My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Nk1069.K86 Guan 1996 : Guangdong min jian mei shu / [zhu bian Wang Shucun].  1996 1
Nk1069.K87 Xi 1998 : Xi Han Nanyue wang mu wen wu te zhan = Artifacts in the Nanyue King's tomb of western Han dynasty / zhi dao dan wei Jiao yu bu, Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui, Zhonghua fa zhan ji jin ; xie ban dan wei Guangzhou xi han Nanyue wang mu bo wu guan, Zhonghua hai an liang an wen hua zi chan jiao liu cu jin hui, Tainan Shi li wen hua zhong xin.  1998 1
Nk1069.P44 Beij 1983 : Beijing gong yi mei shu ji / Beijing gong yi mei shu yan jiu suo Wang Yi, Wang Mingshi zhu bian.  1983 1
Nk1069.S5 Shan 1973 : Shanghai chu tu wen wu / Shanghai shi wen wu bao guan wei yuan hui bian.  1973 1
Nk1069.S5 Shan 1998 : Shanxi xin chu tu wen wu xuan cui / zhu bian Wu Zhenfeng ; fu zhu bian Han Zhao ; Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo bian.  1998 1
Nk1069.S513 Xu 2005 : Qi Lu min jian zao xing yi shu / Kong Xinmiao zhu bian ; Xu Simin, Zhou Xiaoguang, Kong Xinmiao zhu.  2005 1
Nk1069.S528 Haru 1996 : Harukanaru chōan = Gold & silver treasures and architectural remains from Tang dynasty in China : Kinginki to kenchiku sōshokuten - Tōchō bunka no kagayaki o motomete.  1996 1
Nk1069.S53 Xinj 1975 : Xinjiang chu tu wen wu / Xinjiang Weiwu'er zi zhi qu bo wu guan bian.  1975 1
Nk1069.S669 Shou 2010 : Shou gong yi li de zhi hui : Zhongguo xi nan shao shu min zu wen hua duo yang xing yan jiu / Qin Hongzeng, Wei Danfang deng zhu.  2010 1
Nk1069.T3 Fu 1995 : Fu cheng wen wu te zhan tu lu = Exhibition of Tainan folk craft / [bian ji guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; zong bian ji Huang Yongchuan].  1995 1
Nk1069.T3 Liu 1994 : Shi yong chuan tong min su ji yi / mei shu bian ji Zhan Ren; wen zi bian ji Liu Dawen, Jiang Yinghui, Lu Youzhi.  1994 1
Nk1069.T3 Shiy 1978 : Taiwan min jian yi shu / [Xi Dejin zhu].  1978 1
Nk1069.T3 Zhon 1986 : Zhonghua Minguo gong yi zhan = Exhibicion de obras artisticas de la Republica de China / zhu ban dan wei Lading Mei Zhou san min zhu yi tong yi Zhongguo da tong meng ... [et al. ; ce hua bian ji Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui ; te yue zhuan shu Zhuang Bohe, Ji Ruoxi ; she ying Ye Qingfang ; fan yi Zhang Guanchao, Deng Nianci]  1986 1
Nk1069.T5 Xiza 1991 : Xizang yi shu. Min jian gong yi juan = Bod ljoṅs sgyu rtsal / Xizang zi zhi qu wen xue yi shu jie lian he hui bian.  1991 1
Nk1069.X35 Xian 2007 : Xiangxi min jian gong yi mei shu jing cui / Xiangxi Tujiazu Miaozu Zizhizhou min zu gong yi mei shu yan jiu suo, Xiangxi Tujiazu Miaozu Zizhizhou min zu wen hua yi chan bao hu zhong xin bian.  2007 1
Nk1071 Niho 2005 : Nihon no dentō kōgei saikō : soto kara mita kōgei no shōrai to sono kanōsei / Inaga Shigemi, Patorishia Fisutā hen = Traditional Japanese arts and crafts in the 21th century : reconsidering the future from an international perspective / edited by Inaga Shigemi and Patricia Fister.  2005 1
Nk1071 Suto 2009   5
Nk1072.K9 Dent 2007 : Dentō kōgei saikō, Kyō no uchi soto : kako hakkutsu, genjō bunseki, shōrai tenbō / Inaga Shigemi hen = Traditional Japanese arts & crafts : a reconsideration from inside and outside Kyoto / edited by Shigemi Inaga.  2007 1
