My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hg187.C62 Qing 1999 : Qingdao shi zhi. Jin rong zhi / Qingdao shi shi zhi ban gong shi bian.  1999 1
Hg187.C62 Shan   5
Hg187.C62 Shan 2004 : Shanghai jin rong fa zhan bao gao = Shanghai financial development report.  2003- 1
Hg187.C62 Shan 2005-06 : Shanghai jin rong fa zhan bao gao = Shanghai financial development report.  2003- 1
Hg187.C62 Shan 2007 : Shanghai guo ji jin rong zhong xin jian she lan pi shu.  2006- 1
Hg187.C62 Tong 1992 : Tongren di qu zhi. Jin rong zhi / Guizhou sheng Tongren di qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1992 1
Hg187.C62 Xibu 2005 : Xi bu da kai fa zi jin zhan lüe yan jiu bao gao / Liu Shiqing, Luo Wang, Ren Zhijun deng zhu.  2005 1
Hg187.C62 Xish 2003 : Xishuangbanna Daizu Zizhizhou jin rong zhi / Xishuangbanna Daizu Zizhizhou jin rong zhiban gong shi bian ; zhu bian Jiang Lin.  2003 1
Hg187.C62 Zhon   2
Hg187.C62 Zhon 2011 Gd19 : Zhongguo jin rong fa zhan de Chongqing shi jian / Zhang Zongyi zong zhu bian ; Cao Guohua deng bian zhu.  2011 1
Hg187.E18 Che 2001 Gd19 : Dong Ya guo jia jin rong jian li zhi du ji jian li wen ti zhi tan tao / Che Pengcheng zhu ; Zhong yang cun kuan bao xian gong si bian yin.  2001 1
Hg187.H85 Chen 2001 : Xianggang jin rong de fa zhan ji qi wei lai zou shi / Chen Jianhua zhu.  2001 1
Hg187.H85 He 1989 : Xianggang jin rong yu wai mao / He Daoming, Chen Baoming zhu.  1989 1
Hg187.H85 Jao 1993 : Zou xiang wei lai de Xianggang jin rong / Rao Yuqing zhu.  1993 1
Hg187.H85 Jao 1997 : Xianggang--guo ji jin rong zhong xin : yan bian, zhan wang yu zheng ce / Rao Yuqing zhu ; Xianggang jing ji yan jiu zhong xin, Xianggang jing ji zheng ce yan jiu hui yi.  1997 1
Hg187.H85 Lu 1989 : Xianggang jin rong ti xi / Lü Ruhan zhu.  1989 1
Hg187.J3 Kure 1989 : Kin'yū dokuhon / Kure Bunji.  1989 1
Hg187.J3 Naka 1991 : Nihon keizai no shikumi : nyūmon no keizai : miru, yomu, wakaru / Nakayama Kensuke, Nakamura Satoki, Fujigaya Akiko.  1991 1
Hg187.J3 Niho 1987   2
Hg187c Zhon 2001 : 2002 Zhongguo jin rong fa zhan bao gao / Lu Shimin, Dai Guoqiang zhu bian.  2002 1
Hg187c Zhon 2003 : 2002 Zhongguo jin rong fa zhan bao gao / Lu Shimin, Dai Guoqiang zhu bian.  2002 1
Hg187c Zhon 2005 : 2002 Zhongguo jin rong fa zhan bao gao / Lu Shimin, Dai Guoqiang zhu bian.  2002 1
Hg187c Zhon 2009 : 2002 Zhongguo jin rong fa zhan bao gao / Lu Shimin, Dai Guoqiang zhu bian.  2002 1
Hg188.C6 Shen 1971 : Zhongguo jin rong nian jian [Shen Leichun zhu bian, Gu Gaoyang deng bian ji]. China finance yearbook, 1938 (Zhongguo jinrong nianjian). Comp. by Shen Leichun.  1971 1
