My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hf1373 Rose 1996 Ge3 : Ying Han shuang jie guo ji mao yi ci dian = Dictionary of international trade with Chinese translation / Yuan zhu Jerry M. Rosenberg ; yi zhe Li Jingjian deng.  1996 1
Hf1373 Ying 1989 Ge3   2
Hf1373 Ying 1995 Ge3 : Ying Han Han Ying guo ji shang mao ci dian = an English-Chinese & Chinese-English international trade dictionary / zhu bian Liu Zheyong.  1995 1
Hf1373 Ying 1997 Ge3 : Ying Han shi chang jing ji ci dian. Guo ji mao yi fen ce = An English-Chinese dictionary of market economy. International trade / Xiao Guojin zhu bian ; Wang Liansheng zhu shen.  1997 1
Hf1373 Ying 2002   2
Hf1373 Zhan 1995 Ge3 : Ying Han wai mao, bao xian ci dian = An English-Chinese dictionary of foreign trade and insurance / Zhang Shuanlin bian zhu.  1995 1
Hf1373 Zui 1993 Ge3 : Zui xin guo ji jing mao jin rong zhi shi ci dian / Yang Aiqun zhu bian.  1993 1
Hf1379 Guoj 2002 : Guo ji mao yi li lun yu shi wu / Bai Hongsheng, Zhang Ximin zhu bian.  2002 1
Hf1379 Inou 1991 : Yushutsunyū bōeki jitsumu handobukku : kēsu sutadī ni yoru jitsumu shūtoku nyūmon kōza / Inoue Hiroshi cho.  1991 1
Hf1385 Bai 1999 : Shi mao chong ji bo : WTO yu guo ren di xi you si lü / Bai Guang bian zhu.  2002 1
Hf1385 Guo 2002 : Guo wu yuan bu wei ling dao lun Zhongguo jia ru WTO : ji yu, tiao zhan, dui ce / Guo wu yuan yan jiu shi bian.  2002 1
Hf1385 Lu 2000 : Zou jin WTO : Zhongguo qi ye ru shi bi bei / Lu Yan, Bai Donghai, Yan Shuhui bian zhu.  2000 1
Hf1385 Shi 2001 : Shi jie mao yi zu zhi shu yu hui bian = Glossary for the use of WTO translators / Shi jie mao yi zu zhi fan yi he wen xian chu bian ; Ye Xing'guo ... [deng] yi.  2001 1
Hf1385 Shim 2016 : Shi mao zu zhi gui ze yan jiu : li lun yu an li / Li Shuangyuan, Jiang Xinmiao zhu bian.  2016 1
Hf1385 Song 2000 : Zhongguo jia ru WTO dui shang shi gong si de ying xiang / Song Haibo, Xu Rong bian zhu.  2000 1
Hf1385 Wto 2000 : WTO yu di fang xing zheng guan li zhi du yan jiu / Tang Minhao zhu bian.  2000 1
Hf1385 Wto 2001 : WTO yu Zhongguo wen hua chan ye / Liu Yuzhu, Jin Yiwei zhu bian.  2001 1
Hf1385 Zhon 2001 : Zhongguo jia ru shi jie mao yi zu zhi zhi shi du ben / Shi Guangsheng zhu bian.  2002 1
Hf1385 Zhon 2002 : Zhongguo ru shi wen ti bao gao : ying xiang zheng fu, qi ye he bai xing sheng huo de fang fang mian mian = Zhongguo rushi wenti baogao / Chen Chunjie, Li Xiaodong deng zhu.  2002 1
Hf1414 Zhon 2009 : Zhongguo qi ye jing zheng li bao gao.  2009 1
Hf1416.6.C6 Zhon 2007 : Zhongguo chu kou di tu, 1999-2003 = China export map, 1999-2003 / zhu bian Chen Zexing ; zhu yao zhi bi ren Liu Yingkui, Yang Xiuqing, Wang Qiang.  2007 1
Hf1418 Yan 1994 : Yan hai nei di jing ji guan xi yan jiu / Zhou Zhenhua zhu bian.  1994 1
Hf1418 Zhon 1990 : Zhongguo jing ji te qu jian zhi / Lin Yuru zhu bian.  1990 1
Hf1418 Zhon 1992 : Zhongguo yan hai jing ji kai fang qu shi nian gai lan / zhu bian Jin Qizhen ; fu zhu bian Zhang Yuanling ... [et al.].  1992 1
Hf1418 Zhon 2013 Gd19 : Zhongguo (Shanghai) zi you mao yi shi yan qu xin zhan lüe yan jiu = China (Shanghai) pilot free trade zone / Yuan Zhigang zhu bian.  2013 1
