My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ht384.C6 Zhou 2004 : Ding : tuo qi Zhongguo de da cheng shi qun = Megalopolis in China / Zhou Muzhi zhu.  2004 1
Ht384.C6 Zhua 2007 : Zhuan xing yu chong gou : Zhongguo cheng shi fa zhan duo wei tou shi / Wu Fulong, Ma Runchao, Zhang Jingxiang zhu bian.  2007 1
Ht384.C62 Beij 2007-08 : Beijing cheng xiang fa zhan bao gao  2008 1
Ht384.C62 Beij 2008-09 : Beijing cheng xiang fa zhan bao gao  2008 1
Ht384.C62 Cai 2012 Gd19 : Da cheng shi bian yuan qu cheng xiang yi ti hua yan jiu : yi Tianjin wei li / Cai Yusheng zhu.  2012 1
Ht384.C62 Chen 2002 : Cheng shi hua zai tui jin he lao dong li zai zhuan yi / Zhu Baoshu zhu bian.  2002 1
Ht384.C62 Chen 2011 Gd19 : Cheng bian : Guangzhou shi nian cheng jian qi shi lu / Ren Tianyang, Wei Haibo, Wang Jingchun zhu bian.  2011 1
Ht384.C62 Jing 2005 : Changjiang Sanjiaozhou di qu cheng shi hua yu cheng shi ti xi / Jing Xueqing zhu.  2005 1
Ht384.C62 Ping 2012 Gd19 : Gu jie xin yun : Shan tang li shi jie qu bao hu xing xiu fu gou chen lu / Ping long gen bian zhu.  2012 1
Ht384.C62 Ren 2007 : Qingdao zao qi cheng shi xian dai hua yan jiu / Ren Yinmu zhu.  2007 1
Ht384.C62 Tong 2013 Gd19 : Tong chou cheng xiang fa zhan bao gao (2012) : Changsanjiao cheng xiang yi ti hua jin cheng / Tong chou cheng xiang fa zhan yan jiu ke ti zu zhu.  2013 1
Ht384.C62 Xue 2012 : Aomen wu bai nian : yi ge te shu Zhongguo cheng shi de xing qi yu fa zhan / Xue Fengxuan bian zhu.  2012 1
Ht384.C62 Zhan 2008 : Zhongguo de cheng shi hua yu she hui guan xi wang luo : yi Daqing Shi he Shanghai Pudong Xinqu wei li = Urbanization and social network in China : two cases in Daqing city and Pudong of Shanghai city / Zhang Yunwu zhu.  2008 1
Ht384.C62 Zhej 2013 : Zhejiang si zhen : she hui xue shi ye xia de zhong xin zhen jian she / Wang Xiaozhang deng zhu.  2013 1
Ht384.C62 Zhon : Zhongguo Guangzhou cheng shi jian she fa zhan bao gao = The urban construction development report of Guangzhou in China.  2007- 1
Ht384.C62 Zhon 2013 Gd19   2
Ht384.C62 Zhou 2006 Gd19 : Dong dang de wei long wu : yi ge Kejia zong zu de cheng shi hua zao yu yu wen hua kang zheng / Zhou Jianxin zhu.  2006 1
Ht388 Di 1996 : Di qu fa zhan : Zhongguo jing ji fen xi, 1995 / Zhou Zhenhua zhu bian.  1996 1
Ht388 Zhon 1994 : Zhongguo di qu jing ji fa zhan yan jiu / zhu bian Liu shucheng, Li Qiang, Xue Tiandong.  1994 1
Ht395.C55 Fan 2008 : Zhongguo duo zhong xin du shi qu de xing cheng yu di qu jing ji cha ju = The formation of multicenter metropolitan areas and regional inequality in China / Fan Hongzhong zhu.  2008 1
Ht395.C55 Gai 1996 : Gai ge kai fang shi qi nian de Zhongguo di qu jing ji / Guo jia tong ji ju.  1996 1
Ht395.C55 Zhon   3
Ht395.C55 Zhon 1996 : '96 Zhongguo di qu jing ji fa zhan bao gao = China regional economic development report 1996 / Guo jia ji wei guo tu di qu si, Guo jia ji wei guo tu kai fa yu di qu jing ji yan jiu suo.  1997 1
Ht395.C55 Zhon 1997 : Zhongguo di qu fa zhan : jing ji zeng zhang, zhi du bian qian yu di qu cha yi / Wei Houkai ... [et al.] zhu.  1997 1
Ht395.C6 Qu Gd19 : Qu yu jing ji yan jiu = Research on regional economy / zhu bian Yang Deyong ; fu zhu bian Gong Xiaoju.  2013- 1
