My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Na1552 Niho 1992   11
Na1553 Aman 1996 : Nihon kenchikushi zuroku / [chosha Amanuma Shun'ichi].  1996 1
Na1553 Dent 1974 : Dentō no ditēru : Nihon kenchiku no shōsai to gijutsu no hensen / [chosha Dentō no Ditēru Kenkyūkai].  1974 1
Na1553 Fuji 1995 : Kenchiku no rekishi / Fujii Keisuke, Tamai Tetsuo.  1995 1
Na1553 Fuji 2017 : Tu shuo Riben jian zhu shi = A history of Japanese architecture / Tengjing Huijie, Yujing Zhexiong zhu ; Cai Dunda yi.  2017 1
Na1553 Fume 1989   7
Na1553 Hama 1999 : Jisha kenchiku no kanshō kiso chishiki / Hamashima, Masaji.  1995 1
Na1553 Inag 2006   6
Na1553 Kozu 1989 : Kozu ni miru Nihon no kenchiku / [henshū] Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan.  1989 1
Na1553 Niho 1980 : Nihon kenchikushi zushū / Nihon Kenchiku Gakkai hen.  1980 1
Na1553 Niho 1990 : Nihon kenchiku midokoro jiten / Nakagawa Takeshi hen.  1990 1
Na1553 Niho 2006 : Nihon no kenchiku to niwa : Nishizawa Fumitaka jissoku zushū / Nishizawa Fumitaka Jissoku Zushū Kankōkai hen = Japanese traditional architecture and historic gardens : survey drawings by Fumitaka Nishizawa, architect / Publication Commitee for Fumitaka Nishizawa's Survey Drawings.  2006 1
Na1553 Zuse 2002 : Zusetsu Nihon kenchiku nenpyō / Ōta Hirotarō kanshū ; Nihon Kenchiku Nenpyō Henshū Iinkai hencho.  2002 1
Na1553.2 Asuk 2004 : Asuka no yuya / chosakuken shoyūsha Nara Bunkazai Kenkyūjo Asuka Shiryōkan.  2004 1
Na1553.2 Unno 2015 : Nara jidai kenchiku no zōei taisei to iji kanri / Unno Satoshi cho.  2015 1
Na1553.3 Shim 1992 : Heian jidai Bukkyō kenchikushi no kenkyū : Jōdokyō kenchiku o chūshin ni / Shimizu Kō.  1992 1
Na1553.4 Kenc 2008 : Kenchikushi to kōkogaku no setten o motomete : Hiraizumi to Kamakura kara / Saitō Tsutomu hen.  2008 1
Na1553.44.S56 Mae 1988 : Tokonoma no hanashi / Mae Hisao cho ; Yamada kōichi kanshū.  1988 1
Na1553.5 Kins 1993   2
Na1553.S45 Shok 1984 : Shōkenchiku no sekai : haniwa kara gatō made / [henshū Nara Kokuritsu Bunkazai Kenkyūjo Asuka Shiryōkan].  1984 1
Na1554 Fuji 1993   2
Na1554 Fuku 1995 : Fukugen Rokumeikan Nikoraidō Daiichi Kokuritsu Ginkō : Edo Tōkyō Hakubutsukan jōsetsu tenji Tōkyō zōn "bunmei kaika Tōkyō" / Fujimori Terunobu ...[et al] cho.  1995 1
Na1554.5 Hori 1973 : Meiji shoki no yōfū kenchiku Horikoshi Saburō cho.  1973 1
Na1554.5 Inag 1979   3
Na1554.5 Meij 2012 : Meiji Taishō Shōwa kenchiku shashin shūran / Fujii Keisuke, Tsunoda Mayumi hen.  2012 1
Na1554.5 Mura 1976 : Nihon kindai kenchiku gijutsushi / Muramatsu Teijirō.  1976 1
Na1554.5 Ozaw 2008 : Meiji no kōshitsu kenchiku : kokka ga motometa "wafū" zō / Ozawa Asae.  2008 1
Na1554.5 Roku 1991 : Rokumeikan no yume : kenchikuka Kondoru to eshi Kyōei / kanshū Suzuki Hiroyuki, Fujimori Terunobu.  1991 1
