My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hg187.C6 Lian 2003 : Ru shi hou Zhongguo jin rong ye gai ge yu kai fang / Liang Weihe zhu.  2003 1
Hg187.C6 Qian 1990 : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Jin rong zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1990 1
Hg187.C6 Qin 2003 : Zhongguo jing ji zhuan xing guo cheng zhong de jin rong feng xian wen ti yan jiu / Qin Haiying zhu.  2003 1
Hg187.C6 Shan 2003 : Shanghai jin rong de xian dai hua yu guo ji hua / Fu dan da xue li shi xue xi, Shanghai Shi dang an guan bian ; Wu Jingping, Ma Changlin zhu bian.  2003 1
Hg187.C6 Sun 2002 : Jin rong zu zhi jie gou yan jiu : gua tou zhu dao, da, zhong, xiao gong sheng = The research on the financial organizational structure / Sun Tianqi zhu.  2002 1
Hg187.C6 Two 2000 Ge3 : 2000 Zhongguo jin rong fa zhan bao gao / Gong Haocheng, Dai Guoqiang zhu bian.  2000 1
Hg187.C6 Wang 2007 : Zhongguo jin rong gai ge yu fa zhan re dian = Essays on financial reform and development in China / Wang Guogang zhu.  2007 1
Hg187.C6 Wto 2002 : WTO yu Zhongguo jin rong fa zhan / Kang Shusheng, Yan Yi, Bian Weihong deng zhu.  2002 1
Hg187.C6 Ye 2001 : Zhongguo gu jin dai jin rong shi / Ye Shichang, Pan Liangui zhu.  2001 1
Hg187.C6 Yi 2004 : Zhongguo de fei jun heng jin rong = Chinese disequilibrium finance / Yi Qiulin zhu.  2004 1
Hg187.C6 Yin 2000 : Zhongguo jin rong ti zhi jian lun / Yin Naiping zhu.  2000 1
Hg187.C6 Yuan 2001 : Zhongguo jin rong jian shi / Yuan Yuanfu, Miao Mingyang bian zhu.  2001 1
Hg187.C6 Zaiz 1998 : Zai zao jin rong : Zhongguo jin rong gai ge xin qu shi / gu wen Yang Jirui ; zhu bian Li Wenxing ; bian wei Li Wenxing [and others].  1998 1
Hg187.C6 Zhan 1998 : Zhongguo guo you jin rong ti zhi bian qian fen xi / Zhang Jie zhu.  1998 1
Hg187.C6 Zhon   13
Hg187.C6 Zhon 1949- 2005   2
Hg187.C6 Zhon 1994 : Zhongguo jin rong ti zhi gai ge / Chen Yuan zhu bian.  1994 1
Hg187.C6 Zhon 1997 : Zhongguo de hui hei se jin rong : shi chang feng yun yu li xing si kao = Zhongguode huiheise jinrong : shichang fengyun yu lixing sikao / Zhu Delin, Hu Hai'ou zhu bian.  1997 1
Hg187.C6 Zhon 2000 : Zhongguo jing rong an quan : zhi du he cao zuo ceng mian de wen ti / zhu bian Lei Jiasu ; fu zhu bian Liu Jun ... [et al.]  2000 1
Hg187.C6 Zhon 2000 Ge3   3
Hg187.C6 Zhon 2002   2
Hg187.C6 Zhon 2005   3
Hg187.C6 Zhon 2006   7
Hg187.C6 Zhon 2007 : Zhongguo jin rong zi chan guan li gong si fa zhan yan jiu = The study on development of China's financial asset management corporation / zhu bian Ding Zhongchi ; fu zhu bian Zheng Wanchun.  2007 1
Hg187.C6 Zhon 2009 : Zhongguo jin rong chan ye an quan bao gao lan pi shu.    1
Hg187.C6 Zhon 2010-11 : Zhongguo jin rong zhong xin fa zhan bao gao.    1
Hg187.C6 Zhon 2013 Gd19   2
Hg187.C6 Zhon Gd19   5
Hg187.C62 Feng 2002 : Xianggang jin rong ye bai nian = A century of Hong Kong financial development / Feng Bangyan zhu.  2002 1
Hg187.C62 Feng 2015 : Xianggang jin rong yu huo bi zhi du / Feng Bangyin bian zhu.  2015 1
Hg187.C62 Guan 1994 : Guangxi tong zhi. Jin rong zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Hg187.C62 Guiy 2004 : Guiyang shi zhi. Jin rong zhi / Guiyang Shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
Hg187.C62 Hang : Hangzhou jin rong fa zhan bao gao.    1
Hg187.C62 Liup 1995 : Liupanshui Shi zhi. Jin rong zhi / Liupanshui Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
Hg187.C62 Ning : Ningbo Shi jin rong fa zhan bao gao = Ningbo financial development report.  2013- 1
Hg187.C62 Qian 2004 : Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Jin rong zhi / Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
Hg187.C62 Qing 1999 : Qingdao shi zhi. Jin rong zhi / Qingdao shi shi zhi ban gong shi bian.  1999 1
Hg187.C62 Shan   5
Hg187.C62 Shan 2004 : Shanghai jin rong fa zhan bao gao = Shanghai financial development report.  2003- 1
Hg187.C62 Shan 2005-06 : Shanghai jin rong fa zhan bao gao = Shanghai financial development report.  2003- 1
Hg187.C62 Shan 2007 : Shanghai guo ji jin rong zhong xin jian she lan pi shu.  2006- 1
Hg187.C62 Tong 1992 : Tongren di qu zhi. Jin rong zhi / Guizhou sheng Tongren di qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1992 1
Hg187.C62 Xibu 2005 : Xi bu da kai fa zi jin zhan lüe yan jiu bao gao / Liu Shiqing, Luo Wang, Ren Zhijun deng zhu.  2005 1
Hg187.C62 Xish 2003 : Xishuangbanna Daizu Zizhizhou jin rong zhi / Xishuangbanna Daizu Zizhizhou jin rong zhiban gong shi bian ; zhu bian Jiang Lin.  2003 1
Hg187.C62 Zhon   2
Hg187.C62 Zhon 2011 Gd19 : Zhongguo jin rong fa zhan de Chongqing shi jian / Zhang Zongyi zong zhu bian ; Cao Guohua deng bian zhu.  2011 1
Hg187.E18 Che 2001 Gd19 : Dong Ya guo jia jin rong jian li zhi du ji jian li wen ti zhi tan tao / Che Pengcheng zhu ; Zhong yang cun kuan bao xian gong si bian yin.  2001 1
Hg187.H85 Chen 2001 : Xianggang jin rong de fa zhan ji qi wei lai zou shi / Chen Jianhua zhu.  2001 1
Hg187.H85 He 1989 : Xianggang jin rong yu wai mao / He Daoming, Chen Baoming zhu.  1989 1
Hg187.H85 Jao 1993 : Zou xiang wei lai de Xianggang jin rong / Rao Yuqing zhu.  1993 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next