Hf1418.3 Shi 2014 Gd19 : Zhongguo (Shanghai) zi you mao yi shi yan qu jian she yu Shanghai guo ji mao yi zhong xin zhuan xing sheng ji / Shi Liangping, Sun Hao, Huang Bingzhi deng zhu.  2014 1
Hf1418.3.C6 Zhon   2
Hf1418.3.C6 Zhon 2013 Gd19 : Zhong Ri Han zi you mao yi qu wen ti yan jiu / Zhang Bin, Liu Chenyang deng zhu.  2013 1
Hf1418.C6 Yan 1995 : Yan hai kai fang cheng shi jing ji te qu zhong dian cheng shi tong ji zi liao hui bian, 1995.  1996 1
Hf1425 Li 2013 Gd19 : Dang dai guo ji fan qing xiao yu dui Hua fan qing xiao yan jiu / Li Lei zhu.  2013 1
Hf1430 Zhon 2013 Gd19 : Zhongguo chu kou ji shu xing mao yi bi lei zhui zong bao gao, 2013 = Tracking reports of technical barriers to export of China 2013 / zhu bian: Wang Yaxing  2013 1
Hf1456.5.T28 Qang 2013 : Qian ding zi you mao yi xie ding dui Taiwan mao yi qing xing de ying xiang = The effect of FTA on Taiwan's trade situation / Wang Linxuan zhu.  2013 1
Hf1534.5.H85 Feng 1996 : Xianggang Ying zi cai tuan, 1841 nian zhi 1996 nian / Feng Bangyan zhu.  1996 1
Hf1583 Ajia 1992 : Ajia Taiheiyō shinjidai to Nihon : chikyūka to chiikika no seiji keizaigaku / Seki Hiroharu, Nishiguchi Kiyokatsu hen.  1992 1
Hf1583 Boao : Xin xing jing ji ti fa zhan ... nian du bao gao = Development of emerging economies annual report.    1
Hf1583 Li 2015 : Ya Tai qu yu jing ji he zuo fa zhan fang xiang yu Zhongguo de xuan ze = Prospects for the Asia-Pacific regional economic cooperation and China's role / Li Xiangyang deng zhu.  2015 1
Hf1583.Z4 Hama 1990 : Kindai chūgoku no kokusaiteki keiki : chōkō bōeki shisutemu to kindai Ajia / Hamashita Takeshi.  1990 1
Hf1590.15.C6 Ge 2016 : Zhongguo yu Yindu xie shou"yi dai yi lu" : qian jing yu tiao zhan = China collaborate with India under "the belt and road" : prospects and challenges / Ge Cheng zhu.  2016 1
Hf1591 Peng 2014 Gd19 : Jing ji an quan yu Dong meng qu yu jing ji he zuo : yi Dong meng zi you mao yi qu wei ge an / Peng Wenping zhu.  2014 1
Hf1601 Akan 1992 : Nihon no GATTO kanyū mondai : "rejīmu riron" no bunseki shikaku ni yoru jirei kenkyū / Akaneya Tatsuo cho.  1992 1
Hf1601 Niho 1987 : Nihon keizai o kataru sekai kara no chokugen / [henchosha NHK Shuzaihan, Moroi Ken ... et al.].  1987 1
Hf1601 Seka 1991 : Sekai no naka no Nihon keizai : kokusai kokka Nihon no jōken / Ōsaka Daigaku Kyōju Gurūpu cho.  1991 1
Hf1602.5.A8 Endo 1993 : Maboroshi no sekihi : sakokuka no Nichi-Gō kankei / Endō Masako cho = Pursuing an elusive epitaph : a tale of early Japan-Australia contact / by Masako Endo.  1993 1
Hf1604 Card 2013 : Zhongguo qiao qiao zhan ling quan shi jie / Hu'an Baboluo Jialedena, Ailiweituo Alawuhou zhu ; Tan Jiayu yi = China's silent army : the pioneers, traders, fixers, and workers who are remaking the world in Beijing's image / by Juan Pablo Cardenal & Heriberto Araújo.  2013 1
Hf1604 Ersh 2001 : 21 shi ji chu guo ji jing ji ge ju yu Zhongguo jing ji fa zhan / zhu bian Song Qun ; fu zhu bian Wu Shiguo, Hu Chunli, Chen Bingcai.  2001 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next