Ht395.C6 Xins 2018 : Xin shi qi wo guo qu yu jing ji fa zhan ge ju yan jiu = Outlook for the new pattern of China's regional economic development in the new era / Guo jia fa zhan gai ge wei guo tu kai fa yu di qu jing ji yan jiu suo ke ti zu zhu.  2018 1
Ht395.C6 Zhon   2
Ht395.C62 Duan 2009 Gd19 : Shi jie wen hua yi chan Hong Cun gu cun luo kong jian jie xi = Spatial analysis of the ancient village of Hongcun world cultural heritage / Duan Jin, Jie Minghao zhu.  2009 1
Ht395.C62 Jing 2008 : Jing Jin Ji du shi quan qu yu zong he gui hua yan jiu / Fan Jie zhu bian ; Chen Tian [and others] fu zhu bian.  2008 1
Ht395.C62 Yu 2008 : Chang san jiao qu yu cheng zhen ti xi kong jian bu ju yan jiu / Yu Hongsheng, Zong Chuanhong, Li Na zhu.  2008 1
Ht395.C63 Liu 2013 Gd19 : Wuhan cheng shi quan qu yu jing ji yi ti hua de ji zhi chuang xin yan jiu / Liu Siming, Liu Xi, Li Zhiyang, Luo Jin'ge deng zhu.  2013 1
Ht395.H6 Chon 2014 Gd19 : Chong duo Xinjie dong bei : gou jian cheng xiang jiao gong sheng de 6 zhong xiang xiang / Ying zi chang ce hui, Tu di zheng yi lian meng.  2014 1
Ht395.J3 Tsuk 2017 : Tenkan Nihon : chiiki sōsei no tenbō = Japan's turning point : how regional development is transforming the nation / Tsukio Yoshio.  2017 1
Ht395.J32 Ware 2011 : Wareware wa asu doko ni sumu ka : san ichiichi go no kenchiku machi / Nihon Kenchiku Gakkai.  2011 1
Ht395.J33 Uno 2001 : Tōkyō keikaku 2001 / Uno Motomu, Okagawa Mitsugu.  2001 1
Ht421 Nong 1996 Gd19 : Nong cun she hui xue ( fu nong cun she hui xue zi xue kao shi da gang ) / Zhao Lihong, Luo Xuegang zhu bian.  1996 1
Ht431 Zhu 2002 : Li shi huan jing sheng ji : gu cun luo de shi jie = History environment vitality / Zhu Xiaoming bian zhu ; Feng Guobao she ying.  2002 1
Ht443.C6 Lu 2017 : Hou xiang tu Zhongguo = Post-earthbound China / Lu Yilong zhu.  2017 1
Ht443.C6 Tan 2005 Gd19 : Gu cun she hui bian qian : yi ge hua yu qun de fen xi shi yan = Gucun shehui bianqian : yige huayuqun de fenxi shiyan / Tan Biyou zhu.  2005 1
Ht443.C62 Lu 2005 : Huizhou cun luo = Huizhou cunluo / Lu Lin, Ling Shanjin, Jiao Huafu zhu.  2005 1
Ht443.C62 Zhan 2015 : Huizhou xiang tu cun luo / Zhang Shiqing zhuan wen/she ying.  2015 1
Ht690 Zhao 2014 : Gang shi zhong chan = HongKong middle class / Zhao Chongming zhu.  2014 1
Ht690.C55 Zhan 1991 : Zhongguo shen shi : Guan yu qi zai 19 shi ji Zhongguo she hui zhong zuo yong di yan jiu / Zhang Zhongli zhu ; Li Rongchang yi.  1991 1
Ht690.C55 Zhon 2006 : Zhongguo zhong deng shou ru zhe yan jiu / Wang Kaiyu zhu bian ; Fang Jinyou fu zhu bian.  2006 1
Ht690.C6 Su 2015 : Dang dai Zhongguo zhong chan jie ceng de xing qi = The rise of the middle class in contemporary China / Su Hainan, Wang Hong, Chang Fenglin zhu.  2015 1
Ht690.T28 Bian 1989 : Bian qian zhong Taiwan she hui de zhong chan jie ji / Xiao Xinhuang zhu bian.  1989 1
Ht725 .J3 Komo 1997 : Q & A dōwa mondai no kiso chishiki /cKomori Tetsuo cho.  1997 1
Ht725.J3 Bura 1988 : Buraku mondai shiryō to kaisetsu / Buraku Kaihō Kenkyujo hen.  1988 1
Ht725.J3 Gend 1988 : Gendai Nihon no sabetsu / Kan Takayuki hen.  1988 1
Ht725.J3 Hara 1988 : Nyumon buraku no rekishi / Harada Tomohiko cho.  1988 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next