My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
胶州 (China) -- Antiquities -- Pictorial works. : Jiaozhou Banqiao Zhen yi zhi kao gu wen wu tu ji / Qingdao Shi wen wu bao hu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2014 1
胶州 (China) -- History. : Shengli Cun zhi / Jiaozhou Shi Shengli Cun zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
临夏回族自治州 (China) -- Antiquities. : Linxia kao gu : Linxia Huizu Zizhizhou bo wu guan lun wen ji / zhu bian Ma Long ; fu zhu bian Zhang Youcai.  2016 1
临夏回族自治州 (China) -- History.   2
临夏回族自治州 (China) -- Social life and customs. : Hezhou Hui zu jiao hu wen hua / Yan Mengchun zhu.  2007 1
临夏县 (China) -- Census, 1982. : Gansu Sheng Linxia Xian di 3 ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian.  1983 1
临夏县 (China) -- History. : Linxia xian zhi / Linxia xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
临夏县 (China) -- Population -- Statistics. : Gansu Sheng Linxia Xian di 3 ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian.  1983 1
Architecture -- 中国 -- 临安市. : Liang Song Kaifeng Lin'an huang cheng gong yuan yan jiu / Zhang Jing zhu.  2008 1
临安市 (China) -- Antiquities. : Nan Song du cheng Lin'an yan jiu : yi kao gu wei zhong xin / Du Zhengxian zhu.  2016 1
临安市 (China) -- History -- Song dynasty, 960-1279. : Nan Song du cheng Lin'an yan jiu : yi kao gu wei zhong xin / Du Zhengxian zhu.  2016 1
Palaces -- 中国 -- 临安市. : Liang Song Kaifeng Lin'an huang cheng gong yuan yan jiu / Zhang Jing zhu.  2008 1
临安县 (China) -- History -- Sources. : Lin'an xian zhi = Lin'an xian zhi / Lin'an xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1992 1
临川县 (Jiangxi Sheng, China) -- History. : Linchuan xian zhi / Linchuan xian zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Yang Zuojing ; fu zhu bian Cai Jixiang, Gu Shiying.  1993 1
临平镇(China) -- History -- Sources. : Yuhang Linping zhen zhi / Youhang Linping zhen zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1991 1
临桂县 (China) -- History. : Lin'gui xian zhi / Lin'gui xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ;zhu bian Li Rongdian ; fu zhu bian Gan Guangqiu.  1996 1
Chinese language -- Dialects -- 中国 -- 临桂县.   2
临汀(China) -- History. : Linting zhi / Hu Taichu xiu ; Zhao Yumu zuan ; Changting xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui zheng li.  1990 1
临汾地区 (China) -- History. : Pingyang shi hua / Li Mengcun, Zhang Zhizhong deng.  1987 1
临汾市 (China) -- Census, 2010. : Linfen Shi 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Linfen Shi di 6 ci ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Linfen Shi tong ji ju bian = Tabulation on the 2010 population census of Linfen citty / compiled by Office for the Six Population Census of Linfen City, Linfen City Bureau of Statistics.  2013 1
临汾市 (China) -- History. : Linfen gong jian / Zhong gong Shanxi sheng wei dang shi yan jiu shi, Zhong gong Linfen di wei shi zhi yan jiu shi, Zhong gong Linfen shi wei dang shi yan jiu shi bian.  1987 1
临汾市 (China) -- Population -- Statistics. : Linfen Shi 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Linfen Shi di 6 ci ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Linfen Shi tong ji ju bian = Tabulation on the 2010 population census of Linfen citty / compiled by Office for the Six Population Census of Linfen City, Linfen City Bureau of Statistics.  2013 1
临河市 (China) -- Economic conditions. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Linhe juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Linhe shi qing diao cha zu].  1998 1
临河市 (China) -- Social conditions. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Linhe juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Linhe shi qing diao cha zu].  1998 1
临泉县 (China) -- History. : Linquan xian zhi / Linquan xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
临海市 (China) -- History. : Linhai xian zhi / Linhai shi zhi bian zuan wei yuan hui.  1989 1
