My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Na109.C6 Zhen 2013 : Zhengzhou Shi da yi zhi bao hu gui hua hui bian / Zhengzhou Shi wen wu ju bian.  2013- 1
Na109.E37 Dong 2011 Gd19 : 2011 Dong Ya xian dai jian zhu ji lu yu wei hu guo ji yan tao hui lun wen ji = Proceedings of an International Symposium on the Documentation and Conservation of the Architecture of Modern Movement in East Asia, 2011 / lun wen ji zhu bian Lin Yihong.  2012 1
Na109.J3 Fuku 2006 : Fukugen shisō no shakaishi / Suzuki Hiroyuki hen.  2006 1
Na109.J3 Hime 2005 : Himejijō hason chōsa zuroku. [Kinki IV, Hyōgo-ken 2 / Himeji Shiyakusho]  2005 1
Na109.J3 Koku 2005   14
Na109.J3 Nanm 2005 : Nanmyōji kokuhō kenzōbutsu hondō shūri kōji hōkokusho Kinki V Nara-ken 1 / Nanmyōji Kokuhō Kenzōbutsu Hondō Shūri Jimusho.  2005 1
Na109.M6 Shan 2014 : Bogedahan gong bo wu guan wei xiu gong cheng = The maintenance project of Bogd Khaan Palace Museum = = Богд хааны ордон музейн сэргээн засварлалтын ажил / Shaanxi Sheng wen wu bao hu yan jiu yuan zhu.  2014 1
Na109.T28 Guo 2014 : Ali Shan lin ye cun : li shi jian zhu diao cha yan jiu / zhuan wen Guo Junpei [and 9 others].  2014 1
Na109.T28 Kou 2005 Gd19 : 2005 nian guo ji wen hua zi chan ri zuo tan hui : Jiu er yi da di zhen hou Taiwan gu ji ji li shi jian zhu xiu fu de tan tao cheng guo zhuan ji / Zhang Long.  2005 1
Na109.T28 Li 2014 Gd19 : Gaoxiong Shi shi ding gu ji : Feng yi shu yuan jian zhu zhi mei / Li Qianlang zhu.  2014 1
Na1189 Chay 1986 Gd19 : Cha ye bo wu guan she ji fang an / Hangzhou yuan lin gui hua she ji chu.  1986 1
Na1348 Jian : Jian zhu yu du shi. No.026(2009nian 4yue ), ke luo di ya he huo si luo wen ni ya jian zhu +hang zhou jian zhu +wang shu : ye yu jian zhu gong zuo shi / Ma wei dong, xu jing, jian zhu yu du shi.  2009 1
Na1460 Ajia 2005 : Ajia kokenchiku no shosō : sono kako to genjō / kanshū Sekiguchi Kin'ya ; hensha Satō Masahiko, Katagiri Masao.  2005 1
Na1460 Dong   9
Na1514 Huan 2008 : Yuenan chuan tong ju luo, zong jiao jian zhu yu gong dian / Huang Lanxiang zhu.  2008 1
Na1514.2.H8 Fue 2018 : Fue : betonamu tojō to kenchiku / Itō Takeshi hen.  2018 1
Na1530.M35 Mei 2005 : Zhongguo jian zhu wen hua xiang Nanyang de chuan bo : wei ji nian Zheng He xia xi yang wei da zhuang ju liu bai zhou nian xian li / Mei Qing zhu.  2005 1
Na1537 Dong 2006 Gd19 : Dong Ya jian zhu yi chan de li shi he wei lai : dong Ya jian zhu wen hua guo ji yan tao hui, Nanjing 2004 you xiu lun wen ji / Dong nan da xue jian zhu xue yuan = History and future of architectural heritage in East Asia : selected proceedings of international conference on East Asian architectural culture, Nanjing 2004 / School of Architecture, Southeast University.  2006 1
Na1537 Ruan 2011 : Yue du ya zhou dang dai jian zhu : 30 jian zhu shi X 30 guan jian ci / Ruan Qingyue bian zhu.  2011 1
Na154 Han 2006 : Zhongguo jian zhu wen hua jiang zuo / Han Baode zhu.  2006 1