Na1555 Ajia 2009 : Ajia hikaku kenchiku bunkashi no kōchiku - higashiajia kara ajia e - hōkokusho = Creating the framework for a comparative history of the Asian architecture : Rekihaku kokusai shinpojiumu 2008 : Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kyōdō kenkyū higashiajia hikaku kenchiku bunkashi / Tamai Tetsuo.  2009 1
Na1555 Cao 2002 Qc5 : RIA Riben du shi jian zhu she ji yan jiu suo : Riben yu Zhongguo zuo pin ji / [Cao Wei bian zhu].  2002 1
Na1555 Fuji 2009 : Fujimori Terunobu 21-seiki kenchiku-damashii = Terunobu Fujimori : architectural spirit in 21st century / [chosha Fujimori Terunobu ; shashin Fujitsuka Mitsumasa].  2009 1
Na1555 Furi 2009 : Minka kenchiku no saikō / Furihata Hironobu.  2009 1
Na1555 Gen 1991 : <>.    1
Na1555 Ito 2009 : 20XX no kenchiku genri e = Creating new principles for 21st century architecture / [chosha Itō Toyoo ... [et al.]].  2009 1
Na1555 Jian 2000   4
Na1555 Kenc 1977 : Kenchiku Shōwa shi / [kanshū Sasaki Hiroshi ; henshū Shin Kenchiku Henshūbu].  1977 1
Na1555 Kenc 2012 : Kenchiku ni tsuite hanashite miyō. zoku.  2012 1
Na1555 Kind 1988 : Kindai wafū kenchiku / Muramatsu Teijirō, Ōmi Sakae [hen] ; Aoki Nobuo ... [et al.] cho.  1988 1
Na1555 Mats 2016 : Ru korubyujie kara toku hanarete : Nihon no nijisseiki kenchiku isan / Matsukuma Hiroshi.  2016 1
Na1555 Nish 2007 : Kenchiku ni tsuite hanashite miyō / NIshizawa Ryūe.  2007 1
Na1555 Suki 2012 : Sukiya daiku = Sukiya carpenter : Bi o sozosuru takumi : Takenaka daiku dogukan junkaiten : Tenrankai zuroku / Takenaka Daiku Dogukan.  2012 1
Na1555 Tang 2011 : Kenchiku to toshi : dezain oboegaki / Tange , Kenzō chu.  2011 1
Na1555 Toya 2016 : Kenchiku shokunin ākaibu : Toyama no sumai to machinami o tsukutta shokunin-tachi shokunin-tachi no chikara de ima no Toyama wa katachizukurareta / Toyamaken Kenchikushikai.  2016 1
Na1555 Yama 2010 : Chiiki shakaiken moderu = Modelling the local community sphere / Yamamoto Riken ; Nakamura Hiroshi ; Fujimura Ryūji.  2010 1
Na1555 Yosh 1979 : Yoshimura Junzō no ditēru : jūtaku o kukei de kangaeru / Yoshimura Junzō, Miyawaki Mayumi cho.  1979 1
Na1555.4 Kenc 1994 : Kenchiku map Tōkyō, 1:10000 = The architectural map of Tokyo, 1:10000 / Gyararī Ma hen.  1994 1
Na1555.5 Jieg 1997 : Jie gou! Riben dang dai ju jiang jian zhu zhi mei : she ji de feng jing x chuang ji de xiang xiang, zou fang wu shi zuo xin shi dai ming jia hua ti zhi zuo / Ri jing jian zhu bian zhu ; Huang Qiongxian yi.  2015 1
Na1555.5 Tuji 2008 : Tu jie dang dai ri ben jian zhu da shi / Da shi xi lie cong shu bian ji bu.  2008 1
Na1555.5.M48 Kool 2012 : Purojekuto Japan : metaborizumu wa kataru ... / Remu Kōruhāsu, Hansu Ururihhi Oburisuto ; hen Ōta Kayoko, Jēmusu Wesutokotto, AMO = Project Japan : metabolism talks ... / Rem Koolhaas, Hans Ulrich Obrist ; editor, Katoko Ota ; coeditor, James Westcott.  2012 1
Na1555.5.M63 Moda 2017 : Modanisuto saikō. Nihon hen : kenchiku no 20-seiki wa koko kara hajimatta / Shōkokusha hen.  2017 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next