My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
N8193.3.T36 Li 1984 : Xizang fo jiao mi zong yi shu / Li Jicheng, Gu Shoukang bian zhu ; [she ying Gu Shoukang, Kang Song].  1984 1
N8193.3.Z4 Hisa 1958 : Zen to bijutsu / [chosha Hisamatsu Shin'ichi].  1958 1
N8193.3.Z4 Huan 1997 : Chan yu Zhongguo yi shu jing shen de shan bian / Huang Hetao zhu.  1997 1
N8193.3.Z4 Zhan 1992 : Chan yu yi shu / Zhang Yuying zhu.  1992 1
N8193.3.Z46 Zen 1983 : Zen no bijutsu / Kyōto Kokuritsu Hakubutsukan hen.  1983 1
N8193.A2 Fuji 1987 : Hōryūji. II, Kenchiku / Fujii Keisuke cho.  1987 1
N8193.A2 Mats 1988 : Taimadera / Machida Kōichi kikaku ; Matsushima Ken, Kawahara Yoshio kyōcho.  1988 1
N8193.A3 Indi 2015 : Indian Buddhist art : from Indian Museum, Kolkata / edited by Tokyo National Museum, Nikkei Inc., BS Japan Corporation.  2015 1
N8193.A3 Zhen 2005 : Zhen shan ren guo ji mei shu zhan zuo pin ji = Collection of the international truth compassion tolerance fine arts exhibition.  2005 1
N8193.A4 Fo 2015 : Fo tuo xing ying : yuan cang Yazhou fo jiao yi shu zhi mei = Imprints of Buddhas : Buddhist art in the National Palace Museum collection / Li Yumin, Zhong Ziyin zhu bian.  2015 1
N8193.A5 Kofu 1997 : Kōfukuji kokuhōten : Nan?endō Heisei daishūri rakkei kinen / [Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan henshū].  1997 1
N8193.C6 Foji 2017 : Fo jiao yi shu mo shi yu yang shi / Luo Hongcai zhu bian.  2017 1
N8193.C6 Han 2014 : Han Zang fo jiao mei shu yan jiu : 2012' di si jie Xizang kao gu yu yi shu guo ji xue shu tao lun hui lun wen ji = Studies on Sino-Tibetan Buddhist art : proceedings of the fourth International Conference on Tibetan Archaeology and Art / Xie Jisheng, Luo Wenhua, Shi Yangang zhu bian.  2014 1
N8193.C6 Jin 2017 : Fo jiao mei shu kao zheng zi xuan ji / Jin Shen zhu.  2017 1
N8193.C6 Liu 1988 : Zang chuan fo jiao yi shu / Liu Lizhong bian ji, she ying.  1988 1
N8193.C6 Ruan 2017 : Cong Tianzhu dao Huaxia : Zhong Yin fo jiao mei shu de li cheng / Ruan Rongchun, Zhang Tongbiao zhu.  2017 1
N8193.C6 Tian 1998 : Tianshui Maiji shan / Tianshui Maiji shan shi ku yi shu yan jiu suo bian.  1998 1
N8193.C6 Tuol 2001 : Tuo lin si = Ntho-ling monastery / [Xizang Zi zhi qu wen wu guan li ju bian ; zhu bian Pengcuolangjie ; fu zhu bian Zhang Jianlin].  2001 1
N8193.C6 Wang 2013 : Bei Zhou fo jiao mei shu yan jiu : yi Chang'an zao xiang wei zhong xin = A study on buddhist art in the Northern Zhou dynasty : based on Chang'an statue / Wang Minqing zhu.  2013 1
N8193.C6 Xian 2012 Gd19 : Xian miao ming xin : li dai fo jiao jing dian wen xian zhen pin te zhan tu lu = Awakening the bodhi mind : special exhibition of rare buddhist scriptures / Guo jia tu shu guan, Zhonghua wen wu bao hu xie hui , Zhonghua hai xia liang an wen hua zi chan jiao liu cu jin hui bian ji.  2012 1
N8193.C6 Zhan 2001 : Wuwei xi Xia mu ban hua / Zhang Baoxi bian.  2001 1
N8193.C6 Zhan 2018 : Si chou zhi lu nan dao gu dai zao xing yi shu : yi Yutian bi hua diao su wei zhong xin / Zhang Jianbo zhu.  2018 1
N8193.C6 Zhon 2000 : Zhongguo Dunhuang = China Dunhuang / Dunhuang yan jiu yuan bian.  2000 1
N8193.J3 Hory 1990 : Hōryūji / shippitsu Ōnishi Shūya.  1990 1
N8193.J3 Ito 1992 : Jingoji to Murooji / kanshū Ōta Hirotarō, Yamane Yūzō, Yonezawa Yoshiho ; shippitsu Itō Shirō ; zuhan kaisetsu Saitō Nozomu, Kasuya Makoto.  1992 1
N8193.J3 Kofu 1990 : Kōfukuji / shippitsu Matsushima Ken.  1990 1
