My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Pl1083 Diao 1995 : Xin shi qi da lu Han yu de fa zhan yu bian ge / Diao Yanbin zhu.  1995 1
Pl1083 Mo 1958 : Zhonghua yu wen gai ge / zhu zuo zhe Mo Tiansui ; jiao ding zhe Tan Zhemin.  1959 1
Pl1083 Wei 2011 : Xing shi yi shi de jue xing : wu si bai hua wen yan jiu / Wei Jizhou zhu.  2011 1
Pl1083 Xian 2011 : Xian dai Han yu tong yong zi dian = Xiandai Hanyu tongyong zidian / zhu bian Guan Changlong ; fu zhu bian Shen Jia, Chen Xuejun.  2011 1
Pl1091 Karl 1963 : Zhongguo yu zhi xing zhi ji qi li shi, Gao Benhan zhu, Du Qirong yi.  1963 1
Pl1093 Hou 1989 : Wen yan wen zhi shi biao jie / Hou Yunlong zhu.  1989 1
Pl1093 Wang 1990 Ge3 : Gu dai Han yu shi yong zhi shi ci dian / zhu bian Wang Jimin ; fu zhu bian Deng Yingcheng, Xiao Rujiu.  1990 1
Pl1095 Cang 2016 : Han zi de mei li : cong dui lian, shi ci, mi yu, shu fa fa xian bo da jing shen, qu wei ang ran de Han zi ao mi / Canglang zhu.  2016 1
Pl1095 Chi 1984 : Yu lin qu hua = Yulin quhua / Chi Fanghao, Zhu Guoqing.  1984 1
Pl1095 Zhou 1995   2
Pl1097 Jian 1997 : Tang Wu dai yu yan ci dian = Tang wudai yuyan cidian / bian zhu Jiang Lansheng, Cao Guangshun.  1997 1
Pl1099 Han 1997 : Han wai yu yan wen hua dui bi yu dui wai Han yu jiao xue / Zhao Yongxin zhu bian ; Bi Jiwan fu zhu bian.  1997 1
Pl1099 Han 1999 : Han Ying dui bi yu fa lun ji = Essays on the contrastive study of Chinese-English : syntax : a cognitive-functional approach / Zhao Shikai zhu bian.  1999 1
Pl1099 Liu 2011 : Ying Han yu yan bi jiao yu fan yi = A contrastive approach to translation between English and Chinese = YingHan yuyan bijiao yu fanyi / zong zhu bian Feng Qinghua ; Liu Quanfu bian zhu.  2011 1
Pl1099 Lu 2000 : Dui wai Han yu chang yong ci yu dui bi li shi = Comparative illustration of common Chinese words and expressions / Lu Fubo bian zhu ; Hong Huiling, Liu Ping Ying wen fan yi.  2000 1
Pl1099 Pan 1997 : Han Ying yu dui bi gang yao / Pan Wen'guo.  1997 1
Pl1099 Zhan 1981 : Ying Han bi jiao yu fa gang yao / Zhang Jin, Chen Yunqing bian zhu.  1981 1
Pl1101 Jing 2013 Qb1 : Jing wai Han yu li shi yu fa yan jiu wen xuan = Selected readings in Chinese historical syntax / Wu Fuxiang bian.  2013 1
Pl1101 Zhan 2003 : Gu Han yu yu fa xue / Zhang Wenguo, Zhang Nengfu zhu.  2003 1
Pl1101 Zhan 2004 : Xi zhou Han yu yu fa yan jiu / Zhang Yujin zhu.  2004 1
Pl1101 Zhou 1959 Qb4 : Zhongguo gu dai yu fa = A historical grammar of ancient Chinese / Zhou Fagao zhu.  1959- 1
