My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hf5548.325.J3 Kyas 2016 : Kyasshuresu de shōhi to chihō o genki ni suru / Keizai Sangyōshō Shōmu Ryūtsū Hoan Gurūpu Shōtorihiki Shōhi Keizai Seisakuka hencho.  2016 1
Hf5548.8 Hiro 1981 : Keiei ni okeru ningen no kagaku / Hiroi Hajime cho.  1981 1
Hf5549 Li 2002 : Ren li zi yuan ce lüe guan li = Strategic management of human resources / Li Hanxiong zhu.  2002 1
Hf5549 Sun 2002 : Xian dai qi ye ren li zi yuan guan li = Human resource management / Sun Haifa bian zhu.  2002 1
Hf5549.12 Wang 1988 : Ren shi guan li yu zu zhi xing wei / Wang Ruitian zhu.  1988 1
Hf5549.2.C6 Qian 1993 : Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Lao dong ren shi zhi / Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
Hf5549.2.C6 Sun 2006 : Zhongguo shi de guan ren xi jie / Sun Haifang bian zhu.  2006 1
Hf5549.2.C6 Zhon   2
Hf5549.2.C6 Zhon 1991 Ge3 : Zhongguo lao dong ren shi bai ke quan shu / zhu bian Jia Zhan ; fu zhu bian Yang Heqing, Dong Keyong.  1991 1
Hf5549.2.C6 Zhon 2009 : Zhongguo ren li zi yuan fu wu ye bai pi shu.    1
Hf5549.2.C6 Zhon 2013 Gd19 : Zhongguo ren shi ren cai ji shi 1949-2011 = China personnel matters talent chronicle / zhu bian Pan Chenguang ; fu zhu bian Li Xiaolin.  2013 1
Hf5549.2.J3 Arai 1997 : Shūshin koyōsei to Nihon bunka : gēmu-ronteki apurōchi / Arai Kazuhiro cho.  1997 1
Hf5549.2.J3 Chum 1994 : Kenshō Nihon-gata "koyō chōsei" / Chūma Hiroyuki cho = Employment adjustment / by Hiroyuki Chuma.  1994 1
Hf5549.2.J3 Esak 1994 : Koyō hōkai : daishitsugyō jidai no "ikikata" kaizō keikaku / Esaka Akira, Moroi Kaoru.  1994 1
Hf5549.2.J3 Shin 1989 : Nihon no koyō chōsei : oiru shokku ikō no rōdō shijō / Shinotsuka Eiko cho.  1989 1
Hf5549.2.J3 Toko 1992 : Nihon kigyō no jinteki shigen : kanriron to gendaiteki kadai / Tokoro Masabumi cho.  1992 1
Hf5549.2.U5 Mond 1998 : Ren li zi yuan guan li : = di 6 ban / R. Weiʻen Mengdi, Luo Bote M. Nuo'ai zhu ; Shaʻen R. Pu-lei-mei-ke-si xie zuo ; Ge Xinquan deng yi.  1998 1
Hf5549.5.E45 Wang 2007 Gd19 : Kua guo gong si de ren cai ben tu hua = Talents localization of transnational corporations / Wang Zhaohui zhu.  2007 1
Hf5549.5.J63 Wait 1992 : Zi wo qi xu yu cheng gong / Li Muhua yi.  1992 1
Hf5549.5.T7 Ren 1983 : Ren cai xue gai lun / She Zhonghai ... [et al.]  1983 1
Hf5549.A23 Niho 1983 : Nihonjingo : Wa-Ei taiyaku = Japanese business glossary / by Mitsubishi Corporation.  1983 1
Hf5549.A23 Ying 2009 : Ying Han ren li zi yuan guan li ci dian / Li Xianghong, Jin Siyu, Xu Weiwei.  2009 1
Hf5601 Keie 1968   2
Hf5604.5.L525 Zhon 2005 : 2004 CCTV Zhongguo jing ji nian du ren wu : Li Jinhua / [Shi Jing bian].  2005 1
Hf5616.C5 Yang 1998 : 1949-1992 nian Zhongguo kuai ji zhi du de yan jin / Yang Shizhan zhu.  1998 1
Hf5616.C5 Ye 2005 : Zhongguo yu guo ji kuai ji zhun ze bi jiao yan jiu / Ye Jianfang.  2005 1
