My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hc470.2 Pukh 2007 : Pukhan 'tosi chŏngchʻi' ŭi palchŏn kwa chʻeje pyŏnhwa : 2000-yŏndae Chʻŏngjin, Sinŭiju, Hyesan = The changing urban politics and prospects for North Korea's transformation : Chungjin, Sinuiju, and Hyesan in the early 2000s / Chʻoe Wan-gyu yŏkkŭm.  2007 1
Hc470.2.T4 Chu 2018 : Chosŏn rebollusyŏn : Pukhan 2029 4-ch'a sanŏp hyŏngmyŏng sidae ŭi t'ongil / Chu Sŏng-ha chiŭm.  2018 1
Hc470.3 Ai 1990 : Xianggang tou shi : cong xian zai dao jiang lai (jing ji) / Ai Gu.  1990 1
Hc470.3 Ba 2001 : Xianggang fu hao qi ren qi shi : fa da mi ji, jing ying qi zhao, ren sheng qu shi, qing hai fei wen / Ba Tong zhu ; Xiao Chong zhu bian.  2001 1
Hc470.3 Cai 2001 : Xianggang jing ji yu jin rong / Cai Ke.  2001 1
Hc470.3 Cai 2013 : Shang jie ying gai zhi chi zhen pu xuan / Cai Donghao.  2013 1
Hc470.3 Chen 1996 V.4 : Xianggang de jing ji / [Zhen Duo, Cai Chimeng zhu].  1996 1
Hc470.3 Feng 2002 : Wei cheng : xin Xianggang qi shi lu / Feng Muqing, Wei Kaixing, Guan Yizhu.  2002 1
Hc470.3 Jiu 2000 : "Jiu qi" hou de tan tao : Xianggang jing ji ji qi yu nei di jing ji guan xi / Chen Lijun zhu bian ; Lin Jiang fu zhu bian.  2000 1
Hc470.3 Liu 2009 : Qiang Gang zhen yan. Jing ji pian / Liu Naiqiang zhu.  2009 1
Hc470.3 Lu 2002 : Xianggang jing ji shi = A history of Hong Kong economy / Lu Shoucai, Lu Dongqing zhu.  2002 1
Hc470.3 Lu 2004 : Xianggang jing ji shi : gong yuan qian yue 4000-gong yuan 2000 nian / Lu Shoucai, Lu Dongqing zhu.  2004 1
Hc470.3 Rong 1995 : Fu hao fu chen lu / Rongzi, Duanmu zhu.  1995 1
Hc470.3 Wu 1992 : Xianggang jing ji yu jin rong / Wu Weiqun, Yang Kun zhu.  1992 1
Hc470.3 Xian 1993 : Xianggang nian yi : zhan wang Xianggang jing ji shi nian lu xiang.  1993? 1
Hc470.3 Xian 1994 Ge3 : Xianggang da ci dian. Jing ji juan = Dictionary of Hong Kong / zhu bian Cao Chunliang.  1994 1
Hc470.3 Xian 1997 : Xianggang gong ye 2000 / zhu bian Feng Xiaoyun ; fu zhu bian Gong Weiping.  1997 1
Hc470.3 Zhen 1989 : Xianggang jing ji fa zhan yu wen hua : jian lun dui nei di de ying xiang / Zheng Deliang zhu.  1989 1
Hc470.3 Zhou 1992 : Xianggang jing ji : li shi zhuan zhe dian / Zhou Bajun zhu.  1992 1
Hc470.3.A1 Xian   22
Hc470.3.L35 Chen 2004 : Li shi zhi xue : Li Jiacheng ying pian tian xia de zhong ji shang dao / Cheng Jin.  2004 1
Hc470.3.Z9 Xian 1997 : Xianggang ji chu she shi yu huan jing yan jiu / Xianggang ji chu she shi yu huan jing yan jiu ke ti zu zhu.  1997 1
Hc54 Pu 2006 : Pu Shan ji / Zhongguo she hui ke xue yuan ke yan ju zu zhi bian xuan.  2006 1
Hc54 Seka 1989 : Sekai keizai dokuhon / Miyazaki Isamu, Marumo Akinori hen.  1989 1
Hc5415.12.C5 She 1993 Ge3 : She hui zhu yi shi chang jing ji quan shu / [Wu Jinglian zhu bian]  1993 1
Hc59 Nish 1989 : Shi jie jing ji ru men / Xichuan Run zhu ; Wu Shuwen yi.  1989 1
Hc59.3 Guo : Guo ji jing ji fen xi yu zhan wang = World economic analysis & outlook.    1
Hc59.3 Jing : Zhongguo zhi ku jing ji guan cha.    1