Nk1073.6.A1 Ilbo 1998 : Ilbon sojang. 5, Ch'ulgwang Misulgwan ... [et al.] = The Korean relics in Japan. 5, Idemitsu Museum of Arts ... [et al.].  1998 1
Nk1125 Chen 1997 : Gu wan tan jiu wen / Chen Zhongyuan zhu.  1997 1
Nk1125 Tian 2002 : Shou cang qu shi / Tian yuan zhu.  2002 1
Nk1412.N65 Nogu 2003 : Akari : Isamu Noguchi ga tsukutta hikari no chōkoku = Akari, light sculpture by Isamu Noguchi / [henshū (Tōkyō Kokuritsu Kindai Bijutsukan) Kaneko Kenji, Kida Takuya, Kitamura Hitomi].  2003 1
Nk1444.L66 Lund 2011 : Lundun chao dang dai she ji zhan = Super contemporary - designed in London / [Fang Meijing zhi xing bian ji]  2011 1
Nk1483 Dunh   10
Nk1483 Lao 1958 : Dunhuang yi shu / Lao Gan zhu.  1958 1
Nk1483.A1 Gao 2006 : Zhongguo she ji shi = The design history of China / Gao Feng zhu.  2006 1
Nk1483.A1 Gong 1988 Ge3 : Gong yi mei shu ci dian = Gongyimeishu chidian [i.e. cidian] / Zhong yang gong yi mei shu xue yuan bian zhu.  1988 1
Nk1483.A1 Huan 1987 : Zhongguo long wen tu ji / Huang Nengfu, Chen Juanjuan bian zhu.  1987 1
Nk1483.A1 Huan 1995 : Zhongguo ji xiang bai tu / Huang Quanxin bian zhu.  1995 1
Nk1483.A1 Huan 1999 : Zhongguo li dai zhuang shi wen yang / Huang Nengfu, Chen Juanjuan bian zhu.  1999 1
Nk1483.A1 Ji 2002 : Ji xiang tu an yu bian kuang wen yang 1000 li / Jin Guoming, Shao Qi bian.  2002 1
Nk1483.A1 Kong 1986 : Zhongguo chuan tong tu an / Gong Xianlin, Shen Zhiyi, Zheng Jian.  1986 1
Nk1483.A1 Lei 1979 : Zhongguo tu an zuo fa chu tan / Lei Guiyuan zhu.  1979 1
Nk1483.A1 Li 1992 : Zhongguo chuan tong tu an shang xi / Li Xueying, Shu Tong bian zhu.  1992 1
Nk1483.A1 Li 2000 : Zhongguo shou wen zhuang shi = Zhongguo shouwen zhuangshi / Li Yi zhu, Dongye Changhe zhu.  2000 1
Nk1483.A1 Naka 1985 : Tenkai shashin ni yoru Chūgoku no monʼyō = The panoramic views of Chinese patterns / hencho Nakano Tōru ; shashin Ogawa Tadahiro.  1985 1
Nk1483.A1 Qiao 1990 : Zhongguo ji xiang wu / Qiao Jitang zhu.  1990 1
Nk1483.A1 Qiwu 2008 : Qi wu wen shi tu dian / Qian Yongning, Hou Huijun zhu bian.  2008 1
Nk1483.A1 She 2001 : She ji jia tu dian : Zhongguo shao shu min zu wen yang jing cui / Shi Wen bian.  2001 1
Nk1483.A1 Sung 2003 : Zhongguo wen shi ji qi xiang zheng yi yi / Cheng Qiren zhu.  2003 1
Nk1483.A1 Tian 1979 : Gu jian zhu tu an / Tian Zhaoqi bian hui.  1979 1
Nk1483.A1 Tian 2003 : Zhongguo wen yang shi = A history of Chinese decorative designs / Tian Zibing, Wu Shusheng, Tian Qing zhu.  2003 1
Nk1483.A1 Wang 2006 : Zhongguo min jian ji xiang tu dian / Wang Junyun bian zhu.  2006 1
Nk1483.A1 Wu 2009   4
Nk1483.A1 Ye 1997 : Zhongguo wen shi yan jiu / Ye Liutianzeng zhu.  1997 1
Nk1483.A1 Ye 2002 : Zhongguo zhuang shi yi shu shi / Ye Liu Tianzeng zhu.  2002 1
Nk1483.A1 Zhan 1988 : Zhongguo ji xiang tu an ji / Zhang Yu bian.  1988 1
Nk1483.A1 Zhan 2009 : Zhongguo jing dian wen yang su cai ku / Zhang Tao, Cong Lin bian zhu.  2009 1
Nk1483.A1 Zhan 2010 : Tian ci rong hua : Zhongguo gu dai zhi wu zhuang shi wen yang fa zhan shi = Natural attracting : the history of Chinese ancient patterns of plant motifs / Zhang Xiaoxia zhu.  2010 1
Nk1483.A1 Zhon 1987 : Zhongguo wen shi / Fu ren da xue zhi ping fu zhuang xue xi bian hui ; [zhu bian Li Chunfang].  1991 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next