My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Pl681.C5 Ri 1964 Ge3 : Ri Han da ci dian / Chen Tao zhu bian.  1964 1
Pl681.C5 Ri 1972 Ge3 : Ri Han ci dian / zhu bian zhe Chen Tao ; Wang Jingren ... deng bian.  1972 1
Pl681.C5 Ueda 1942 : Ueda's daijiten : a Japanese dictionary of Chinese characters and compounds.  1942 1
Pl681.C5 Ueno 1983 : Gendai Chūgokugo seigo jiten / Ueno Keiji hen.  1983 1
Pl681.C5 Xian 1991 : Xian dai Riben liu xing yu ci dian / [yi zhe Zhang Kangle]  1991 1
Pl681.C5 Xin 1979 Ge3 : Xin Ri Han ci dian / Dalian wai guo yu xue yuan "Xin Ri Han ci dian" bian xie zu bian.  1979 1
Pl681.C5 Xin 1991 : Xin Han Ri ci dian / zhu bian Shang Yongqing ; bian zhe Shang Yongqing ... [et al.].  1991 1
Pl681.C5 Xin 1994 Ge3 : Xin xiang jie Ri Hua ci dian / zhu bian Wu Zhirong, Zhou Yunshi, Li Sunhua.  1994 1
Pl681.C5 Xin 1997 : Xin xiu zhen Ri Han ci dian = Poketto Nitchū jiten / Chen Yan, Su Hua, Hu Chuannai bian.  1997 1
Pl681.C5 Zui 1988 Ge3 : Zui xin Ri Hua da ci dian / bian zhe Jin Dongsheng, Wutian Xinsan.  1988 1
Pl681.K6 Yasu 1994 Ge3 : Minjung essensŭ Il-Han sajŏn / Anjŏn Kilsil, Son Nak-pŏm pʻyŏnjŏ.  1994 1
Pl684 Kata 2011 : Katakanago shinjiten = Katakana words / Shinsei Shuppansha Henshūbu hen.  2011 1
Pl684 Kita 1996 : Katakanago tsukaiwake jiten / Kitahara Yasuo, Yoshimi Takao hen.  1996 1
Pl684 Kons 2010 : Konsaisu katakanago jiten = Sanseidō's concise dictionary of katakana words / Sanseidō Henshūjo hen.  2010 1
Pl684 Sugi 1984 : Gairai Nihongo daiseiri / Sugimoto Noriaki.  1984 1
Pl684 Sugu 1991 : Sugu ni yakudatsu saishin katakanago shinjiten.  1991 1
Pl684 Ui 1985 : Nichi-Ei ryōgo ni okeru gairaigo shakuyōgo / Ui Hidetoshi.  1985 1
Pl684 Xian 1986 : Xian dai Ri yu wai lai yu ci dian / Dalian gong xue yuan ci dian bian ji pu bian.  1986 1
Pl684 Xian 1995 Ge3 : Xian dai Ri yu pian jia ming yu shi yong ci dian / zhu bian Qin Yantong.  1995 1
Pl684 Xin 2002 : Xin bian xian dai Ri yu wai lai yu ci dian / zhu bian Wang Yuehe ; bian zhe Wang Yuehe, Xu Minghuai, Wang Caihua.  2002 1
Pl684 Yaza 1964 : Nihon no gairaigo / Yazaki Genkuro cho.  1964 1
Pl684 Zuix 1979 : Zui xin wai lai yu ci dian : fu lu. zhong yao suo xie ji / Guo jia chu ban she bian ji wei yuan hui bian ; Wang Lifen zong bian ji.  1979 1
Pl685 Fuji 1985 : Wa-Ei giongo gitaigo honʼyaku jiten / Fujita Takashi, Akiho Shinʼichi hen.  1984 1
Pl685 Fuji 1995 : Manga de oboeru yoji jukugo jiten / Fujiwara Mitsuru kanshu.  1995 1
Pl685 Gomi 1989 : Eigojin to Nihongojin no tame no Nihongo gitaigo jiten = An illustrated dictionary of Japanese onomatopoeic expressions / [chosha Gomi Tarō].  1989 1
Pl685 Hina 1989 : Giongo, gitaigo / Hinata Shigeo, Hibiya Junko kyōcho.  1989 1
Pl685 Iked 1992 : Nihongo shitteru tsumori : yomemasu ka, kakemasu ka, tsukaemasu ka / Ikeda Yoshitaka cho.  1992 1
Pl685 Inag 1983 : Saikin Nihongo jijō / Inagaki Yoshihiko cho.  1983 1
Pl685 Jish 1995 : Jisho de hikenai Nihongo bunchū hyōgen / Kawarazaki Mikio kanshu.  1995 1
Pl685 Kaba 1996 : Chimei, jinmei tsuki yōji yōgo jiten / Kabashima Tadao, Sugiura Masaru cho.  1996 1
Pl685 Kaki 1966 : Kakitori yomikata hyōjun mondai : seisen mondai to kaito. 42-nenban / Hogaku Shoin.  1966 1
Pl685 Kany 1989 : Kan'yōku / Tsuchiya Michio hen.  1989 1
Pl685 Konn 1988 : Besshigo : kotoba to sabetsu / Konno Toshihiko.  1988 1
Pl685 Mash 1967 : Joseigo jiten / Mashimo Saburō hen.  1967 1
Pl685 Mori 1991 : Nihongo nehori hahori / Morimoto Tetsurō.  1991 1
Pl685 Niho 1994 : Nihongo gakushū tsukaiwake jiten = Effective Japanese usage guide : a concise explanation of frequently confused words and phrases / [hencho Hirose Masayoshi ; Shōji Kakuko]  1994 1
Pl685 Niho 2005 : Nihongo kanʼyōku jiten / Yonekawa Akihiko, Ōtani Itsuko hen.  2005 1
Pl685 Ono 1984 : Nichi-Ei gion gitaigo katsuyō jiten = A practical guide to Japanese-English onomatopoeia & mimesis / Ono Hideichi hencho ; Rezurī Emason kyōryoku.  1984 1
Pl685 Take 1990 : Yoji Kango no yōhō / Takebe Yoshiaki.  1990 1
Pl685 Yoji 1989 : Yoji jukugo.  1989 1
Pl685.J3 Gaku 1965 Ge3 : Gakujutsu yogoshu : ron'rigaku hen / Monbusho [hen].  1965 1
Pl687 Kyok 2014 : Jiten ni nai Ōsakaben : zetsumetsu kigushu no Ōsaka kotoba / Kyokudō Nanryō.  2014 1
Pl687 Niho 1997 : Ōsaka-fu no kotoba / henshū iin Hirayama Teruo [and others].  1997 1
Pl687 Shak 1997 : Shakai gengogaku no chōsa to kenkyū no gihō : fīrudo wāku to dēta seiri no kihon / Nakai Seiichi.  2005 1
Pl687.A3 Zenk 1966 : Zenkoku hōgen shiryō / kanshū, kōetsu Kindaichi Haruhiko, Shibata Takeshi ; Nihon Hōsō Kyōkai hen.  1972 1
Pl688 Hoge 1977 : Hogengaku gaisetsu / Kokugogakkai hen.  1977 1
Pl688 Hoge 2015   3
Pl688 Kanb 2007 : Hōgen no ronri : hōgen ni himotoku Nihongoshi.  2007 1
Pl688 Kibe 2013 : Jadde hōgen na omoshitoka / Kibe Nobuko.  2013 1
Pl688 Komy 2018 : Komyunikēshon no hōgengaku = The dialectology of communication / Kobayashi Takashi hen ; Kumagai Tomoko [and 16 others].  2018 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next