My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Pl2727.S2 Sun 1997 : "Hong lou meng" dui hua yan jiu / Sun Ailing zhu.  1997 1
Pl2727.S2 Sun 2003 : Hong xue, 1954 / Sun Yuming zhu.  2003 1
Pl2727.S2 Sun 2004 : Hong lou shou cang / Sun Yimin zhu.  2004 1
Pl2727.S2 Taiw 1981 : Taiwan Hong xue lun wen xuan / Hu Wenbin, Zhou Lei bian.  1981 1
Pl2727.S2 Wang 1980 : Lun Feng jie / Wang Zhaowen.  1980 1
Pl2727.S2 Wang 1984 : Hong lou meng ren wu lun [electronic resource] / Wang Kunlun zhu.  1984 1
Pl2727.S2 Wang 1985 : Hong lou meng ren wu chong tu lun / Wang Zhiwu zhu.  1985 1
Pl2727.S2 Wang 1990 : Hong lou shuo meng / Wang Dafang zhu.  1990 1
Pl2727.S2 Wang 1993 : "Hong lou meng" qi shi lu / Wang Meng chu.  1993 1
Pl2727.S2 Wang 2005 : Wang Meng huo shuo Hong lou meng / Wang Meng zhu.  2005 1
Pl2727.S2 Wang 2008 : Bu nu li, wu ning si? : Wang Meng tan hong shuo shi / [Wang Meng zhu].  2008 1
Pl2727.S2 Wang 2017 : Hong lou qi shi lu / Wang Meng.  2017 1
Pl2727.S2 Wen 1977 : Hong lou meng shi ci shi zhu / Wen Bing bian zhu.  1977 1
Pl2727.S2 Wu 1980 : Hong lou meng tan yuan wai bian / Wu Shichang zhu.  1980 1
Pl2727.S2 Wu 1985 : "Chai Dai he yi" xin lun : "Hong lou meng" zhu yao ren wu jie gou guan xi yan jiu / Wu Xiaonan zhu.  1985 1
Pl2727.S2 Xu 1980 : Hong lou meng yi shu lun / Xu Chi.  1980 1
Pl2727.S2 Xu 1984 : Hong lou meng ren wu su miao / Xu Weichen zhu.  1984 1
Pl2727.S2 Yu 1972 : Hong lou meng bian / You Pingbo zhu.  1972 1
Pl2727.S2 Yu 1978 : Hong lou meng de liang ge shi jie / Yu Yingshi zhu.  1978 1
Pl2727.S2 Yu 1988 : Yu Pingbo lun Hong lou meng.  1988 1
Pl2727.S2 Yu 1997 : Hong lou meng shi ci lian yu ping zhu / Yu Zhou, Niu Wu.  1997 1
Pl2727.S2 Yu 2015 : Hong lou meng yan jiu / Yu Pingbo zhu.  2015 1
Pl2727.S2 Zeng 1957 : Tan Hong lou meng / Zeng Minzhi zhu.  1957 1
Pl2727.S2 Zeng 1987 : Man bu da guan yuan / Zeng Yanghua zhu ; [zhu bian Liu Yisheng].  1987 1
Pl2727.S2 Zhan 1978 : Man shuo Hong lou / Zhang Bilai, zhu.  1978 1
Pl2727.S2 Zhan 1985 : Tan "Hong lou meng" : yi ming "Hong xue chu yan" / Zhang Bilai zhu.  1985 1
Pl2727.S2 Zhao 1975 : Hong lou meng yan jiu xin bian / Zhao Gang, Chen Zhongyi zhu.  1975 1
Pl2727.S2 Zhao 1978 : Hua xiang tong chou du Hong lou / Zhao Gang zhu.  1978 1
Pl2727.S2 Zhao 1981 : Man tan Hong lou meng / Zhao Gang zhu.  1981 1
Pl2727.S2 Zhen 2017 : Duo'ermeng de Hong lou meng / [Fa] Zheng Bixian zhu.  2017 1
Pl2727.S2 Zhi 1960 : Zhi yan zhai Hong lou meng ji ping / Yu Pingbo ji ; Zhong hua shu ju Shanghai bian ji suo bian.  1960 1
Pl2727.S2 Zhou 1964   3
Pl2727.S2 Zhou 1976 : Hong lou meng xin zheng / Zhou Ruchang zhu.  1976 1
Pl2727.S2 Zhou 1983 : Hong lou meng yan jiu lun ji / Zhou Shaoliang zhu.  1983 1
Pl2727.S2 Zhou 1985 : Shi tou ji jian zhen / Zhou Huchang, Zhou Ruchang he zhu.  1985 1
Pl2727.S2 Zhou 1992 : Cao Xueqin xin zhuan / Zhou Ruchang zhu.  1992 1
Pl2727.S2 Zhou 2003 : Hong lou jia shi : Cao Xueqin shi zu wen hua shi guan / Zhou Ruchang zhu ; Zhou Lunling bian.  2003 1
Pl2727.S2 Zhou 2004 : Cao Xueqin hua zhuan / Zhou Ruchang zhu ; Zhao Huachuan hui.  2004 1
Pl2727.S2 Zhou 2005 : Bu fu ru lai bu fu qing : "Shi tou ji" bai er shi hui chu tan / Zhou Mengdie.  2005 1
Pl2727.S2 Zhou 2018 : Hong lou shi er ceng : Zhou Ruchang miao jie Hong lou / Zhou Ruchang zhu ; Zhou Lunling bian.  2018 1
Pl2727.S2 Zhu 1991 : Hong lou meng yan jiu / [zuo zhe Zhu Danwen].  1991 1
Pl2727.S2 Zhu 2007 : Hu Shi yu "Hong lou meng" / Zhu Hong zhu.  2007 1
Pl2727.S22 Hu 1983 : "Hong lou meng" zuo zhe--Cao Xueqin gu ju de fa xian / [zuo zhe Hu Deping].  1983? 1
Pl2727.S22 Zhan 2000 : Man shuo Hong lou / Zhang Qingshan, Liu Yongliang zhu.  2000 1
Pl2727.S3 Cao 1996   2
Pl2728.Z5 Huan 2016 : Zeng Guofan shi wen yan jiu = Research on Zeng Guofan's poetries and proses / Huang Wei zhu.  2016 1
Pl2729.S4 Zeng 1957 : Nie hai hua / Zeng Pu zhu.  1957 1
Pl2729.S4 Zeng 1991 : Nie hai hua / Zeng Pu zhu.  1991 1
Pl2729.S47 Zuo 1960 : Zuo Wenxiang gong zou du / Zou Zongtang zhu ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.  1960 1
Pl2729.U6 Dong 1950 : Zui xing shi / Donglugukuangsheng zhu.  195-? 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next