My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ds799.9.T2 Zhua 1997 : Taibei lao jie / Zhuang Yongming zhu.  1997 1
Ds799.9.T328 Hong 1996 : Taizhong xian di ming yan ge zhuan ji / zhuan gao Hong Minlin.  1994 1
Ds799.9.T328 Ri 2009 : Ri zhi shi qi de Taizhong / Guo jia tu shu guan bian.  2009 1
Ds799.9.T328 Zhan 1983 : Taizhong xian zhi gao, da shi ji : Taiwan sheng / Zhang Ronglou, Li Mengyu bian zuan.  1983 1
Ds799.9.T33 Taiz 1983   9
Ds799.9.T337 Ri 2007 : Ri zhi shi qi de Tainan / Guo jia tu shu guan bian yin.  2007 1
Ds799.9.T337 Tain 2009 Gd19 : Tainan Xian ping pu zu gu wen shu ji / Lin Yuru zhu bian.  2009 1
Ds799.9.T337 Yang 2003 : Tainan Xian Pingpu di ming zhi / Yang Senfu zhu.  2003 1
Ds799.9.T34 Tain 1957   5
Ds799.9.T34 Tain 1958   16
Ds799.9.T34 Tain 1994 Gd19 : Tainan shi xiang tu shi liao / [zhu bian Lü Shun'an].    1
Ds799.9.T36 Gu 2004 : Gu di tu Taibei san bu : yi ba jiu wu Qing dai Taibei gu cheng / He chu tu she ce hua ; [zhuan gao Lei Lu ... et al. ; zhu bian Zhang Haijing].  2004 1
Ds799.9.T36 Ning 2014 Gd19 : Ning mou sui yue : Taibei jian cheng 130 zhou nian she ying te zhan / Zhuang Ling zong bian ji.  2014 1
Ds799.9.T36 Taib 1983 V.90   5
Ds799.9.T36 Taib 1983 V.91   2
Ds799.9.T36 Taib 1992 : Taibei gu jin tu shuo ji / [zhu bian Huang Jintu ; she ying Yang Renjiang and others].  1992 1
Ds799.9.T36 Taib 2000 : Taibei li shi shen fu lü you / Yuan liu Taiwan guan bian zhu.  2000 1
Ds799.9.T36 Taib 2002 : Taibei Shi di ming yu lu jie yan ge shi / zhu bian Tang Xiyong.  2002 1
Ds799.9.T36 Wen 1986 : Wen xue de Taibei / Yu Guangzhong deng ; [bian zhe Ye Burong].  1986 1
Ds799.9.T36 Wu 2012 Gd19 : Guan jian ji lu, Taibei di yi : 60 pian ji lu, 60 xiang feng hua, 60 ding gui guan / [zhuan gao ren Wu Yuzhu].  2012 1
Ds799.9.T36 Xie 1977 : Taibei ren tan Taibei / bian zhu zhe Xie Dingyi.  1977 1
Ds799.9.T36 Ye 1993 : Ri luo Taibei cheng : Ri zhi shi dai Taibei du shi fa zhan yu Tai ren ri chang sheng huo, 1895-1945 / Ye Suke zhu.  1993 1
Ds799.9.T36 You 1997 : You you Taibei / [bian zuan dan wei Taibei shi zheng fu jiao yu ju ; bian zhuan xue xiao Taibei shi li Long shan guo min zhong xue].  1997 1
Ds799.9.T36 Zhan 2001 : Zhan qian gu hou : Taibei de jue ban, fu ke yu xin sheng / [zong ce hua Xu Yunbin ; zong bian ji Gao Lifeng].  2001 1
Ds799.9.T36 Zhao 1999 : Taibei gu jie man you / Zhao Juling zhu ; Wu Sanlang she ying.  1999 1
Ds799.9.T36 Zhua 2014 : Cheng nei jiu shi : Taibei jian cheng 130 zhou nian / Zhuang Yongming zhu.  2014 1
Ds799.9.T37 Jian 2012 Gd19 : Hui ben li de mi ma : Danshui 28 chu wen hua zi chan de tan fang ji lu / zuo zhe Jiang Nianzhi, Jiang Ning, Jiang Yun.  2012 1
Ds799.9.T37 Taib 1959   12
Ds799.9.T38 Taid 1963   3
Ds799.9.T38 Taid 1983 : Taidong wen xian : Taiwan sheng / Taidong xian wen xian wei yuan hui bian.  1983 1
Ds799.9.T38 Ye 2005 Gd19 : Beinan yi zhi shi ban guan yan jiu : Yi1993-1994 nian fa jue zi liao wei li / Ye Meizhen zhuan gao.  2005 1
Ds799.9.T39 Taib 2001 Gd19 : Taibei Xian shi liao hui bian. Danshui pian / zhu bian Lin Chengrong ; bian ji tuan dui : Chen Yiren ... [et al.] ; zan zhu dan wei Taibei Xian zheng fu wen hua ju.  2001 1
Ds799.9.T4 Taoy 1983 V.68   10
Ds799.9.T5 Zhen 2013 : Zhong Ri da zhan yi chu ji fa / Zheng Yi bian zhuan.  2013 1
Ds799.9.Y7 Yunl 1983 V.75   18
Ds799.9.Y7 Yunl 1983 V.94   2
Ds799.A2 Minz 1998   8
Ds799.A2 Taiw : Taiwan guang hua za zhi = Taiwan panorama.  2006- 1
Ds799.T34 Anpi 1959 : Anping Xian za ji / Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.  1959 1
Ds801 Niho   56
Ds801 Niho 1989   13
Ds801 Reki 2009 : Rekishitsū.  2009- 1
Ds801 Shig   52
Ds801 Shig 1940 : Shigaku zasshi sōsakuin / Shigakukai.  1940 1
Ds802 Niho 2008 : Nihon no Chōsen, Taiwan shihai to shokuminchi kanryō / Matsuda Toshihiko henshū = Study of bureacracy of the Japanese colonial empire / edited by Matsuda Toshihiko.  2008 1
Ds802 Reth 2014 Gd19 : Rethinking "Japanese studies" : from practices in the Nordic Region / edited by Liujianhui and Sano Mayuko = "Nihon kenkyū" saikō : Hokuō no jissen kara / Ryū Kenki, Sano Mayuko hen.  2014 1
Ds803 Ribe 2004 Gd19 : Riben shi liao hui bian / [bian ji zhi Jiang Yasha, Jing Li, Chen zhanqi].  2004 1
Ds805 Chen 1980 : Riben di ming yi ming shou ce / Chen Weilun bian yi [i.e.zhu]  1980 1
Ds805 Chen 1983 Ge3   2
Ds805 Eigo 1996 : Eigo de hanasu "Nihon" Q & A = Talking about Japan Q & A / Kōdansha Intānashonaru hen.  1996 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next