My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hd2769.2.C6 Kang 2013 : Zheng fu : she hui zu zhi bo yi yan jiu / Kang Xiaoguang, Jiang Jinfu zhu.  2013 1
Hd2769.2.C6 Sheh 2018 : She hui zu zhi nei bu zhi li fa lü yu shi wu yan jiu = Best practice of internal governance of NGOs / Shanghai fu en she hui zu zhi fa lü yan jiu yu fu wu zhong xin chu pin ; Lu Xuan zhu bian.  2018 1
Hd28 Dong 1978 Gd19 : Dong hai xue bao 1-19 juan lun wen suo yin ji zong mu  1978 1
Hd2907 Ajia 1995 : Ajia kara no shisen : nikkei kigyō de hataraku ichimannin kara mita "Nihon" / Imada Takatoshi, Sonoda Shigeto hen.  1995 1
Hd2907 Itam 1987 : Japanīzu kanpanī Nihon-teki keiei no shiren / Itami Hiroyuki. Sōgyōsha zero kara sekai kigyō o tsukutta otokotachi / Uemae Junʼichirō.  1987 1
Hd2907.Z75 Sato 1991 : Yomigaetta jūkō chōdai sangyō kyodai kigyō shūdan "Mitsubishi" no sekai senryaku : kasokusuru kaigai tenkai wa nani o imisuru no ka / Satō Takashi.  1991 1
Hd2910 Kang 2001 : Hua ren kua guo gong si cheng zhang lun / Kang Rongping, Ke Yinbin zhu.  2001 1
Hd2910 Kuag 2000 : Kua guo gong si zai Zhongguo : ying jia he shu jia / Jing ji xue jia qing bao she zhu ; [Zou Zhengfang, Hu Tiewen, Li Kuang yi] = Multinational companies in China : winners and losers / EIU.  2000 1
Hd2910 Kuag 2002   2
Hd2910 Kuag 2003 : Kua guo gong si de she hui ze ren yu Zhongguo she hui / Qing hua da xue dang dai Zhongguo yan jiu zhong xin bian ; zhu bian Tan Shen, Liu Kaiming.  2003 1
Hd2910 Li 2002 : Kua guo gong si de Zhongguo zhi lu = The China road of transnational corporation / Li Derong bian yi.  2002 1
Hd2910 Li 2014 Gd19 : Zhongguo kua guo gong si dui wai zhi jie tou zi qu wei xuan ze yan jiu : zhi du ju li de shi jiao = Zhongguo kuaguo gongsi duiwai zhijie touzi quwei xuanze yanjiu : zhidu juli de shijiao / Li Ning zhu.  2014 1
Hd2910 Wo 2011 Gd19 : Wo guo shang shi gong si zhong da wen ti yan jiu = Research on issues about China public company / He Qiang ... [et al.] zhu.  2011 1
Hd2910 Xian 1993 : Xiang zhen gu fen he zuo qi ye zu jian yu yun zuo / Liang Yi, Han Qi, Guan Naifu zhu bian.  1993 1
Hd2910 Zhon   6
Hd2910 Zhon 2003   2
Hd2910 Zhon 2004 Ge3 : Zhongguo zhong xiao qi ye shou ce = Guide to small and medium enterprises / Guo jia fa gai wei zhong xiao qi ye dui wai he zuo xie diao zhong xin, Zhongguo zhong xiao qi ye guo ji he zuo xie hui zhu bian.  2004 1
Hd2910 Zhon 2008 : Zhongguo min ying qi ye de guan li he ji xiao : duo xue ke shi jiao = China's domestic private firms: multidisciplinary perspectives on management and performance / Xu Shuying, Bian Yanjie, Zheng Guohan zhu bian.  2008 1
Hd2910 Zhon Gd19 : Zhongguo shang shi gong si fa zhan bao gao / Zhongguo she hui ke xue yuan shang shi gong si yan jiu zhong xin.  2014- 1
Hd2910 Zou 2004 : Zou xiang shi jie de Zhongguo kua guo gong si / zhu bian Wang Zhile ; Shang wu bu guo ji mao yi jing ji he zuo yan jiu yuan kua guo gong si yan jiu zhong xin.  2004 1
Hd2910 Zoux 2007 : 2007 zou xiang shi jie de Zhongguo kua guo gong si.  2007 1
Hd2910.A1 Zhon : Zhongguo 500 qiang qi ye fa zhan bao gao / Zhongguo qi ye lian he hui, Zhongguo qi ye jia xie hui bian.  2008- 1
Hd2910.A1 Zhon 2002   2
Hd2910.A1 Zhon 2006 : Zhongguo qi ye kua guo fa zhan yan jiu bao gao = Zhongguo qiye kuaguo fazhan yanjiu baogao / "Zhongguo qi ye kua guo fa zhan yan jiu bao gao shu" bian ji wei yuan hui, Zhong han jing ji yan jiu suo kua guo qi ye yan jiu bu bian xie.  2002- 1