N8193.J3 Koku 2001 : Kokuhō Daigoji Ten : yama kara orita honzon = Treasures from Daigo-ji Temple / [henshū Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan, Sōhonzan Godaiji, Nihon Keizai Shinbunsha].  2001 1
N8193.J3 Koya 2015 : Kōyasan kaisō to Niutsuhime Jinja : daishi to seichi o musubu kamigami : tokubetsuten / [henshū Wakayama Kenritsu Hakubutsukan].  2015 1
N8193.J3 Kyok 2009 : Kyoketsu raien : Toshodaiji / Toshodaiji henshū.  2009 1
N8193.J3 Tenj 2013 : Tenjō no mai Hiten no bi : Byōdōin Hōōdō Heisei shūri kansei kinen / shusai Santorī Bijutsukan, Asahi Shinbunsha = Celestial dance : the art of Hiten : in commemoration of the completion of the Heisei renovations to the Phoenix Hall of Byodo-in / organized by Suntory Museum of Art and The Asahi Shimbun Company.  2013 1
N8193.J3 Toda 1990 : Tōdaiji / shippitsu Tanaka Yoshiyasu.  1990 1
N8193.J3 Toji 1992 : Tōji to Kōyasan / shippitsu Sekiguchi Masayuki.  1992 1
N8193.J3 Tosh 1990 : Tōshōdaiji / shippitsu Asai Kazuharu.  1990 1
N8193.J3 Tosh 2015 : Tōshōdaiji shiryō : dai 1 / Kokuritsu bunkazai kikō nara bunkazai kenkyūjo hen.  2015 1
N8193.J3 Yaku 1990 : Yakushiji / shippitsu Matsuyama Tetsuo.  1990 1
N8193.J3 Yaku 2008 : Yakushiji shozō kokuhō asanuno chakushoku Kichijōten zō / Nara Kokuritsu Hakubutsukan, Tōkyō Bunkazai Kenkyūjo hen.  2008 1
N8193.T28 Chen 2005 : Taiwan fo jiao mei shu de chuan cheng yu fa zhan / Chen Qingxiang zhuan.  2005 1
N8199.T32 Dao 2007 : Dao jiao mei shu xin lun : di yi jie dao jiao mei shu shi guo ji yan tao hui lun wen ji / Li Song zhu bian.  2008 1
N8199.T33 Shuz 2008 : Shu zhai yu dao chang : Dao jiao wen wu / [zhi xing bian ji, You Zi'an, You Xuehua] = The studio and the altar : Daoist art in China / [managing editors, Yau Chi On, Yau Hok Wa].  2008 1
N8199.T34 Wang 2016 : Dao xiang zhuang yan : bi hua shui lu hua ban hua de shen xian shi jie / Wang Yi'e.  2016 1
N8199.T36 Daoj 1995 : Dao jiao shen xian hua ji : zhen cang ben = Album for Taoist deities and divine immortals : collectors' version / Zhu bian dan wei Zhongguo dao jiao xie hui ; zhu bian Zhang Jiyu].  1995 1
N8199.T36 Li 2012 : Zhongguo dao jiao mei shu shi = A History of Chinese Daoist art / Li Song zhu.  2012- 1
N8199.T36 Wang 1997 : Dao jiao yu yi shu / Wang Yi'e zhu.  1997 1
N8199.T36 Wang 2007 : Zhongguo hua yu Dao jia si xiang / Wang Yongliang zhu.  2007 1
N8217.C35 Yi 2004 Gd19 : Yi chu de du shi = Brimming city / zhu bian Jiang Yuanlun, Shi Jian ; ce hua Yi shi wen hua.  2004 1
N8217.C63 Zhon 2010 Gd19 : Zhongguo ran zhi fu shi shi tu xiang dao du / zhu bian Bao Mingxin.  2010 1
N8217.D3 Liu 2002 : Zhongguo wu dao wen wu tu dian / Liu Enbo bian zhu.  2002 1
N8217.E28 Taiz 2008 : Guo ji cai mo sheng tai yi shu da zhan zhuan ji : di qi jie Taizhong cai mo yi shu jie / zhi dao dan wei Taizhong Shi zheng fu ; zhu bian dan wei Taizhong Shi wen hua ju ; zong bian ji Huang Guorong = International tsai-mo totem art exhibition : the 7th tsai-mo art festival in Taichung / supervised by Taichung City Government ; held by Taichung City Cultural Affairs Bureau ; chief editor Mark K. Huang.  2008 1
N8217.E6 Moto 2006 : Nihon-teki erotishizumu no chōbō : shikaku to shokkan no yūwaku / Motoda Yoichi.  2006 1
N8217.F3 Jiao 2006 : Kangxi yu zhi geng zhi tu = Kangxiyuzhigengzhitu / shi wen Yang Zhongxian ; [Jiao Bingzhen hui ; Kangxi shi].  2006 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next