My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Pl1273 Liu 1992 Ge3 : Cheng yu shu yu ci dian / Liu Yeqiu, Yuan Yuxin, Xu Zhensheng bian.  1992 1
Pl1273 Liu 2002 : Zhongguo cheng yu tong jian / bian zhu Liu Zhanfeng.  2002 1
Pl1273 Ma 1958 : Cheng yu li shi gu shi / Ma Hua chu.  1981 1
Pl1273 Miao 1984 : Cheng yu shu yuan shi yi / Miao Shusheng, Yu Boliang.  1984 1
Pl1273 Ni 1984 : Cheng yu li shi / Ni Baoyuan.  1984 1
Pl1273 Nie 1982 : Han Ying shuang jie cheng yu ci dian / Nie Chongxin bian zhu.  1982 1
Pl1273 Qie 1989 Ge3 : Qie kou da ci dian / Wu Hanchi zhu bian.  1989 1
Pl1273 Rong 1982 : Cheng yu gu shi xuan du = Chengyu gushi xuandu / Rongsheng bian xie.  1982 1
Pl1273 Shen 1972 : Shi yong cheng yu da ci dian / Shen Yizhong bian.  1972 1
Pl1273 Shen 1986 : Dian gu shi zhu / Sheng Guangzhi, Sun Baowen.  1986 1
Pl1273 Shi 1984 : Shi yong cheng yu ci dian / Chang Xiaofan bian.  1984 1
Pl1273 Shi 1999 Ge3 : Shi yong cheng yu da ci dian / Wu Zongwen zhu.  1999 1
Pl1273 Shu 1991 : Shuang ju cheng yu / Shu Yan bian zhu ; [bian ji Yiwei ; cha tu Zhang Minbiao].  1991 1
Pl1273 Su 1991 : Su yu dian gu jing xuan / Ren He zhu bian ; [zhuan xie Rong Sheng ... et al.].  1991 1
Pl1273 Su 1991 Ge3 : Su yu xiao dian = Su yu xiao dian / Yang Guisheng ... [et al.].  1991 1
Pl1273 Wan 1986 Ge3 : Wan tiao cheng yu ci dian / zhu bian Yan Yushu ; bian cuan zhe Ma Youchen [and others].  1986 1
Pl1273 Wang 1981 : Han Ying cheng yu shou ce / Wang Defu, Qiang Zhenxin, Zhou Zongxin bian ; Chen Zhiyuan shen jiao = A Chinese-English handbook of idioms / compilers Wang Defu, Qiang Zhenxin, Zhou Zongxin ; editor Chen Zhiyuan.  1981 1
Pl1273 Wang 1990 : Ai ren . tong zhi : Da lu su ci zhuan jian / Wang Dechun zhu.  1990 1
Pl1273 Wang 2004 : Da lu liu xing yu / Wang Xiaohan zhu.  2004 1
Pl1273 Wu 1981 : Cheng yu gu shi / Wu Yucheng ; feng mian, cha tu Gu Gan.  1981 1
Pl1273 Wu 1990 : Huai jiu Xianggang hua / Wu Hao chu.  1990 1
Pl1273 Xian 2013 : Xian dai Han yu cheng yu gui fan da ci dian = Xiandai Hanyu chengyu guifan da cidian / shou xi gu wen Xu Jialu; Li Xingjian zhu bian.  2013 1
Pl1273 Xiao 1995 Ge3 : Han yu cheng yu zu qun ci dian / Xiao Zhuoru bian.  1995 1
Pl1273 Xin 1981 : Xin Han Ying cheng yu shou ce / [Guo Xiumei] = A New handbook on Chinese idioms /[Guo Xiumei].  1981 1
Pl1273 Xu 1985 Ge3 : Chang yong su yu shou ce / Xu Zongcai, Ying Junling.  1985 1
Pl1273 Xu 2014 Qb1 : Hai xia liang an Han yu ci hui cha yi yan jiu : Haixia liangan Hanyu cihui chayi yanjiu / Xu Hongjin zhu.  2014 1
