My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby SUBJECTS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
四庫全書 -- Bibliography.   2
四庫全書 -- Criticism, Textual. : Qin ding Si ku quan shu kao zheng / Wang Taiyue, Wang Yanxu ... [et al.] ji.  1991 1
四庫全書 -- Dictionaries -- Indexes. : Si ku da ci dian / [zhu zuo zhe Yang Jialuo].  1967 1
四庫全書 -- Dictionaries, indexes, etc.   2
四庫全書 -- Indexes.   9
永瑢, 1744-1790. -- Indexes. : A guide to the Ssu-kʼu chʼüan-shu chien ming mu lu / by William Y. Chen = Si ku quan shu jian ming mu lu zhi nan / Chen Youfang bian yi.  1985 1
紀昀, 1742-1805. : Si ku quan shu jian ming mu lu : fu Si ku ti yao xu jian zhu / [Ji Yun ... et al. zong zuan] ; Yongrong deng zhuan.  1982 1
阮元, 1764-1849. : Si ku quan shu zong mu ti yao bu zheng mu lu / Hu Yujin bian zhu ; [Wang Xinfu ji jiao].  1981 1
四庫未收書目 -- Indexes. : Si ku quan shu zong mu ji wei shou shu mu yin de = Index to Ssu kʻu chʻüan shu zong mu and wei shou shu mu / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.].  1966 1
阮元, 1764-1849. : Si ku quan shu zong mu ji wei shou shu mu yin de = Index to Ssu kʻu chʻüan shu zong mu and wei shou shu mu / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.].  1966 1
四把乡(China) -- Ethnic relations. : Luocheng xian Siba xiang Mulao zu she hui li shi diao cha bao gao / Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Guangxi shao shu min zu she hui li shi diao cha zu.  1965 1
四明山 (China) : Siming shan zhi [9 juan] Huang Zongxi zhu.  1956 1
韓鄂, 10th cent. : Si shi zuan yao jiao shi / Han E yuan bian ; Miu Qiyu jiao shi.  1981 1
韓鄂, active 10th century. : Si shi zuan yao jiao shi / Han E yuan bian ; Miu Qiyu jiao shi.  1981 1
四書.   53
四書 -- Criticism, interpretation, etc. : Xin yi Si shu du ben / Xie Bingying ... [et al.] bian yi.  2007 1
四書. : Rongo, Mōshi, Daigaku, Chūyō / Nakanishi Kiyoshi cho.  1953 1
四書・   2
呂留良, 1629-1683. : Bo Lü Liuliang Si shu jiang yi, Yongzheng di chi, Zhu Shi deng zhuan.  1978 1
四書.. : Si shu ji zhu / [Zhu Xi].  1965 1
崔 寔, ca. 103-ca. 170. : Liang Han nong shu xuan du : Fan Shengzhi shu he Si min yue ling / Fan Shengzhi, Cui Shi zhu ; Shi Shenghan xuan shi.  1979 1
  四物 노리 (Musical group) -- See Samul-Nori (Musical group)   1
四物노리 (Musical group) : SamulNori : contemporary Korean drumming and the rebirth of itinerant performance culture / Nathan Hesselink.  2012 1
  四物노리 (Musical group) -- See Samul-Nori (Musical group)   1
  四物놀이 (Musical group) -- See Samul-Nori (Musical group)   1
四部備要 Indexes. : A guide to the Ssu-pu-pei-yao = Si bu bei yao / by William C. Ju. [Zhu Jiajun bian].  1971 1
四部叢刊 -- Indexes : A guide to the Ssu pu tsʼung kʼan / by William Y. Chen = Si bu cong kan zhi nan / Chen Youfang bian yi.  1987 1
四库全书 -- Abstracts. : Wen hua shi ye xia de si ku quan shu zong mu / Zhou, Jiming zhu.  1991 1
四库全书总目提要. : "Si ku quan shu zong mu" de guan xue yue shu yu xue shu que shi / He Zongmei, Zhang Xiaozhi zhu.  2017 1
四书   2
四书 -- Dictionaries -- Chinese.   2
四会县(China) -- History. : Sihui xian zhi / Sihui xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1996 1
四会县(China) -- Periodicals. : Sihui nian jian / "Sihui nian jian" bian zuan wei yuan hui.  1997- 1
四谷シモン, 1948- -- Interviews. : Inosensu sōsaku nōto : ningyō, kenchiku, shintai no tabi + taidan / Oshii Mamoru.  2004 1
四联总处 (China) -- History -- Sources. : Si lian zong chu shi liao / Chongqing shi dang an guan, Chongqing shi ren min yin hang jin rong yan jiu suo he bian.  1993 1
囚人労働 : Meiji jidai runin shi / Ōkuma Miyoshi cho.  1974 1
回回藥方. : Textual research and explanation of Islamic prescriptions. eng  2000 1
日用电气器具 回收处理 专用基金 研究 中国. : Zhong guo fei qi dian qi dian zi chan pin chu li ji jin yan jiu / Xu jiang ping, qiu jiang tao.  2011 1
电子产品 回收处理 专用基金 研究 中国. : Zhong guo fei qi dian qi dian zi chan pin chu li ji jin yan jiu / Xu jiang ping, qiu jiang tao.  2011 1
  回道人, 798- -- See Lü, Dongbin, 798-   1
固原地区 (China) -- Antiquities. : Kaicheng Anxi wang fu yi zhi kan tan bao gao / Ningxia wen wu kao gu yan jiu suo, Guyuan Shi Yuanzhou Qu wen wu guan li suo bian zhu.  2009 1
固原地区 (China) -- History. : Guyuan Diqu zhi / Guyuan Diqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1994 1
固原市 (China) -- Antiquities. : Guyuan kao gu zha ji / Yang Ming zhu bian ; Ouyang Bingcong, Yang Huiling fu zhu bian.  2014 1
Excavations (Archaeology) -- 中国 -- 固原市. : Guyuan Jiulong Shan Han Tang mu zang / Ningxia wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2012 1
Tombs -- 中国 -- 固原市. : Guyuan Jiulong Shan Han Tang mu zang / Ningxia wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2012 1
固原縣 (Ningxia Huizu Zizhiqu, China) -- Antiquities. : Guyuan Kai cheng mu di / Ningxia wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2006 1
固原县(Ningxia Huizu Zizhiqu, China) : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Guyuan juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Guyuan xian qing diao cha zu].  1997 1
固原县 (Ningxia Huizu Zizhiqu, China) -- Antiquities. : Guyuan Nanyuan Han Tang mu di / Ningxia wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.  2009 1
固原县 (Ningxia Huizu Zizhiqu, China) -- History -- Sources. : Guyuan Xian zhi / Guyuan Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
固原県 (Ningxia Huizu Zizhiqu, China) -- History -- Sources. : Jiajing Wanli Guyuan zhou zhi / [Yang Jing zuan ji ; Liu Minkuan zuan ci ; Niu Dasheng, Niu Chunsheng jiao kan].  1985 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next