.X536 : Bei Zhou Shi jun mu / Xi'an Shi wen wu bao hu kao gu yan jiu yuan bian zhu ; Yang Junkai zhu = SHI JUN TOMB OF THE NORTHERN ZHOU DYNASTY / Xi'an Institute of Archaeology and Conservation on Cultural Heritage, Yang Junkai.  2014 1
Ds797.68.X536 2009 : Lun Xi'an da yi zhi bao hu yu li yong.  2009 1
Ds797.68.X536 Baqi 2003 : Baqiao Qu zhi / Xi'an Shi Baqiao Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
Ds797.68.X536 Chan 2016 : Chang'an yi gu : Han Tang li shi kao gu wen ji / Shang Minjie zhu.  2016 1
Ds797.68.X536 Chen 2012 : Guan zhong di qu Tang dai mu zang yan jiu / Cheng Yi zhu.  2012 1
Ds797.68.X536 Dami 2009 : Da ming gong guo jia yi zhi gong yuan = Daming Palace National Heritage Park / [Xi'an Qujiang Da ming gong yi zhi qu bao hu gai zao ban gong shi bian].  2009 1
Ds797.68.X536 Du 2015 : Da ming gong yan jiu / Du Wenyu zhu.  2015 1
Ds797.68.X536 Han 2006 Gd19 : Han Chang'an cheng yi zhi yan jiu / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo Han Chang'an cheng gong zuo dui, Xi'an Shi Chang'an cheng yi zhi bao guan suo bian.  2006 1
Ds797.68.X536 Han 2007 Gd19 : Han Chang'an cheng Gui gong : 1996-2001 nian kao gu fa jue bao gao / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo, Riben Nailiang guo li wen hua cai yan jiu suo bian zhu.  2007 1
Ds797.68.X536 Han 2012 Gd19 : Han Chang'an cheng Gui gong 2 hao jian zhu yi zhi (nan qu) bao hu gong cheng bao gao / Xi'an Shi wen wu ju, Xi'an Shi Han Chang'an cheng yi zhi bao guan suo bian zhu.  2012 1
Ds797.68.X536 He 2005 : San fu huang tu jiao shi / He Qinggu zhuan.  2005 1
Ds797.68.X536 He 2007 : Gu cheng bao hu yu Changan gu zhen / He Fuhuai.  2007 1
Ds797.68.X536 Jia 1999 : Lao Xi'an : fei du xie yang / Jia Pingwa zhu wen.  1999 1
Ds797.68.X536 Li 2001 : Xi'an : lao jie man bu / [Li Yanhong, Zhang Ke wen ; He Jiao, Zhang Ke she].  2002 1
Ds797.68.X536 Liu 2003 : Han Chang'an cheng / Liu Qingzhu, Li Yufang zhu.  2003 1
Ds797.68.X536 Pan 2016 : Han Chang'an cheng = Han Chang'an cheng history / bian zhu Pan Mingjuan, Wang Xinwen.  2016 1
Ds797.68.X536 Suir 2008 : Sui ren shou gong, Tang jiu cheng gong : kao gu fa jue bao gao / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian zhu.  2008 1
Ds797.68.X536 Tang 2012 : Tang da ming gong shi liao hui bian / Wu Chun, Han Haimei, Gao Benxian zhu bian.  2012 1
Ds797.68.X536 Wang 1991 : Xi an luu you da quan / Wang xin min, yang li min, zhang xuan sheng bian zhu.  1991 1
Ds797.68.X536 Xian   2
Ds797.68.X536 Xian 1981   6
Ds797.68.X536 Xian 2004 Gd19 : Xi'an wen wu kao gu yan jiu.  2004- 1
Ds797.68.X536 Xian 2012   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next