Pl1273 Yang 1978 : Cheng yu gu shi xuan / Yang Zhenzhong, Chen Renxiong bian xie ; Gao Shi cha tu.  1978 1
Pl1273 Yi 1991 : Fan yi cheng yu / Yiwei bian zhu.  1991 1
Pl1273 Yin 1999 : Cheng yu 100 = 100 Chinese idioms and set phrases / Yin Binyong bian zhu ; Han Hui fan yi ; Liu Feng, Liu Gengtao hui tu.  1999 1
Pl1273 Yu 1993 : Han yu cheng yu Ying yi ci dian = A dictionary of Chinese idioms with English translations / Yu Jialou bian zhu ; Ge Weigui, Dai Weidong shen ding.  1993 1
Pl1273 Yu 2000   2
Pl1273 Yuan 1988 Ge3 : Cheng yu dian gu / Yuan Lin, Shen Tongheng.  1988 1
Pl1273 Zhan 2016 : Han Ying shu yu ji qi hu yi / Zhang Lihua zhu.  2016 1
Pl1273 Zhen 2015 : Xian dai Han yu xi yu xing bian yi yi gou shi yan jiu = Xiandai Hanyu xiyuxing bianyi yigoushi yanjiu / Zheng Juanman zhu.  2015 1
Pl1273 Zhon 1986 Ge3 : Zhonghua cheng yu da ci dian / [Xiang Guangzhong, Li Xingjian, Liu Songyun zhu bian].  1986 1
Pl1273 Zhon 1987 Ge3 : Zhongguo cheng yu da ci dian = Zhongguo chengyu dacidian / bian xie ren Wang Tao ... [et al.].  1987 1
Pl1273 Zhon 1989 Ge3 : Zhongguo su yu da ci dian = Zhongguo suyu dacidian / [Zhu bian Wen Duanzheng]  1989 1
Pl1273 Zhon 1991 : Zhongguo cheng yu gu shi yi bai pian = 100 Chinese idioms and their stories / Yang Liyi xuan yi.  1991 1
Pl1273 Zhon 1991 Ge3 : Zhongguo li dai zhu ci he yu da guan / Shang He zhu bian.  1991 1
Pl1273 Zhon 1999 : Zhong Ying wen cheng yu lei ju = A collection of Chinese sayings with English equivalents / Zhang Zaixian bian.  1998 1
Pl1273 Zhon 2002 : Zhongguo gu dai cheng yu gu shi / Zhao Yunhui bian.  2002 1
Pl1273 Zhou 1984 : Cheng yu gu shi wu bai pian xu bian / Zhou Jinhua.  1984 1
Pl1273 Zhou 1986 Ge3 : Wu yong cheng yu ci dian / Zhou Hongming bian zhu.  1986 1
Pl1273 Zhua 1991 : Tong yi cheng yu / Zeyi bian zhu ; [bian ji Yiwei ; cha tu Zhang Minbiao].  1991 1
Pl1275 Dixi 1963 : Seng qie chi du / Dixian zhu.  1963 1
Pl1275 Luan 2003 : Gong wen bing wu jiao zheng zhi nan / Luan Zhaojun zhu.  2003 1
Pl1275 Wang 2002 : Ying yong Han yu du xie jiao cheng = Introduction to Chinese writing / Wang Hailong bian zhu.  2002 1
Pl1275.W959 Wu 1961 : Zui xin bai hua shu xin / Wu Suxuan zhu.  1961 1
Pl1277 Chen 1980 : Fan yi wen ti tan suo : Mao xuan Ying yi yan jiu / Cheng Zhenqiu zhu.  1980 1
Pl1277 Chen 1992 : Zhongguo yi xue li lun shi gao / Chen Fukang zhu.  1992 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next