沈瑩, d. 280. : Linhai shui tu yi wu zhi ji jiao / Zhang Chonggen zhu.  1981 1
临淄区 (Zibo Shi, China) -- Civilization. : Linzi Qu fei wu zhi wen hua yi chan ming lu = Linziqufeiwuzhiwenhuayichanminglu / "Linzi Qu fei wu zhi wen hua yi chan ming lu" bian zuan wei yuan hui bian.  2009 1
临淄区 (Zibo Shi, China) -- Social life and customs. : Linzi Qu fei wu zhi wen hua yi chan ming lu = Linziqufeiwuzhiwenhuayichanminglu / "Linzi Qu fei wu zhi wen hua yi chan ming lu" bian zuan wei yuan hui bian.  2009 1
临淄区(淄博市, China) -- History. : Linzi qu zhi / Shandong sheng Zibo shi Linzi qu zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhu Leping ; fu zhu bian Zhang Qing'en, Xu Shuzi.  1989 1
临湘市 (China) -- History. : Linxiang shi zhi / Linxiang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
临漳县(China) -- Antiquities. : Yecheng wen wu jing hua / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo, Hebei Sheng wen wu yan jiu suo, Hebei Sheng Linzhang Xian wen wu lü you ju bian zhu = Ancient treasures from Ye City / The Institute of Archaeology, Chineses Academy of Social Sciences, Hebei Provincial Institute of Cultural Relies, Linzhang County Cultural Relics and Tourism Bureau, Hebei Province.  2014 1
临潼 (西安市, China) Antiquities. : Lintong Xinfeng : Zhan guo Qin Han mu zang kao gu fa jue bao gao / Shanxi Sheng kao gu yan jiu yuan bian zhu.  2016 1
临潼区 (Xi'an Shi, China) -- Antiquities. : Lintong Xinfeng : Zhan guo Qin Han mu zang kao gu fa jue bao gao / Shanxi Sheng kao gu yan jiu yuan bian zhu.  2016 1
临潼区 (西安市, China) -- Antiquities. : Qin bing ma yong de kao gu fa xian yu yan jiu / Yuan Zhongyi zhu.  2014 1
临潼县 (China). : Jiangzhai : xin shi qi shi dai yi zhi fa jue bao gao / Banpo bo wu guan, Shanxi sheng kao gu yan jiu suo, Lintong xian bo wu guan.  1988 1
临潭县 (China) -- History. : Lintan xian zhi / Lintan xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
临澧县 (China) -- History.   2
临西县 (Hebei Sheng, China) -- History. : Linxi xian zhi / Linxi xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1996 1
临西县 (Hopeh Province, China) -- History. : Linxi xian zhi / Linxi xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1996 1
临邑县(Shandong Sheng, China) -- History. : Linyi Xian zhi / Shandong Sheng Linyi Xian shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
临高县 (China) -- History, : Lin'gao xian zhi = Lin gao xian zhi / "Lin'gao xian zhi" bian wei hui bian.  1990 1
临朐县 (China) -- Antiquities. : Linqu Bai long si yi zhi fa jue bao gao / Shandong Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Sulishi da xue dong Ya mei shu shi xi, Shandong Linqu shan wang gu sheng wu hua shi bo wu guan bian zhu = White Dragon Temple Site in Linqu County / by Shandong Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology, Department of East Asian Art History, Zurich University, Shanwang Fossils Museun in Linqu County, Shandong province.  2015 1
临朐县 (China) -- History. : Linqu Xian zhi / Linqu Xian shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1991 1
临沂 (Shandong Sheng, China : South) -- Census, 2000. : Linyi Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Linyi Shi di wu ci ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi ; [zhu bian Lü Wencai].  2002 1
临沂 (Shandong Sheng, China : South) -- History. : Linyi shi zhi / Linyi Shi Lanshan Qu di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
临沂 (Shandong Sheng, China : South) -- Population -- Statistics. : Linyi Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Linyi Shi di wu ci ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi ; [zhu bian Lü Wencai].  2002 1
临沂 (山东省, 中国 : 南部) -- Antiquities. : Yinque Shan "Sunzi bing fa" po yi ji / Yue Nan zhu.  2007 1
Excavations (Archaeology) -- 中国 -- 临沂 (山东省 : 南部) : Yinque Shan "Sunzi bing fa" po yi ji / Yue Nan zhu.  2007 1
临沂地区 (China) -- History.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next