My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
即墨县 (China) -- History. : Jimo xian zhi / Jimo xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1991 1
  勾踐, -465 B.C. -- See Goujian, -465 B.C.   1
勾踐, fl. 496 B.C. -- Fiction. : Dan jian pian : gen ju Cao Yu deng chuang zuo ju ben gai bian / Qiu Yang gai bian, Chen Changming tian qu, Cheng Shifa hui tu.  1963 1
  勾践, -465 B.C. -- See Goujian, -465 B.C.   1
吴三桂, 1612-1678.   3
Historic sites -- 中国 -- 吴中区 (江苏省) : Wuzhong Qu lao jie / Suzhou Shi Wuzhong Qu dang an ju, Wuzhong Qu di fang zhi ban gong shi bian.  2011 1
Streets -- 中国 -- 吴中区 (江苏省) : Wuzhong Qu lao jie / Suzhou Shi Wuzhong Qu dang an ju, Wuzhong Qu di fang zhi ban gong shi bian.  2011 1
吴中区 (江苏省, 中国) -- History. : Wuzhong Qu lao jie / Suzhou Shi Wuzhong Qu dang an ju, Wuzhong Qu di fang zhi ban gong shi bian.  2011 1
Authors, Chinese -- 中国 -- 吴中区 (苏州市, 江苏省) : Yuan Ming zhi ji Wuzhong wen ren wen xue si xiang yan jiu = On the literary thought of literati in Wu area during the late Yuan and early Ming dynasties / Zhou Haitao zhu.  2016 1
Chinese literature -- 中国 -- 吴中区 (苏州市, 江苏省) -- History and criticism. : Yuan Ming zhi ji Wuzhong wen ren wen xue si xiang yan jiu = On the literary thought of literati in Wu area during the late Yuan and early Ming dynasties / Zhou Haitao zhu.  2016 1
  吴仲华, 1908-1994 -- See Wu, Zuxiang   1
吴似鸿. : Lang ji wen tan yi hai jian / Wu Sihong ; Fei Shufen zheng li.  1984 1
  吴佩孚, 1874-1939 -- See Wu, Peifu, 1874-1939   1
  吴健雄, 1912-1997 -- See Wu, C. S. (Chien-shiung), 1912-1997   1
吴光宇, 1908- : Rong bao zhai hua pu. Ren wu bu fen / Wu Guangyu hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai].  1995 1
  吴冠中 -- See Wu, Guanzhong   1
吴冠中. : Rong bao zhai hua pu. Shan shui bu fen / Wu Guanzhong hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai].  1997 1
吴冠中 -- Criticism and interpretation. : Zhi shi fen zi yu min zu qing huai : Wu Guanzhong de yi shu li xiang ji jing yu jue ze / Wang Hongwei zhu.  2016 1
吴友如, 19th cent. : Wu Youru hua bao.  1983 1
吴堡县 (China) -- History. : Wubao Xian zhi / Wubao Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
  吴大猷 -- See Wu, Ta-you   1
吴大琨, 1916- : Wu Dakun zi xuan ji / Wu Dakun zhu.  2007 1
吴子. -- Criticism and interpretation. : Sunzi ; Wuzi.  2001 1
吴子. -- Criticism and interpretation. : Sunzi ; Wuzi.  2001 1
吴起, 440 B.C.-381 B. C. : Wu Qi bing fa jin yi / Qi Guang zhu.  1982 1
  吴宇森, 1948- -- See Woo, John, 1948-   1
吴川市 (China) -- History.   2
吴川市 (China) -- Politics and government. : Wuchuan Shi zheng fu zhi / "Wuchuan Shi zheng fu zhi" bian ji bu bian.  2008 1
吴川县 (Guangdong Sheng, China) -- History. : Wuchuan Xian zhi / Wuchuan Shi di fang zhi ban gong shi bian.  2001 1
吴廷翰, 1490?-1559. : Wu Tinghan zhe xue si xiang tan suo / Jiang Guozhu zhu ; Anhui sheng gu ji zheng li chu ban ban gong shi bian.  1990 1
吴建民, 1939-   2
  吴弘达 -- See Wu, Hongda Harry   1
吴德, 1913-1995. : Wu De kou shu : shi nian feng yu ji shi : wo zai Beijing gong zuo de yi xie jing li = Wude koushu : shinian fengyu jishi : wozai Beijing gongzuo de yixie jingli / Fang tan zheng li zhu yuan shi deng.  2004 1
吴忠市 (China) -- Antiquities. : Wuzhong bei jiao Bei Wei Tang mu / Ningxia wen wu kao gu yan jiu suo, Wuzhong Shi wen wu guan li suo bian zhu.  2009 1
吴忠市 (China) -- Economic conditions. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Wuzhong juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Wuzhong shi qing diao cha zu].  1993 1
吴忠市 (China) -- Social conditions. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Wuzhong juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Wuzhong shi qing diao cha zu].  1993 1
  吴成恩, approximately 1500-approximately 1582 -- See Wu, Cheng'en, approximately 1500-approximately 1582   1
吴承仕, 1885-1939. : Wu Chengshi tong zhi dan sheng bai zhou nian ji nian wen ji / Wu Chengshi tong zhi dan sheng bai zhou nian ji nian chou wei hui bian.  1984 1
吴承仕, 1885-1939 -- Correspondence. : Zhang Binglin lun xue ji / Wu Chengshi cang.  1982 1
  吴承恩, approximately 1500-approximately 1582 -- See Wu, Cheng'en, approximately 1500-approximately 1582   1
吴承恩, approximately 1500-approximately 1582.   2
吴承恩, approximately 1500-approximately 1582. -- Caricatures and cartoons. : Xi you ji = Journey to the west book / [zho zhe Cai Zhizhong] ; yi zhe Allan Chong.  2006 1
吴承恩, approximately 1500-approximately 1582. -- Miscellanea. : Yin shi sheng huo wen hua : Xi you ji qu tan / [Shi Lianfang, Shi Feng bian zhu].  2001 1
吴承恩, ca. 1500-ca. 1582 -- Biography. : Wu Cheng'en xiao zhuan / Su Xing.  1981 1
吴承恩, ca. 1500-ca. 1582 -- Characters. : Xi you ji ren wu yan jiu / Zhang Jing'er zhu.  1984 1
吴承恩, ca. 1500-ca. 1582. : Wu Cheng'en he Xi you ji / Hu Guangzhou.  1980 1
吴承恩, ca. 1500-ca. 1582.   3
吴承恩, ca. 1500-ca. 1582. : Xi you ji ren wu yan jiu / Zhang Jing'er zhu.  1984 1
吴承恩, ca. 1500-ca. 1582. : Xi you ji / Wu Cheng'en zhu.  1980 1
  吴敬梓, 1701-1754 -- See Wu, Jingzi, 1701-1754   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next