Na1540 Bizo 2006 : Bi zou guang xia : Zhongguo zuo jia tan jian zhu / Ye Mang zhu bian.  2006 1
Na1540 Chen 1999 : Zhongguo gu ta zou bi / Chen Zehong zhu.  1999 1
Na1540 Chen 2002   2
Na1540 Chen 2012 : Zhongguo gu dian jian zhu si xiang si lun / Chen Hui zhu.  2012 1
Na1540 Chen 2012 Gd19 : Zhongguo xiang tu jian zhu chu tan / Chen Zhihua, Li Qiuxiang zhu.  2012 1
Na1540 Chua 1954 Ge3 : Chuang ge / Zhong yang jian zhu gong cheng bu she ji zong ju gong ye ji cheng shi jian zhu she ji yuan bian hui.  1954 1
Na1540 Chun 1999   2
Na1540 Dang 2014 : Dang dai Zhongguo jian zhu she ji xian zhuang yu fa zhan / Dang dai Zhongguo jian zhu she ji xian zhuang yu fa zhan ke ti yan jiu zu zhu = The present and future of architectural design in contemporary China / The research team of "The present and future of architectural design in contemporary China"  2014 1
Na1540 Erli 2015 : 2015 jian zhu li shi yan jiu yu cheng xiang jian zhu yi chan bao hu guo ji xue shu yan tao hui wen ji = Proceedings of 2015 International Conference on Architectural History and Heritage Conservation Studay / Liu Su zhu bian ; Chen Hui, Chen Xiaoming fu zhu bian.  2015 1
Na1540 Fang 2010 Gd19 : Zhongguo chuan tong jian zhu shi wu jiang / Fang Yong zhu.  2010 1
Na1540 Gazz 2003 : Feng huang zhi jia : Zhongguo jian zhu wen hua de cheng shi yu zhu zhai / Luyiji Gezuola zhu ; Liu Lin'an yi.  2003 1
Na1540 Guo 2015 : Zhongguo gu dian jian zhu xing zhi yuan liu = The shape origin of Chinese classical architecture / Guo Huayu zhu.  2015 1
Na1540 Hand 2010 : Handan shi di san ci quan guo wen wu pu cha cheng guo hui bian = Gu jian zhu juan / Handan shi wen wu ju bian.  2010 1
Na1540 Hou 2011 : Zhongguo jian zhu zhi dao / Hou Youbin zhu.  2011 1
Na1540 Hu 2005 : Zhongguo jian zhu di tu = The map of China architecture / [Hu Miaosen, Jiang Zhuping bian zhu].  2005 1
Na1540 Jia 2013 Gd19 : Zhong xi jian zhu shi wu jiang / Jia Dong zhu.  2013 1
Na1540 Jian   27
Na1540 Jian 1981   6
Na1540 Jian 2004   2
Na1540 Jian 2009   7
Na1540 Jian 2012 : Jian zhu wen hua yi chan de bao hu yu li yong lun wen ji / Zhongguo wen wu xue hui chuan tong jian zhu yuan lin wei yuan hui zhu bian ; "Zhongguo jian zhu wen hua yi chan" bian ji bu cheng bian.  2012 1
Na1540 Jian 2013 : Jiangsu ming ta / Zhu Tongfang zhu bian.  2013 1
Na1540 Jiao 2014 Gd19 : Jian zhu yu chuan tong wen hua de hui mou yu fan si / Jiao Yiqiang zhu.  2014 1
Na1540 Le 2005 : Zhongguo jian zhu shi / Le Jiazao zhu.  2005 1
Na1540 Li 1982 : Hua xia yi jiang : Zhongguo gu dian jian zhu she ji yuan li fen xi / [Li Yunhe bian zhu].  1982 1
Na1540 Li 2005   2
Na1540 Li 2016 : Lun Zhongguo jian zhu : 18 shi ji Faguo chuan jiao shi bi xia de Zhongguo jian zhu : hui tu shou gao "Lun Zhongguo jian zhu" de fan yi ji yan jiu / Li Weiwen yi zhu.  2016 1
Na1540 Lian 1981   2
Na1540 Lian 1982   4
Na1540 Lian 1998 : Ning dong de yin yue / Liang Sicheng zhu.  1998 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next