My Library

University LibraryCatalogue


LEADER 00000nam a2200337 a 4500 
001  ocm71245726 
008  060831s2006  ch      000 0 chi d 
020  9572936212 
040  HUA|cHUA|dVU 
050 4 DS799.823|b.E734 2006 
066  |c$1 
245 00 |6880-01|aEr er ba shi jian ze ren gui shu yan jiu bao gao
    /|czong ce hua Li Wangtai, Yang Zhenlong ; zhen xiang yan 
    jiu xiao zu zhao ji ren Zhang Yanxian ; [zhi bi ren Zhang 
    Yanxian ... [deng]]. 
246 3 |6880-02|a228 shi jian ze ren gui shu yan jiu bao gao. 
250  |6880-03|aDi 1 ban. 
260  |6880-04|aTaibei Shi :|bCai tuan fa ren Er er ba shi jian 
    ji nian ji jin hui,|c2006. 
300  588 p. :|bill. ;|c22 cm. 
504  Includes bibliographical references (p. 553-577) and 
    index. 
651 0 Taiwan|xHistory|yFebruary Twenty Eighth Incident, 1947. 
700 1 |6880-06|aLi, Wangtai. 
700 1 |6880-06|aYang, Zhenlong. 
700 1 |6880-05|aZhang, Yanxian. 
880 00 |6245-01/$1|a二二八事件責任歸屬研究報告 /|c總策劃李旺台, 
    楊振隆 ; 真相研究小組召集人張炎憲 ; [執筆人張炎憲 ... 
    [等]]. 
880 3 |6246-02/$1|a228事件責任歸屬研究報告. 
880  |6250-03/$1|a第1版. 
880  |6260-04/$1|a台北市 :|b財團法人二二八事件紀念基金會,
    |c2006. 
880 1 |6700-06/$1|a李旺台. 
880 1 |6700-07/$1|a楊振隆. 
880 1 |6700-05/$1|a張炎憲. 
984  VU|b.b31510814|cheld 
990  Uploaded to LA VU-B.D159 17/11/08 aci 
990  Not for MARCIVE 
Location Call No. Status
 UniM Store  DS799.823 ER 2006 GD19  CHI    AVAILABLE