Hd2910.Z8 Guan 1992 : Guangzhou de yang hang yu zu jie / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guangzhou shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1992 1
Hd2910.Z8 Shan : Shanghai min ying qi ye fa zhan bao gao.    1
Hd2910.Z8 Ying 2009 Gd19 : Ying shi bo 2009 Shanghai shi chang cheng xin jing ying xian jin dan wei feng cai ji jin / Shanghai Shi shang ye lian he hui, Shanghai Shi he tong xin yong cu jin hui, Shanghai qi ye jing zheng li yan jiu zhong xin bian.  2009 1
Hd2913 Feng 1997 : Xianggang Hua zi cai tuan, 1841-1997 / Feng Bangyan zhu.  1997 1
Hd2913 Zhen 2004 : Xianggang Hua ren jia zu qi ye ge an yan jiu / Zheng Hongtai, Huang Shaolun.  2004 1
Hd2930 Iwai 1992 : Aru firansoropī monogatari : Fujii Mōsen wa Tasumania de nani o jitsugenshita ka / Iwai Masakazu cho.  1992 1
Hd30.1 Ying 1989 Ge3 : Ying Han xi fang jing ji guan li ci dian = Dictionary of western economic management / "Ying Han xi fang jing ji guan li ci dian" bian xie zu bian.  1989 1
Hd30.15 Chen 1986 Ge3 : Ying Han qi ye guan li ci dian = An English-Chinese dictionary of management / Chen Jinmiao bian [xie].  1986 1
Hd30.15 Jian 2002 Ge3 : Jian ming Ying Han guan li xin ci dian / Peng Biyu bian.  2002 1
Hd30.15 Shi 1984 Ge3 : Shi yong gong ye jing ji guan li ci dian / Tang Fengyi, Shen Hongsheng, Zhang Wenmin deng bian.  1984 1
Hd30.15 Shi 1989 Ge3 : Shi yong xian dai jing ji guan li ci dian / Zhang Liuhu, Zhang Yueqing zhu bian.  1989 1
Hd30.15 Xian 1983 Ge3 : Xian dai gong ye qi ye guan li ci dian / zhu bian Chen Bolin, Yan Dayin ; bian wei He Cun ... [et al.]  1983 1
Hd30.15 Ying 1982 Ge3 : Ying Han xian dai gong ye guan li ci hui = An English-Chinese glossary of modern industrial management / Tianjin shi ji shu jing ji he guan li xian dai hua yan jiu hui.  1982 1
Hd30.15 Ying 1988 Ge3   2
Hd30.15 Ying 1989 Ge3 : Ying Han guan li zhuan ye ci dian = An English-Chinese dictionary of management terms.  1989 1
Hd30.15 Ying 1993 Ge3   2
Hd30.15 Ying 1997 Ge3 : Ying han shi chang jing ji ci dian = An English-Chinese dictionary of market economy. Qi ye guan li fen ce / Wang lian sheng zhu bian.  1997 1
Hd30.17 Jing 1984 Ge3 : Jing ji guan li jian ming ci dian / Shanxi cai jing xue yuan ci dian bian xie zu.  1984 1
Hd30.2 Lei 2012 Gd19 : Zhi shi wang luo zu zhi gou jian yu guan li yan jiu / Lei Zhizhu zhu.  2012 1
Hd30.22.G913 Baye 2003 Gd19 : Guan li jing ji xue yu shang wu zhan lüe / Mixieʻer R. Beiye zhu ; Zhang Zhiyong deng yi.  2003 1
Hd30.28 Hu 1995 : Qi ye jing ying zhan lue guan li / Hu Jianji, Lu Xiongwen, Yao Jilin zhu.  1995 1
Hd30.28 Ji 2000 : Ji yu yu tiao zhan : Zhongguo ru he ying dui WTO / Li Furong, Wei Guochen, Hong Lan bian zhu.  2000 1
Hd30.28 Situ 2005 Gd19 : Ce lüe guan li xin lun : guan nian jia gou yu fen xi fang fa = Strategic management : a new perspective for analysis / Situ Daxian zhu.  2005 1
Hd30.37 Shen 2003 : Shu zi yi zhi : Zhongguo qi ye xin xi hua an li yan jiu / Shen Lijun.  2003 1
Hd3550.A6 Jinp 2015 : Jinping Miaozu Yaozu Daizu Zizhixian gong xiao he zuo she lian he she zhi (1950-2014) / Jinping Miaozu Yaozu Daizu Zizhixian gong xiao he zuo she lian he she bian.  2015 1
Hd3616 He 2014 Gd19 : Zhongguo chan ye zheng ce yu WTO gui ze xie tiao yan jiu / He Xiaoyong deng zhu ; qi ta zhuan xie zhe Qi Xiaoxuan, Zhao Feng, Yan Xiaoyu, Li Mengxing.  2014 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next