Hc59.3 Rand 2013 Gd19 : 2052 : Wei lai si shi nian de Zhongguo yu shi jie = 2052 : a global forecast for the next forty years / (Nuowei) Qiaogen Landesi (Jorgen Randers) zhu ; Qin Xuezheng, Tan Jing, Ye Shuo yi.  2013 1
Hc59.3 Two 2012 Gd19 : 2011-2012 quan qiu yu Zhongguo jing ji re dian wen ti yan jiu = Review on economic issues of 2011-2012 for China and the world / Zhou Qiangwu zhu bian.  2012 1
Hc59.3 Zhou 2002 : Quan qiu jing ji xin ban tu / Zhou Shuigen zhu.  2002 1
Hc59.7 Jing 2000 : Jing ji quan qiu hua yu fa zhan zhong guo jia / Tan Shizhong, Wang Yaoyuan, Jiang Shixue deng bian.  2002 1
Hc59.7 Wang 2017 : Jin zhuan guo jia : Xin quan qiu hua de fa dong ji / Wang Wen, Liu Ying zhu.  2017 1
Hc60 Koku 1990 : Kokusai enjo bijinesu : ODA wa dō tsukawarete iru ka / Mainichi Shinbun Shakaibu ODA Shuzaihan.  1990 1
Hc60 Naka 1990 : Kokusai kyōryoku no atarashii kaze : pawafuru jiisan funsenki / Nakata Shōichi cho.  1990 1
Hc60 Oda 1988 : ODA (seifu kaihatsu enjo) no genjō to kadai : Sōmuchō no dai 1-ji gyōsei kansatsu kekka / Sōmuchō Gyōsei Kansatsukyoku hen.  1988 1
Hc60 Senr 1989 : Senryaku enjo to nihon gaikō / Yasutomo Dennis T. ; Watanabe Akio.  1989 1
Hc60 Yusu 1989 : ODA taikoku nippon e / U.D. Kān Yusufuzai cho.  1989 1
Hc603 Duan 1998 : Zou xiang Aozhou shi chang : Aodaliya jing ji gai lan = Understanding Australian economy / Duan Xiping, Yang Wei deng bian zhu.  2000 1
Hc603 Gosh 1981 : Gōshū keizai handobukku / Kojima Kiyoshi ; Nichigō Chōsa Iinkai hen.  1981 1
Hc603.5 Aoda 1974 : Aodaliya de jing ji zi yuan. Nong ye, xu mu ye, sen lin he sen lin gong ye, yun shu he tong xun, kuang ye he kuang cang / Kanpeila shi Aodaliya hai wai mao yi bu bian.  1974? 1
Hc605 Taih 1988 : Taiheiyō kokka Ōsutoraria / Kawaguchi Hiroshi, Watanabe Akio hen.  1988 1
Hc681 Ajia 1988 : Ajia = taiheiyō kyōdōtairon : kōsō, puran, tenbō / I.I. Kowarenko hoka hen ; Kokusai Kankei Kenkyūjo yoku.  1988 1
Hc702 Jing 1988 : Jing ji ti zhi gai ge ci dian / zhu bian Fan Hengshan ; fu zhu bian Niu Renliang, Shi Wei, Liu Jianxing.  1988 1
Hc79.C6 Mama 2007 : Daisan no shōhi bunkaron : modan de mo posutomodan de mo naku / Mamada Takao cho.  2007 1
Hc79.C6 Zhon 2013 Gd19 : Zhongguo xiao fei jin rong shi chang de fa zhan : Zhong Ri Han xiao fei jin rong bi jiao yan jiu = Development of consumer finance markets in China / zhu bian Wang Guogang ; fu zhu bian Zeng Gang, Xuan Xiaoying.  2013 1
Hc79.E5 Ge 2013 Gd19 : Di tan jing ji yu Hebei zhuan xing yan jiu = Low-carbon economy and the study of Hebei transformation / Ge Zhongqing, Yin Hualong zhu.  2013 1
Hc79.E5 Huan 2005 : Huan jing yu pin kun : Zhongguo shi jian yu guo ji jing yan = Environment and poverty : the Chinese Practice and international experiences / zhu bian Li Xiaoyun ... [et al.].  2005 1
Hc79.E5 Iida 1982 : Ekorojī to Marukusu shugi = Ecology & Marxism / Iida Momo.  1982 1
Hc79.E5 Opsc 1996 : Huan jing guan li zhong de jing ji shou duan / [J.B. Opschoor, A.F. de Savornin Lohman, H.B. Vos zhuan xie] ; Jing ji he zuo yu fa zhan zu zhi ; Zhang Shiqiu, Li Bin yi ; Zhang Shiqiu, Xiao Xiyou, J.L. Schott jiao.  1996 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next