My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Nd1049.T29 Liu 1982 : Tang Bohu / Liu Wen.  1981 1
Nd1049.T3 Shih 1973 : Shi Tao de shi jie / [Daoji hui].  1973 1
Nd1049.T3 Shit 2003 : Shitao.  2003 1
Nd1049.T36 Tang 2007 : Ming Tang Yin Xi yuan ya ji tu juan / Su Yuan bian.  2007 1
Nd1049.T557 Ding 2010 : Ding xiong quan hui gu zhan : cong kuang juan hao mai dao xuan li se cai = From heroic expression to resplendent color : Walasse Ting retrospective exhibition / Liu Yongren zhi xing bian ji ; Zhang Zhiwei, Cai Zhenyu fan yi.    1
Nd1049.T7867 Zeng 1998 : Zhongguo Yunnan bai niao tu / Zeng Xiaolian = Hundred kinds of birds in Yunnan, China / Zeng Xiaolian.  1998 1
Nd1049.T817 Dong 1981 : Dong Chensheng jing ju ren wu hua ji / [bian ji Zhao hua chu ban she].  1981 1
Nd1049.T82 Dong 1994 : Dong Qichang, Badashanren shan shui hua feng / Liu Pu, Huang Maorog, Lin Jia bian.  1994 1
Nd1049.W344 Wang 1984 : Jiu Jing feng su bai tu / Wang Yuyi zuo hua ; Duanmu Hongliang ti shi.  1984 1
Nd1049.W3636 Wang 2006 : Gu dai feng su bai tu / Wang Hongli hui.  2006 1
Nd1049.W364 Wang 2016 : Wang Xiaogu zhuan / Liu Ruixuan bian zhu.  2016 1
Nd1049.W39 Wang 2005 : Wang Zheng Qiuci bi hua lin ben = Collection of Kuche frescos painted by Wang Zheng / Wang Zheng zhu.  2005 1
Nd1049.W4 Jian 1987 : Wen Zhengming yu Suzhou hua tan / Jiang Zhaoshen zhu.  1987 1
Nd1049.W4 Wen 1980 : Wen Zhengming.  1980 1
Nd1049.W4 Wen 1997 : Wen Zhengming hua ji.  1997 1
Nd1049.W7845 Wang 2016 : Zhi shi fen zi yu min zu qing huai : Wu Guanzhong de yi shu li xiang ji jing yu jue ze / Wang Hongwei zhu.  2016 1
Nd1049.Y17 Yang 1986 : Yang Shanshen hua ji/ [Hui zhu zhe Yang Shanshen] ; He Gongshang zhu bian.  1986 1
Nd1049.Y17 Yang 1995 : Lingnan feng fan : Yang Shanshen hui gu zhan / Xianggang shi zheng ju zhu ban ; Xianggang yi shu guan chou hua = Lingnan spirit : a retrospective of Yang Shanshen / presented by the Urban Council, Hong Kong ; organized by the Hong Kong Museum of Art.  1995 1
Nd1049.Y295 Yang 2016 : Yang Maolin Made in Taiwan hui gu zhan = Yang Mao-lin : a retrospective / ce hua bian ji: Liao Chunling ; zhi xing bian ji: Chen Yingying.  2016 1
Nd1049.Y3539 Yang 2006 : Shui mo Jiang nan : Yang Mingyi zuo pin xuan / Liu Jianchao zhu bian.  2006 1
Nd1049.Y36 Yang 1993 : You ju ji : Yang Shanshen zuo pin xuan / Ke Shuling zhen cang ; [bian ji Chen Xiuming].  1993 1
Nd1049.Y42 Yan 1985 Qc5 : Yan Wenliang = Yan Wan Liang.  1985 1
Nd1049.Y696 Liu 2016 : Yuan Mei yu "Shi san nü di zi hu lou qing ye tu" / Liu Ruzhong zhu.  2015 1
Nd1049.Y727 Yu 2010 : Yu Hong : jin se tian jing / Youlunsi dang dai yi shu zhong xin, Yi shi wen hua bian = Yu Hong : golden sky / edited by Ullens Center for Contemporary Art & ISreading Culture.  2010 1
