My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Pl2747.K8 Jian 2010 : Jiang Guangci yan jiu zi liao / Fang Ming bian.  2010 1
Pl2747.M8 Jian 1948 : Ye gong / Jiang Muliang zhu.  1948 1
Pl2747.M8 Jian 1951 : Lao xiu cai / Jiang Muliang bian zhu.  1951 1
Pl2747.P5 Chen : Ding Ling zhuan / Chen Binyin bian.  1938 1
Pl2747.P5 Ding : Ding ling xuan ji [Jiang Bingzhi] zhu, Chen Lei bian xuan.  195- 1
Pl2747.P5 Ding 1931 : Yi ge nü ren / Ting Ling zhu.  1931 1
Pl2747.P5 Ding 1950 : Wo zai Xiacun de shi hou / Ting Ling zhu.  1950 1
Pl2747.P5 Ding 1954 : Ding ling duan pian xiao shuo xuan ji.  1954 1
Pl2747.P5 Ding 1961 : Mu qin / Ding Ling zhu.  1961 1
Pl2747.P5 Ding 1981   2
Pl2747.P5 Ding 1983   6
Pl2747.P5 Ding 1984 : Fang Mei san ji / Ding Ling.  1984 1
Pl2747.P5 Ding 1985 : Ding Ling / Yang Guixin bian ; San lian shu dian Xianggang fen dian, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban.  1985 1
Pl2747.P5 Ding 1988   3
Pl2747.P5 Ding 1994 : Ding Ling nü xing xiao shuo / Huang Huilin xuan bian.  1994 1
Pl2747.P5 Ding 1995 : Ding Ling zuo pin jing Xuan / Zhang Jun bian.  1995 1
Pl2747.P5 Ding 1996   2
Pl2747.P5 Ding 1997   3
Pl2747.P5 Ding 2001 : Bie le, Shafei / Ding Yanzhao bian xuan.  2001 1
Pl2747.P5 Ding 2006 : Ding Ling jing xuan ji / Ding Ling zhu.  2006 1
Pl2747.P5 Ding 2011   2
Pl2747.P5 Gong 1984   2
Pl2747.P5 Jian 2016 : Ding Ling zhuan / Jiang Zulin zhu.  2016 1
Pl2747.P5 Li 2006   2
Pl2747.P5 Qin 2005 : Ding Ling de zui hou 37 nian / Qin Linfang zhu.  2005 1
Pl2747.P5 Quan 1984 : Ding Ling chuang zuo du te xing mian mian guan : Quan guo shou ci Ding Ling chuang zuo tao lun hui zhuan ji / Ding Ling chuang zuo tao lun hui zhuan ji bian xuan xiao zu bian.  1986 1
Pl2747.P5 Wang 2003 : Wu nai de nie pan : Ding Ling zui hou de ri zi = Wunai de neipan : Ding Ling zuihou de rizi / Wang Zengru zhu.  2003 1
Pl2747.P5 Zhou 1993 : Ding Ling zhuan / Zhou Liangpei.  1993 1
Pl2747.P5 Zuo 2002 : Zuo you shuo Ding Ling = Dingling / Wang Hong bian.  2002 1
Pl2748.5.E4 Huan 1942 : Qing sheng / Jieke zhu.  1942? 1
Pl2748.5.E4 Huan 1956 : Shanhu Dao zhi meng / Jieke zhu.  1956? 1
Pl2749 Ayin 1938 : Tao hua yuan : sa mu ju / Yingsun [Aying] zhu.  1938 1
Pl2749 Ayin 2003   12
Pl2749.C8 Ai 1992 : Qian Zhongshu zhuan gao / Ai Mo zhu.  1992 1
Pl2749.C8 Chen 1994 : Qian xue lun / Chen Ziqian zhu.  1994 1
Pl2749.C8 Chiq 1992 : Chi qi ren sheng : Qian Zhongshu ling hun sheng yi jing / Daning bian.  1992 1
Pl2749.C8 Gong 2005 : Qian Zhongshu : ai zhi zhe de xiao yao / Gong Gang zhu.  2005 1
Pl2749.C8 Hute 1990 : Qian Zhongshu / Hu Zhide zhu ; Zhang Chen deng yi.  1990 1
Pl2749.C8 Ji 2002 : Wei cheng li de zhi zhe : Qian Zhongshu / Ji Jin zhu.  2002 1
Pl2749.C8 Jiao 2013 : Qian Zhongshu wen xue pi ping hua yu yan jiu = Study on the Characteristics of Ch'len Chung-shu's Literary Criticism Discourse / Jiao Yadong zhu.  2013 1
Pl2749.C8 Li 1995 : Zhi zhe de xin lu li cheng : Qian Zhongshu de sheng ping yu xue shu / Li Hongyan.  1995 1
Pl2749.C8 Li 1998 : Qian Zhongshu yu jin dai xue ren / Li Hongyan zhu.  1998 1
Pl2749.C8 Li 2002 : Zai dan ding zhong xun mi : Qian Zhongshu xue shu de ren jian wu dui / Li Tinghua zhu.  2002 1
Pl2749.C8 Qian 1947   2
Pl2749.C8 Qian 1970 : Xie zai ren sheng bian shang / Qian Zhongshu zhu.  1970? 1
Pl2749.C8 Qian 1989 : Qian Zhongshu yan jiu / Qian Zhongshu yan jiu bian ji wei yuan hui bian.  1992 1
Pl2749.C8 Qian 1990   2
Pl2749.C8 Qian 1990z : Qian Zhongshu yan jiu zi liao.  199- 1
Pl2749.C8 Qian 1991 : Wei cheng / Qian Zhongshu zhu.  1991 1
Pl2749.C8 Qian 1992 : Qian Zhongshu yan jiu cai ji = Qian zhong shu studies / Lu Wenhu bian.  1992- 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next