My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Pl2653 Xiao 1991 : Xiao xiao yi ge xiao nü ren / [Li Chun'en and others].  1991 1
Pl2653 Xiao 2001 : Xiao shuo yue bao : di ... jie bai hua jiang ru wei zuo pin ji = Fiction monthly / Xiao shuo yue bao bian ji bu bian.  2001- 1
Pl2653 Xiao 2004 : Xiao shuo yue bao 2004 nian jing pin ji = Fiction monthly / Xiao shuo yue bao bian ji bu bian.  2005 1
Pl2653 Xiao 2005 : Xiao shuo yue bao = Fictionmonthly. 2005 nian jing pin ji / Xiao shuo yue bao bian ji bu bian.  2006 1
Pl2653 Xin 1989 : Xin Taibei ren / Asheng zhu bian.  1988 1
Pl2653 Yazhou 1955   2
Pl2653 Yiji 1982 : Yi jiu ba yi nian duan pian xiao shuo xuan.  1982 1
Pl2653 Yiji 1985   6
Pl2653 Yin 1989 : Yin yang ba gua.  1989 1
Pl2653 Yue 1992 : Yue liang de bei mian yi ding hen leng : gai ge xiao shuo / zhu bian Liu Xiqing ; xuan ping Cao Shuwen.  1992 1
Pl2653 Zhan 1988 : Tie xue sheng ya : [yi ge shao jiang qing bao guan de zi shu] / Zhang Yi, Xue Jiazhu zhu.  1988 1
Pl2653 Zhe 1993 : Zhe shi yi pian shen qi de tu di / Li Shuang, Zhang Yi zhu bian ; Liu Yong bian.  1993 1
Pl2653 Zhon   26
Pl2653 Zhon 1980 : Zhongguo da lu zui an xiao shuo xuan / Cen Ying bian.  1981 1
Pl2653 Zhon 1982   2
Pl2653 Zhon 1984 : Zhong pian xiao shuo xuan / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian.    1
Pl2653 Zhon 1985   2
Pl2653 Zhon 1986   3
Pl2653 Zhon 1987   2
Pl2653 Zhon 1989 : Zhong pian xiao shuo xuan / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian.    1
Pl2653 Zhon 1990   3
Pl2653 Zhon 1991   3
Pl2653 Zhon 1992   2
Pl2653 Zhon 1993 : Zhongguo xian feng xiao shuo jing xuan / Chen Xiaoming xuan bian.  1993 1
Pl2653 Zhon 1994   3
Pl2653 Zhon 1995 : Zhongguo shi yan xiao shuo xuan / Li Tuo bian.  1995 1
Pl2653 Zhon 1996   4
Pl2653 Zhon 1998   4
Pl2653 Zhon 2000   2
Pl2653 Zhon 2001   4
Pl2653 Zhon 2002 : 2001 Zhongguo zui jia zhong duan pian xiao shuo / Lin Jianfa xuan bian.  2002 1
Pl2653 Zhon 2004   7
Pl2653 Zhon 2005   4
Pl2653 Zhon 2006   4
Pl2653 Zhon 2006 Qb1 : Zhongguo xian dai ming jia duan pian xiao shuo xuan / Lao She deng zhu ; Sha Boli deng yi = Masterpieces by modern Chinese fiction writers / written by Lao She and others ; translated by Sidney Shapiro and others.  2006 1
Pl2653 Zhon 2007   3
Pl2653 Zhon 2008 : 2007 Zhongguo zui jia zhong pian xiao shuo / zhu bian Wang Meng ; fen juan zhu bian Lin Jianfa.  2008 1
Pl2653 Zhon 2009   2
Pl2653 Zhon 2010   2
Pl2653 Zhon 2011   3
Pl2653 Zhon 2011 Qb1 : 2011 zhong pian xiao shuo / Ren min wen xue chu ban bian ji bu bian xuan.  2012 1
Pl2653 Zhon 2016   3
Pl2653 Zhon Qb1   2
Pl2653 Zui 1990 : Zui lan de lan / Zhu Tianwen deng zhu.  1990 1
Pl2655 Kafk 2013 : Ji e yi shu jia / [Aodili] Kafuka deng zhu ; Chen Long yi.  2013 1
Pl2656.E3 Yu 1970   2
Pl2656.E7 Duan 1971   3
Pl2657.J38 Riben 1986   4
Pl2658 Cheu 2010 : An anthology of Chinese discourse on translation = Zhongguo fan yi hua yu Ying yi xuan ji / Zhang Peiyao (Martha P.Y. Cheung) bian zhu (fu ping zhu) ; Bai Liping dao du ; Lin Wusun gu wen bian ji.  2010 1
Pl2658 Wang 2015 : San zi jing / (Song) Wang Yinglin zhu ; Meng Fanjun yi zhu = The three-character canon / written by Wang Yinglin ; translated by Meng Fanjun. Qian zi wen / (Liang) Zhou Xingsi zhu ; Peng Fasheng yi zhu. = The thousand character writing / written by Zhou Xingsi ; translated by Peng Fasheng. Xiao jing / Gu Danke yi zhu = The book of filial piety / translated by Gu Danke.  2015 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next