Hf5616.C5 Zhon 2006 : Zhongguo kuai ji shen ji zhun ze ti xi fa bu hui zhuan ji / Cai zheng bu hui ji si, Zhongguo zhu ce hui ji shi xie hui bian.  2006 1
Hf5616.C52 Guan 1997 : Guangxi tong zhi. Shen ji zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Hf5616.J3 Take 1994 : Kaikei / Takeda Ryūji cho.  1994 1
Hf5616.U5 Ying 1985 Ge3 : Ying Han Han Ying Zhong Mei kuai ji ci hui / zhu bian Lou Erxing, Yuehan B. Falei'er = English-Chinese Chinese-English accounting terminology in use in the PRC & the USA / edited by Lou Er-ying, John B. Farrell.  1985 1
Hf5621 Chen 1994 Ge3 : Li xin Ying Han cai kuai da ci dian = Li-xin English-Chinese dictionary of finance & accounting / Chen Jinchi bian.  1994 1
Hf5621 Glos 2000 Ge3 : Glossary of accounting terms / [zhongguo hui ji xue hui, Xianggang hui ji shi gong hui]  2000 1
Hf5621 Jian 1982 Ge3 : Jian ming Ying Han cai wu yu kuai ji ci dian / Beijing jing ji xue yuan, Chen Jinchi bian yi.  1982 1
Hf5621 Jing 1991 : Jing ji da ci dian. Kuai ji juan = Jingji da cidian / zhu bian Yang Jiwan, Lou Erxing ; fu zhu bian Yang Shizhan ... [et al.].  1991 1
Hf5621 Kuai 1982 : Kuai ji ci dian = Kuaiji cidian / [Gong Qinghao, Xu Zhengdan zhu bian].  1982 1
Hf5621 Lixi 2001 : Lixin Ying Han guo ji jing ji, mao yi, jin rong ci dian = Lixin English-Chinese international economics, trade and finance dictionary / Hu Shiru zhu bian.  2001 1
Hf5621 Niuj 2008 : Niujin Ying Han shuang jie kuai ji ci dian / R. Hussey yuan bian ; Pan Fei [deng] bian yi.  2007 1
Hf5621 Ying 1987 : Ying Han cai jing kuai ji ci dian / Beijing jing ji xue yuan, Chen Jinchi bian.  1987 1
Hf5621 Ying 1993   2
Hf5621 Ying 1997 : Ying Han kuai ji ci hui = Glossary of accounting terms / Xianggang kuai ji shi gong hui.  1997 1
Hf5621 Ying 2001   2
Hf5621 Ying 2002 : Ying han shuang jie cai kuai ci dian = An English-Chinese dictionary of accounting / ying wen bian zhe, P.H. Collin, Andrian Joliffe ; yi wen shen din, Jiang Ping ; yi zhe Zhang Wei ... [et al.].  2002 1
Hf5621 Zhon 1980 : Zhong yi kuai ji yu cai wu ci hui / Xianggang Zhong wen da xue gui ji yu cai wu xue xi bian yi.  1980 1
Hf5621 Zui 2005 : Zui xin shi yong ying Han kuai ji ci dian = A new English-Chinese dictionary of accounting / Xie Yaqin zhu bian.  2005 1
Hf5621.C518 Chen 2004 : Ying han xian dai cai hui da ci dian = English-Chinese dictionary of modern finance and accounting / Chen Jinchi bian zhu.  2004 1
Hf5625 Yu 1997 : Xian dai kuai ji fang fa xue = Xiandaikuaiji fanggaxue / Yu Yulin bian zhu.  1997 1
Hf5635 Shib 1995 : Enshū eibun kaikei = English accounting / Shibata Hideki cho.  1995 1
Hf5655.J3 Ito 1994 : Zemināru gendai kaikei nyūmon / Itō Kunio cho.  1994 1
Hf5667 Shen 1988 : Shen ji ji tong ji ci dian = English Chinese dictionary of auditing & statistics / Wang Weiyong, Chen Liuquan bian yi.  1988 1
Hf5667 Xiza 2005 : Xizang Zizhiqu zhi. Shen ji zhi / Xizang Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2008 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next