My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Z3306 Niho 2005 : "Nihon kenkyū" tosho mokuroku : 1985-2004 sekai no naka no Nihon / [henshū Nichigai Asoshiētsu Kabushiki Kaisha].  2005 1
Z3306 Ogaw 1970 : Kangakusha denki oyobi chojutsu shūran / Ogawa Kandō hen.  1970 1
Z3306 Zenk 2007 : Zenkoku chihō shishi sōmokuroku. Hokkaidō, Tōhoku, Kantō, Hokuriku, Kōshinʼetsu / Nichigai Asoshiētsu Henshūbu hen ; Meiji Daigaku Toshokan kyōryoku.  2007 1
Z3307.Y49 Yoko 1994 : Yokohama kankei jinbutsu kensaku tosho mokuroku / [henshū Yokohama Kaikō Shiryōkan, Yokohama Kaikō Shiryō Fukyū Kyōkai].  1994 1
Z3308.L5 Koku 1982 Qb1 : Kokubungaku kenkyū shomoku kaidai / Ichiko Teiji hen.  1982 1
Z3308.L5 Kusa 2006 : Kusazōshi jiten / Kusamura no Kai hen.  2006 1
Z3308.L5 Niho 1983 Qb1 : Nihongo kyōkasho gaido = Guide to Japanese language textbooks / Kokusai Kōryū Kikin hen = edited by the Japan Foundation.  1983 1
Z3308.L5 Niho 2008 : Nihongo no hon zenjōhō : 2003-2007 / Nichigai Asoshiētsu Kabushiki Kaisha.  2008 1
Z3309 Zhon 1972 : Zhongguo ge tu shu guan shou cang Riben yan jiu tu shu mu lu / Zhong Ri guan xi yan jiu hui bian yin.  1972 1
Z3316 Gaog 2013 Qb1 : Gaogouli yan jiu wen xian mu lu : 1952-2012 nian = Gaogouli yanjiu wenxian mulu / Geng Tiehua, Li Leying zhu bian.  2013 1
Z3407.S6 Kliu 2010 : 19-20 shi ji Eluosi yuan dong nan bu di qu kao gu xue : zhu yao zuo zhe sheng ping ji zhu zuo mu lu suo yin / H.A. Keliuyefu bian zhu ; Song Yubin ... [et al.] yi ; Zhang Guilan ... [et al.] xiao.  2010 1
Z40 Kono 1994 : Mojiron = Writings on writing / Kōno Rokurō.  1994 1
Z44 Beij 1964 : Ge zhong shu ti yuan liu qian shuo, Beijing Zhongguo shu fa yan jiu she bian.  1964 1
Z44 Huan 1963 : Zhongguo zi kuai xie fa / Huang Gongyu bian zhu.  1963 1
Z44 Jian 1959 : Shu fa xue xi bi du.  1959 1
Z44 Kase 1970 : Kohitsu kana jiten / Kase Tōho hen.  1970 1
Z44 Taka 1940 : Gyōsō jibiki heiyō pen shūji jiten / Takahashi Kanjō cho.  1940 1
Z44 Wei 1979 : Shu fa ji chu zhi shi / Wei Tianchi.  1979 1
Z44 Xie 1995 : Bi zou long she de Zhongguo shu fa / Xie Jianhua zhu.  1995 1
Z44 Zhu 1963 : Wang Xizhi ping zhuan, Zhu Jieqin zhu.  1963 1
Z45 Gu 2002   3
Z45 Gu2002 : Gu dong pai mai ji cheng. Yu qi / zhu bian Liao Wenwei, Yu Yanjiao.  2002 1
Z45 Mu 1983 : Zhongguo Anhui wen fang si bao / Mu Xiaotian, Li Minghui zhu.  1983 1
Z45 Qi 1993 : Zhongguo de wen fang si bao / Qi Jing zhu.  1993 1
Z45 Qi 1998 : Zhongguo de wen fang si bao / Qi Jing.  1998 1
Z45 Rong 1973 : Wen fang si bao / Rong Jizhi bian zhu.  1973 1
Z45 Wen 2004 : Wen fang yong pin ci dian / Shanghai shu hua chu ban she bian.  2004 1
Z45 Wen 2009 : Wen fang qing gong / Gu gong bo wu yuan bian = Scholar's paraphernalia / Compiled by the Palace Museum.  2012 1
Z462 Zhon : Zhongguo chu ban chuan mei chan ye an quan bao gao = Annual report on China's publishing and media industrial security.  2014- 1
Z462.3 Qi 2007 : Zhongguo gu dai shu fang yan jiu / Qi Fukang zhu.  2007 1
Z462.3 Xiao 2016 : Fan yi chu ban yu xue shu chuan bo : Shang wu yin shu guan di li xue yi zhu chu ban shi / Xiao Chao zhu.  2016 1
Z462.3 Ye 2002   2
Z462.3 Zhan 2016   2
Z462.3.C3 Zhan 2018   6
Z462.3.C47 Zhan 1981 : Zhang Yuanji shu zha.  1981 1
Z462.5 Quan 2007 : Quan guo chu ban fa xing dan wei ming lu. 2007 nian ban / Xin wen chu ban zong shu chu ban wu fa xing guan li si bian.  2007 1
Z462.5 Zhon 1993 Ge3 : Zhongguo chu ban she gai lan / zhu bian Jin Sheng ; fu zhu bian Nan Fang = Directory of Publishers in China / chief editor: Jin Sheng ; deputy chief editor: Nan Fang.  1992 1
Z462.5 Zhon 2007 Ge3 : Zhongguo wen ke he xin qi kan zhi nan / Xu Jian zhu bian.  2007 1
Z462.83.K53 Jian 1993 : Jiangsu Minguo shi qi chu ban shi / zhu bian Zhang Xianwen, Mu Weiming ; fu zhu bian Chen Qianping, Xu Fei.  1993 1
Z463 Naga 2002 : Edo jidai no tosho ryūtsū / Nagatomo Chiyoji cho.  2002 1
Z463 Shup 2006   2
Z464.T4 Chu Ge3   2
Z48 : Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden.    1
Z49 Hor.1 : Sechs Reiterfanfaren : für 4 Trompeten und Pauken / Johann Dismas Zelenka ; hrsg. von Kurt Janetzky.  1962 1
Z5055.S5 Lu 1992 Qc3 : Yi jiu liu ling nian zhi yi jiu jiu ling nian Xinjiapo Hua wen bao zhang she tuan te kan hui mu / Lü Zhenduan bian ; zi liao jiao dui Huang Meilian ... [deng].  1992 1
Z5111 Bunk 2004 : Bunka jinruigaku bunken jiten / henshū iin Komatsu Kazuhiko ... [et al.].  2004 1
Z5134 Zhon 1997 : Zhongguo jia pu zong he mu lu / Guo jia dang an ju er chu, Nan kai da xue li shi xi, Zhongguo she hui ke xue yuan li shi suo tu shu guan bian.  1997 1
Z5151 Toch 1972   3
Z53 Ly.1 : Lyrische Symphonie : in sieben Gesängen nach Gedichten von Rabindranath Tagore : op. 18 / Zemlinsky.  1954 1
Z53 Qr2.1 : II. Streichquartett : op. 15 / Alexander Zemlinsky.  1943 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next