Nd1049.Y8234 Yuan 1984 : Yuan Jiang, Yuan Yao : shan shui lou ge jie hua / [bian zhu zhe He Ruyu].  1984 1
Nd1049.Y8234 Yuan 2006 : Yuan Jiang, Yuan Yao.  2006 1
Nd1049.Y83 Chen 1990 : Jian lun Yun Nantian / Cheng Xi zhu.  1990 1
Nd1049.Y836 Yuqn 2012 : Xi gu huan jin : Yuan Zhan chuang zuo 25 nian li cheng zhan / Zhan lan di dian : Gaoxiong Shi mei shu guan 201-203 zhan lan shi ; zhi dao dan wei : Gaoxiong Shi zheng fu wen hua ju ; zhu ban dan wei : Gaoxiong Shi li mei shu guan ; xie ban dan wei : Han she kong jian ; mei ti xie ban : Gaoxiong guang bo dian tai ; ce zhan ren : Xie Peini = A visionary mind : the art of Yuan Jai in a quarter-century / exhibition venue : galleries 201-203, Kaohsiung Museum of Fine Arts ; supported by : Bureau of Cultural Affairs, Kaohsiung City Government ; organized by : Kaohsiung Museum of Fine Arts ; in association with : My Humble House Art Gallery ; media support : Kaohsiung Broadcasting Station ; curator, Pei-ni Beatrice Hsieh.  2012 1
Nd1049.Y84 Yuan 2005 : Yuan Yao shan shui hua jing cui = Yuanyao shanshuihuajingcui  2005 1
Nd1049.Z37 Zao 1988 : Zhao Wuji = Zao Wou-ki.  1988 1
Nd1049.Z43 Zhan 2008 : Mei li de fen ben yi chan : Zhang Daqian shi nü ce / [Zhu Jieying bian].  2008 1
Nd1049.Z446 Zhen 2015 : Zheng Xin hui hua zuo pin ji = Painting works by Zheng Xin / Zheng Xin.  2015 1
Nd1049.Z4814 Noji 2014 : Mi yi yang de Qing ming shang he tu = Nazo no meiga, Seimei j錹kazu / Yedao Gang zhu ; Zhang Huijun yi.  2014 1
Nd1049.Z4814 Tsao 2011 : Tong zhou gong ji : "Qing ming shang he tu" yu bei Song she hui de chong tu tuo xie / Cao Xingyuan zhu.  2011 1
Nd1049.Z4814 Wang 2005 : Qing ming shang he tu de qian gu qi yuan / Wang Kairu zhu.  2005 1
Nd1049.Z4814 Yu 2015 : Yin you yu qu jian : "qing ming shang he tu" jie ma lu / Yu Hui zhu.  2015 1
Nd1050 Niho 1987 : Nihon kaigashi zuten / [kanshū Yamane Yūzō].  1987 1
Nd1052 Ukiy 1965   2
Nd1053 Jinj 1989 : Jinja kozushū / Miyaji Naokazu kanshū ; Fukuyama Toshio hen.  1989 1
Nd1053 Meig 2000   2
Nd1053 Naru 2005 : Fujisan no kaigashi / Naruse Fujio.  2005 1
Nd1053 Niho 1987   10
Nd1053 Ribe 2015 : Riben gu hua ming pin jing xuan / Jin Mo zhu bian.  2015 1
Nd1053 Shin 1984   6
Nd1053.3 Akiy 2002 : Heian jidai sezokuga no kenkyū / Akiyama Terukazu cho.  2002 1
Nd1053.3 Emak 1995 : Emakimono no kanshō kiso chishiki / [hensha Wakasugi Junji].  1995 1
Nd1053.4 Hone 1990   2
Nd1053.4 Hone 1990 Qc5 : Hōnen Shōnin eden / [hensha Komatsu Shigemi].  1990 1
Nd1053.4 Jish 1990 : Boki ekotoba / [henshū kaisetsu Komatsu Shigemi].  1990 1
Nd1053.4 Kego 1990 : Kegonshū soshi eden / [hensha Komatsu Shigemi].  1990 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next