Hg189 Zhao 1995 : Aodaliya jin rong zhi shi = Australian banking and finance handbook / Zhao Rui'an bian zhu.  1995 1
Hg2031.C6 Zhon 2013 Gd19 : Zhongguo nong ye yin hang 2013 si ren yin hang cai fu pei zhi bao gao.  2013 1
Hg2039.C6 Jin 1993 : Jin rong ying ye suo xin yong she zhu ren ye wu shou ce / Han lei, Zhang qing shou zhu bian.  1993 1
Hg2040.5.U5 Xin 2008 : Ci dai wei ji = Subprime crisis / Xin Qiaoli, Sun Zhaodong zhu.  2008 1
Hg2051.C6 Zhon   2
Hg2106.C6 Nanj 2016 : Nanjing dian dang shi / Xiao Zhencai zhu bian ; Nanjing dian dang ye xie hui bian wei hui bian.  2016 1
Hg221 Gao 2011 Gd19 : Huo bi zheng ce xiao guo jie xi : Fei dui cheng xiao ying de cheng yin he ji zhi / Cao Yongqin zhu.  2011 1
Hg226 Zhu 2002 : Zhongguo huo bi shi chang fa zhan xin lun / Zhong Zhongming ... [et al.] zhu.  2002 1
Hg230.3 Frie 1991 : Folimin zai Zhongguo / Mi'erdun Folimin, Xianggang jing ji yan jiu zhong xin.  1991 1
Hg2351 Zhon : Zhongguo zhi fu qing suan fa zhan bao gao.  2013- 1
Hg2463.A2 Chen 2016 : Mogen jia zu zhuan / Chen Run zhu.  2016 1
Hg2567 Mori 2001 : Kong gu gong si / [Ri]Sentian Songtailang zhu ; Gao Wei yi.  2001 1
Hg289 Gao 2013 Gd19 : Ju jiao Zhongguo huang jin shi chang 20 nian / Gao ru kun zhu = China's gold market : a 20 year focus / Rukun Gao.  2013 1
Hg3274 Zhou 1972 : Zhonghua yin hang shi / Zhou Baoluan zhu.  1972 1
Hg3280.5.A7 Zhon : Zhong yang yin hang nian bao.  1962? 1
Hg3331 Zhon   10
Hg3331 Zhon 2006 : Zhongguo shang ye yin hang jing zheng li bao gao = Report on competitiveness of China's commercial banks.  2006- 1
Hg3331 Zhon 2010 : Zhongguo shang ye yin hang jing zheng li bao gao = Report on competitiveness of China's commercial banks.  2006- 1
Hg3331 Zhon Ge3 : Zhongguo ren min yin hang tong ji ji bao = The People's Bank of China quarterly statistical bulletin.  1996- 1
Hg3331.C62 Beij 2011 Gd19   2
Hg3334 Liu 1984 : Zhongguo de yin hang / Liu Guangdi.  1984 1
Hg3334 Shic 1993 : Shi chang jing ji xia de shang ye yin hang : Zhongguo jin rong de qu shi / Zhao Fugao [and others] zhu bian.  1993 1
Hg3334 Wang 2000 : Zai zao Zhongguo yin qi guan xi : lun yin hang zhai quan yue shu yu guo you qi ye zhi li / Wang Jikang zhu.  2000 1
Hg3334 Wto 2002 : WTO yu Zhongguo yin hang ye : ru shi guo du qi nei de cao zuo ce lüe yan tao hui huo jiang wen ji / "Jin rong lun tan" bian.  2002 1
Hg3334 Xie 2002 : Zhongguo shang ye yin hang gai ge = The reform of Chinese commercial banks / Xie Ping, Jiao Jinpu zhu.  2002 1
Hg3334 Zeng 2005 : Zhongguo zhuan xing qi shang ye yin hang gong si zhi li yan jiu / Zeng Kanglin, Gao Yuhui zhu.  2005 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next