My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hg187.C5 Zhon 2006   2
Hg187.C5 Zhon 2007 : Zhong guo jin rong fa zhan bao gao. 2010. 2010 / Li yang, wang guo gang zhu bian.    1
Hg187.C5 Zhon 2010 : Zhong guo jin rong fa zhan bao gao. 2010. 2010 / Li yang, wang guo gang zhu bian.    1
Hg187.C6 Caij   7
Hg187.C6 Chen 1994 : Da lu jin rong xian kuang / Zuo zhe Chen Rongqi.  1994 1
Hg187.C6 Chen 1998 : Zhongguo jin rong shi chang / Chen Zhanyun, Wang Xiaoqun zhu.  1998 1
Hg187.C6 Chen 2001 : WTO yu Zhongguo jin rong kai fang : Zhongguo jin rong fu wu bu men kai fang xu lie lun gang / Chen Yixin zhu.  2001 1
Hg187.C6 Chen 2015 : Zhongguo jin rong shi 3000 nian / Chen Yulu, Yang Dong zhu.  2015- 1
Hg187.C6 Fu 2012 Gd19 : Zhongguo liu dong xing guo sheng yan jiu/ Fu Daishan zhu.  2012 1
Hg187.C6 Guo 2002 : WTO kuang jia xia de Zhongguo jin rong fu wu mao yi zheng ce / Guo Genlong zhu.  2002 1
Hg187.C6 Jing 2002 : Jing ji quan qiu hua yu Zhongguo jin rong kai fang / Chen Biaoru, Feng Wenwei zhu bian.  2002 1
Hg187.C6 Li 2004 : Zhongguo jin rong jie gou yu jing ji fa zhan / Li Muxiang, Zhong Ziming, Feng Zongmao zhu.  2004 1
Hg187.C6 Li 2006 : Zou xiang shi jie de Zhongguo jin rong = Zouxiang shijie de Zhongguo jinrong / Li Ruogu zhu.  2006 1
Hg187.C6 Li 2007 : 1979-2006 Zhongguo jin rong da bian ge / Li Liming, Zeng Renxiong zhu.  2007 1
Hg187.C6 Lian 2003 : Ru shi hou Zhongguo jin rong ye gai ge yu kai fang / Liang Weihe zhu.  2003 1
Hg187.C6 Qian 1990 : Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou zhi. Jin rong zhi / Qiandongnan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1990 1
Hg187.C6 Qin 2003 : Zhongguo jing ji zhuan xing guo cheng zhong de jin rong feng xian wen ti yan jiu / Qin Haiying zhu.  2003 1
Hg187.C6 Shan 2003 : Shanghai jin rong de xian dai hua yu guo ji hua / Fu dan da xue li shi xue xi, Shanghai Shi dang an guan bian ; Wu Jingping, Ma Changlin zhu bian.  2003 1
Hg187.C6 Sun 2002 : Jin rong zu zhi jie gou yan jiu : gua tou zhu dao, da, zhong, xiao gong sheng = The research on the financial organizational structure / Sun Tianqi zhu.  2002 1
Hg187.C6 Two 2000 Ge3 : 2000 Zhongguo jin rong fa zhan bao gao / Gong Haocheng, Dai Guoqiang zhu bian.  2000 1
Hg187.C6 Wang 2007 : Zhongguo jin rong gai ge yu fa zhan re dian = Essays on financial reform and development in China / Wang Guogang zhu.  2007 1
Hg187.C6 Wto 2002 : WTO yu Zhongguo jin rong fa zhan / Kang Shusheng, Yan Yi, Bian Weihong deng zhu.  2002 1
Hg187.C6 Ye 2001 : Zhongguo gu jin dai jin rong shi / Ye Shichang, Pan Liangui zhu.  2001 1
Hg187.C6 Yi 2004 : Zhongguo de fei jun heng jin rong = Chinese disequilibrium finance / Yi Qiulin zhu.  2004 1
Hg187.C6 Yin 2000 : Zhongguo jin rong ti zhi jian lun / Yin Naiping zhu.  2000 1
Hg187.C6 Yuan 2001 : Zhongguo jin rong jian shi / Yuan Yuanfu, Miao Mingyang bian zhu.  2001 1
Hg187.C6 Zaiz 1998 : Zai zao jin rong : Zhongguo jin rong gai ge xin qu shi / gu wen Yang Jirui ; zhu bian Li Wenxing ; bian wei Li Wenxing [and others].  1998 1
Hg187.C6 Zhan 1998 : Zhongguo guo you jin rong ti zhi bian qian fen xi / Zhang Jie zhu.  1998 1
Hg187.C6 Zhon   13
Hg187.C6 Zhon 1949- 2005   2
Hg187.C6 Zhon 1994 : Zhongguo jin rong ti zhi gai ge / Chen Yuan zhu bian.  1994 1
Hg187.C6 Zhon 1997 : Zhongguo de hui hei se jin rong : shi chang feng yun yu li xing si kao = Zhongguode huiheise jinrong : shichang fengyun yu lixing sikao / Zhu Delin, Hu Hai'ou zhu bian.  1997 1
Hg187.C6 Zhon 2000 : Zhongguo jing rong an quan : zhi du he cao zuo ceng mian de wen ti / zhu bian Lei Jiasu ; fu zhu bian Liu Jun ... [et al.]  2000 1
Hg187.C6 Zhon 2000 Ge3   3
Hg187.C6 Zhon 2002   2
Hg187.C6 Zhon 2005   3
Hg187.C6 Zhon 2006   7
Hg187.C6 Zhon 2007 : Zhongguo jin rong zi chan guan li gong si fa zhan yan jiu = The study on development of China's financial asset management corporation / zhu bian Ding Zhongchi ; fu zhu bian Zheng Wanchun.  2007 1
Hg187.C6 Zhon 2009 : Zhongguo jin rong chan ye an quan bao gao lan pi shu.    1
Hg187.C6 Zhon 2010-11 : Zhongguo jin rong zhong xin fa zhan bao gao.    1
Hg187.C6 Zhon 2013 Gd19   2
Hg187.C6 Zhon Gd19   5
Hg187.C62 Feng 2002 : Xianggang jin rong ye bai nian = A century of Hong Kong financial development / Feng Bangyan zhu.  2002 1
Hg187.C62 Feng 2015 : Xianggang jin rong yu huo bi zhi du / Feng Bangyin bian zhu.  2015 1
Hg187.C62 Guan 1994 : Guangxi tong zhi. Jin rong zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Hg187.C62 Guiy 2004 : Guiyang shi zhi. Jin rong zhi / Guiyang Shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
Hg187.C62 Hang : Hangzhou jin rong fa zhan bao gao.    1
Hg187.C62 Liup 1995 : Liupanshui Shi zhi. Jin rong zhi / Liupanshui Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
Hg187.C62 Ning : Ningbo Shi jin rong fa zhan bao gao = Ningbo financial development report.  2013- 1
Hg187.C62 Qian 2004 : Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou zhi. Jin rong zhi / Qianxinan Buyizu Miaozu Zizhizhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next