My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Pl2665.T3 Wei 1990 : Tao Yuanming tan gao / Wei Zhengshen zhu.  1990 1
Pl2665.T3 Wei 1991 : You ran jian Nanshan / Wei Fengjuan zhu.  1991 1
Pl2665.T3 Yeh 2007 : The poems of Tao Yuanming. eng  2007 1
Pl2665.T3 Yuan 2011 : Tao Yuanming ji jian zhu / Yuan Xingpei zhuan.  2011 1
Pl2665.W27 Wang 1981 : Shi yi ji / Wang Jia zhuan ; Xiao Qi lu ; Qi Zhiping jiao zhu.  1981 1
Pl2666.L5 Xu 1991 : Shi shuo xin yu xuan yi / Liu Yiqing zhuan ; Xu Chuanwu zhu yi.  1991 1
Pl2666.L55 Zhou 2017   3
Pl2666.P3 Bao 1980 : Bao can jun ji zhu / Bao Zhao zhu ; Qian Zhonglian zeng bu ji shuo jiao.  1980 1
Pl2666.P3 Bao 2016   2
Pl2667.H73 Xie 1995 : Xie Tiao yu Li Bai yan jiu / Mao Jiapei, Li Zilong zhu bian.  1995 1
Pl2670.A6 Han 1980 : Han Yu wen xuan / Tong Dide xuan zhu.  1980 1
Pl2671 An 1982 : Li Bai nian pu / An Qi, Xue Tianwei.  1982 1
Pl2671 An 1983 : Li Bai shi xin jian / An Qi zhu.  1983 1
Pl2671 An 1984   2
Pl2671 Bei 1981 : Li Bai shi lun / Pei Fei zhu.  1981 1
Pl2671 Chan 1980 : Li Bai zai Anhui / Chang Xiufeng, He Qingshan, Shen Hui.  1980 1
Pl2671 Guo 1971 : Li Bai yu Du Fu / Guo Moruo [zhu].  1971 1
Pl2671 Jini 1984 : Ji nian Li Bai shi shi yi er er ling nian ji jiang you Li Bai ji nian guan kai guan da hui hui kan / Li Bai ji nian guan bian.  1984 1
Pl2671 Li 1962 : Li Bai yan jiu / Wang Yunxi deng zhu.  1962 1
Pl2671 Li 1965 : Dao jiao tu de shi ren Li Bai ji qi tong ku / Li Zhangzhi chu.  1965? 1
Pl2671 Li 1977   4
Pl2671 Li 1978 : Li Bai shi xuan zhu / "Li Bai shi xuan zhu" bian xuan zu.  1978 1
Pl2671 Li 1986 : Li Bai kao yi lu / Li Congjun zhu.  1986 1
Pl2671 Li 1990 : Li Bai quan ji bian nian zhu shi / An Qi ... [et al.].  1990 1
Pl2671 Li 2007 : Li Bai shi xuan = Selected poems of Li Bai / Xu Yuanchong ying yi.  2007 1
Pl2671 Li 2015   8
Pl2671 Nan 1999 : Li Bai / Nanshan bian xie.  1999 1
Pl2671 Sun 1957 : Li Bai shi lun ji qi ta / Sun Shuqing zhu.  1957 1
Pl2671 Wang 1954 : Li Bai / Wang Yao zhu.  1954 1
Pl2671 Xu 1984 : Li Bai he ta de shi ge / Xu Shuren zhu.  1984 1
Pl2671 Xu 2000 : Shi qing fu bi hua zhe xian : Li Bai shi fu jiao rong de duo mian xiang kao cha / Xu Donghai zhu.  2000 1
Pl2671 Yang 1988 : Shi zhong de Li Bai / Yang Huijie zhu.  1988 1
Pl2671 Yu 1983 : Li Bai cong kao / Yu Xianhao zhu.  1982 1
Pl2671 Yu 1991 : Zhe xian shi hao Li Bai / Yu Xianhao, Zhang Qichao zhu.  1991 1
Pl2671 Zhan 1984 : Li Bai shi lun cong / Zhan Ying zhu.  1984 1
Pl2671 Zhan 2013 Qb1 : Li Bai jing shen yu shi ge yi shu xin tan / Zhang Ruijun zhu.  2012 1
Pl2671 Zhon : Zhongguo Li Bai yan jiu / Zhongguo Li Bai yan jiu hui, Ma'anshan Li Bai yan jiu suo bian.    1
Pl2671 Zhon 1993 : Zhongguo Li Bai yan jiu, 1991 nian ji / Zhongguo Li Bai yan jiu hui Ma'anshan "Zhongguo Li Bai yan jiu" bian ji bu.  1993 1
Pl2671 Zhon 1996 : Zhong xue sheng wen xue jing du : Li Bai / Bihua xuan zhu.  1996 1
Pl2671 Zhou 1975 : Lun Li Du shi / Zhou Shaoxian zhu.  1975 1
Pl2671.K83 Lin 1974 : Ping Guo Moruo de "Li Bai yu Du Fu" / Lin Manshu zhu.  1974 1
Pl2671.Z5 Lin 1954 : Shi ren Li Bai / Lin Keng chu.  1954 1
Pl2671.Z7 Huan 1958 : Li Taibai nian pu : fu Li Taibai bian nian shi mu lu / Huang Xigui bian.  1958 1
Pl2671.Z8 Ge 1991 : Li Bai yu Zhongguo chuan tong wen hua / Ge Jingchun zhu.  1991 1
Pl2671.Z9 An 1983 : Li Bai zong heng tan / An Qi zhu.  1983 1
Pl2672 Li 1981 : Li Shangyin shi xuan / Anhui shi fan da xue Zhong wen xi gu dai wen xue jiao yan zu xuan zhu.  1978 1
Pl2672 Li 1986 : Li Shangyin shi xuan : shu qing shi ren / [zuo zhe Guo Mingjin].  1986 1
Pl2672 Li 1988 : Li Shangyin shi xuan / Liu Yisheng zhu bian ; Chen Yongzheng xuan zhu.  1988 1
Pl2672 Li 1990 : Li Shangyin shi san bai shou yi shang / Li Miao zhu.  1990 1
Pl2672 Li 2016 : Li Shangyin shi wen jian shang ci dian / Shanghai ci shu chu ban she wen xue jian shang ci dian bian zuan zhong xin bian.  2016 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next