Pl1103 Chen 2014 Qb1 : Han yu shi shi de miao xie yu kao cha / Chen Manhua zhu.  2014 1
Pl1103 Cui 2014 Qb1 : Ji nian yu fa xiu ci jiang hua fa biao liu shi zhou nian xue shu lun wen ji / Cui Xianjun zhu bian.  2014 1
Pl1103 Diao 2016 : Dang dai Han yu yu fa yan jiu / Diao Yanbin zhu.  2016 1
Pl1103 Fang 1992 : Shi yong Han yu yu fa / Fang Yuqing zhu.  1992 1
Pl1103 Gu 1991 : Gu dai Han yu jiao xue ci dian / Zhou Dapu zhu bian.  1991 1
Pl1103 Guo 2000 : Jian ming Han yu yu fa / Guo Zhenhua zhu = A concise Chinese grammar / by Guo Zhenhua.  2000 1
Pl1103 Hu 2002 : Hu Yushu, Zhang Bin xuan ji / Hu Yushu, Zhang Bin zhu ; Fan Kaitai bian.  2002 1
Pl1103 Huan 2015 : Xian dai Han yu jin suo gou shi de duo wei yan jiu / Huangfu Sufei zhu.  2015 1
Pl1103 Li 1988 : Gu Han yu yu fa xiu ci ci dian / Li Side, Ding Longjian, Zhang Yonghua.  1988 1
Pl1103 Li 1996 : Shi yong yu fa xiu ci jiao cheng / Li Jiayao, Li Xizong zhu.  1996 1
Pl1103 Li 2001 : Li Jinxi xuan ji / Li Jinxi zhu.  2001 1
Pl1103 Li 2004 : Shang gu yu fa yan jiu : Li Zuofeng zi xuan ji / [zuo zhe Li Zuofeng].  2004 1
Pl1103 Lu 1984 : Han yu yu fa lun wen ji / Lü Shuxiang zhu.  1984 1
Pl1103 Lu 2002 : Lü Shuxiang xuan ji / Zhu Dexi zhu.  2002 1
Pl1103 Lu 2010 : Han yu yu fa jiao xue li lun yu fang fa / Lu Fubo zhu.  2010 1
Pl1103 Lu 2014 : Dui wai Han yu jiao xue yu fa jiang yi = Duiwai Hanyu jiaoxue yufa jiangyi / Lü Wenhua zhu.  2014 1
Pl1103 Lu 2016 : Xian dai Han yu yu fa / Lu Zongda, Yu Min zhu.  2016 1
Pl1103 Luo 2018 : Jie gou, yuan xing yu biao ji : Han yu tong gou yi xing ji xiang guan xian xiang yan jiu / Luo Hongchang zhu.  2018 1
Pl1103 Ma 1983 : Ma shi wen tong / Ma Jianzhong zhu.  1983 1
Pl1103 Ma 1997 : Jian ming shi yong Han yu yu fa / Ma Zhen.  1997 1
Pl1103 Ni 1986 : Shi yong Han yu yu fa / Ni Baoyuan, Zhang Zongzheng.  1986 1
Pl1103 Sun 2005 Qb1 : Zhongguo gu dai yu fa xue tan jiu : zeng ding ben / Sun Liangming zhu.  2005 1
Pl1103 Wang 1985   15
Pl1103 Wang 2002 : Wang Li xuan ji / Wang Li zhu.  2002 1
Pl1103 Wu 1948 : Chūgoku gengo soshiki ron / Go Shukei cho.  1948 1
Pl1103 Wu 1997 Qb1 : Xian dai Han yu de qi yi / Wu Yingcai, Li Yude zhu.  1997 1
Pl1103 Xian 1980 : Xian dai Han yu ba bai ci = Xiandai hanyu babai ci / [zhu bian Lü Shuxiang ; bian xie Li Linding ... [et al.] ; zi liao Liu gaidi ... [et al.].  1980 1
Pl1103 Xing 2001 : Xing Fuyi xuan ji / Xing Fuyi zhu.  2001 1
Pl1103 Yang 2016   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next